[Kách Hay] PowerPoint 2016: Tạo hiệu ứng cho văn bản và các đối tượng mới nhất 2023

PowerPoint 2016: Tạo hiệu ứng cho văn bản và các đối tượng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Tìm hiểu nó Microsoft PowerPoint 2016

PowerPoint 2016: Tạo hiệu ứng động cho văn bản và đối tượng

👨 Tuan Phong

bài trước

Mục lục

bài tiếp theo

Trong PowerPoint 2016, người dùng có thể tạo hiệu ứng động cho văn bản và đối tượng chẳng hạn như clipart, hình dạng hoặc hình ảnh. Hiệu ứng hoặc chuyển động của trang chiếu được sử dụng để thu hút sự chú ý của khán giả vào một phần nội dung cụ thể hoặc để cải thiện khả năng đọc trang chiếu.

Thêm hiệu ứng cho đối tượng trong PowerPoint 2016

 • 4 loại hiệu ứng hoạt hình
 • Cách áp dụng hoạt hình cho một đối tượng
 • tùy chọn hiệu ứng
 • Làm thế nào để loại bỏ một hình ảnh động
 • Làm việc với hoạt ảnh
  • Cách thêm nhiều hiệu ứng động vào một đối tượng
  • Cách sắp xếp lại các hiệu ứng động
  • Cách sao chép hiệu ứng động với Animation Painter
  • Cách xem trước hiệu ứng động
 • ngăn hoạt hình
  • Cách mở Animation Pane
  • Cách sắp xếp lại các hiệu ứng từ Animation Pane
  • Cách xem trước các hiệu ứng từ Animation Pane
  • Cách thay đổi tùy chọn bắt đầu của hiệu ứng
 • Hộp thoại Effect Options
  • Cách mở hộp thoại Effect Options
  • Cách thay đổi thời gian của hiệu ứng

Xem thêm 4 loại hiệu ứng ảnh động

Có nhiều hiệu ứng hoạt hình mà bạn có thể chọn và chúng được chia thành 4 loại.

 • Đầu vào: Nhóm này kiểm soát cách đối tượng xuất hiện trên trang chiếu. Ví dụ, với hiệu ứng nảy, đối tượng “rơi” xuống trang chiếu rồi nảy lên nhiều lần.

Lối vào

 • Tô sáng: Các hình động này được áp dụng khi đối tượng nằm trên trang chiếu (thường được kích hoạt bằng một lần bấm chuột). Ví dụ: bạn có thể đặt đối tượng xoay khi được nhấp.

nhấn mạnh

 • Beenden: Diese Gruppe steuert, wie das Objekt die Folie verlässt. Mit dem Fade-Effekt wird das Objekt beispielsweise einfach ausgeblendet.

Lối ra

 • Bewegungspfade: Ähnlich wie beim Hervorhebungseffekt bewegt sich das Objekt in der Folie entlang eines vordefinierten Pfads, z. B. eines Kreises.

Đường chuyển động

So wenden Sie eine Animation auf ein Objekt an

1. Wählen Sie das Objekt aus, dem Sie eine Animation hinzufügen möchten.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Animationen auf den Dropdown-Pfeil Mehr in der Gruppe Animation.

hoạt hình

3. Ein Dropdown-Menü mit Animationseffekten wird angezeigt. Bitte wählen Sie den gewünschten Effekt aus.

chọn hiệu ứng

4. Der Effekt wird auf das Objekt angewendet. Neben dem Objekt wird eine kleine Zahl angezeigt, um es als animiert zu kennzeichnen. Im Folienbedienfeld wird neben der Folie auch ein Sternsymbol angezeigt .

áp dụng hiệu ứng

Ở dưới cùng của menu, người dùng có thể tìm thấy nhiều hiệu ứng hơn.

Rất nhiều hiệu ứng

Các tùy chọn hiệu ứng

Một số hiệu ứng sẽ có tùy chọn cho phép người dùng có thể thay đổi. Ví dụ, với hiệu ứng Fly In, người dùng có thể kiểm soát hướng của đối tượng. Các tùy chọn này có thể được truy cập từ lệnh Effect Options trong nhóm Animation.

khả năng

Cách xóa một hiệu ứng động

1. Chọn số nhỏ nằm bên cạnh đối tượng đã được thêm hiệu ứng động.

xóa hiệu ứng

2. Bấm phím Delete. Các hiệu ứng động sẽ bị xóa.

Các hiệu ứng động mang lại hiệu quả tốt nhất khi sử dụng vừa phải. Thêm quá nhiều hiệu ứng động có thể làm cho bài thuyết trình trông hơi ngớ ngẩn và thậm chí gây mất tập trung cho khán giả. Hãy cân nhắc để sử dụng các hiệu ứng động sao cho thật tinh tế, hoặc hoàn toàn không sử dụng hiệu ứng động nếu không thực sự cần thiết.

Làm việc với các hiệu ứng động

Cách thêm nhiều hiệu ứng động vào một đối tượng

Nếu chọn một hiệu ứng động mới từ menu trong nhóm Animation, nó sẽ thay thế hiệu ứng động hiện tại của đối tượng. Tuy nhiên, đôi khi người dùng lại muốn đặt nhiều hiệu ứng động trên một đối tượng, như hiệu ứng Entrance và Exit chẳng hạn. Để làm điều này, ta sẽ cần sử dụng lệnh Add Animation. Lệnh này sẽ cho phép giữ lại các hoạt ảnh hiện tại đồng thời thêm các hoạt ảnh mới.

1. Chọn một đối tượng.

2. Nhấp vào tab Animations.

3. Trong nhóm Advanced Animation, nhấp vào lệnh Add Animation để xem các hiệu ứng động có sẵn.

4. Chọn hiệu ứng động mong muốn.

chọn hiệu ứng

5. Nếu đối tượng có nhiều hơn một hiệu ứng, nó sẽ có nhiều số khác nhau, tương ứng với mỗi hiệu ứng. Các con số chỉ ra thứ tự mà các hiệu ứng sẽ được áp dụng.

số tương ứng

Cách sắp xếp lại các hiệu ứng động

1. Chọn số hiệu ứng muốn thay đổi.

chọn số

2. Từ tab Animations, bấm vào lệnh Move Earlier hoặc Move Later để thay đổi thứ tự các hiệu ứng.

di chuyển sớm hơn

Cách sao chép hiệu ứng động với Animation Painter

Trong một số trường hợp, người dùng có thể muốn áp dụng các hiệu ứng tương tự cho nhiều đối tượng. Điều này có thể thực hiện bằng cách sao chép các hiệu ứng từ đối tượng này sang đối tượng khác với Animation Painter. Trong ví dụ hôm nay, ta sẽ sao chép một hiệu ứng động từ slide này sang slide khác vì chúng có bố cục tương tự nhau.

1. Nhấp vào đối tượng có các hiệu ứng muốn sao chép. Trong ví dụ này, ta sẽ nhấp vào phần câu trả lời.

Bấm vào đối tượng

2. Từ tab Animations, nhấp vào lệnh Animation Painter.

phim hoạt hình

3. Nhấp vào đối tượng muốn sao chép các hiệu ứng. Trong ví dụ này, ta sẽ nhấp vào phần trả lời trên slide tiếp theo. Cả hai đối tượng bây giờ có cùng một hiệu ứng.

Đối tượng sao chép

Cách xem trước hiệu ứng động

Bất kỳ hiệu ứng động nào đã áp dụng cũng sẽ hiển thị khi trình chiếu slide show. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể nhanh chóng xem trước các hiệu ứng động cho slide hiện tại mà không cần xem slide show.

1. Điều hướng đến slide muốn xem trước.

2. Từ tab Animations, nhấp vào lệnh Preview. Các hiệu ứng động cho slide hiện tại sẽ xuất hiện.

xem trước

Animation Pane

Animation Pane cho phép người dùng xem và quản lý tất cả các hiệu ứng trên slide hiện tại. Người dùng có thể sửa đổi và sắp xếp lại các hiệu ứng trực tiếp từ Animation Pane. Điều này đặc biệt hữu ích khi có một số hiệu ứng cần sắp xếp.

Cách mở Animation Pane

1. Từ tab Animations, bấm vào lệnh Animation Pane.

khu vực hoạt hình

2. Animation Pane sẽ mở ở phía bên phải của cửa sổ. Nó sẽ hiển thị tất cả các hiệu ứng cho slide hiện tại theo thứ tự chúng xuất hiện.

Hiệu ứng

Nếu có một vài đối tượng đã được thêm hiệu ứng động, hãy đổi tên các đối tượng trước khi sắp xếp lại chúng trong Animation Pane. Bạn có thể đổi tên chúng trong Selection Pane. Để mở Selection Pane, bấm vào một đối tượng, sau đó từ tab Format, nhấp vào Selection Pane. Bấm đúp vào tên của một đối tượng để đổi tên nó.

khu vực lựa chọn

Cách sắp xếp lại các hiệu ứng từ Animation Pane

1. Trên Animation Pane, nhấp và kéo hiệu ứng lên hoặc xuống.

Di chuyển hiệu ứng

2. Các hiệu ứng sẽ tự sắp xếp lại.

Cách xem trước các hiệu ứng từ Animation Pane

1. Từ Animation Pane, bấm vào nút Play.

quay lén

2. Các hiệu ứng cho slide hiện tại sẽ xuất hiện. Ở bên phải của Animation Pane, sẽ có một timeline hiển thị tiến trình qua từng hiệu ứng.

mốc thời gian

Nếu timeline không hiển thị, nhấp vào mũi tên drop-down ở một hiệu ứng, sau đó chọn Show Advanced Timeline.

Hiển thị dòng thời gian

Cách thay đổi tùy chọn bắt đầu của hiệu ứng

Theo mặc định, một hiệu ứng bắt đầu phát khi người dùng nhấp chuột trong bài thuyết trình. Nếu có nhiều hiệu ứng, sẽ cần phải nhấp nhiều lần để bắt đầu từng hiệu ứng riêng lẻ. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi tùy chọn bắt đầu cho từng hiệu ứng, người dùng có thể làm cho các hiệu ứng tự động phát cùng lúc hoặc lần lượt từng hiệu ứng một.

1. Từ Animation Pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên drop-down sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.

khu vực hoạt hình

2. Nhấp vào mũi tên drop-down và chọn một trong ba tùy chọn bắt đầu mong muốn. Start on Click sẽ bắt đầu hiệu ứng khi nhấp chuột, Start With Before sẽ bắt đầu hiệu ứng cùng lúc với hiệu ứng trước đó và Start After Before sẽ bắt đầu lần lượt từng hiệu ứng một.

Bắt đầu với Trước

Khi xem trước các hiệu ứng động, tất cả các hiệu ứng sẽ tự động phát. Để kiểm tra các hiệu ứng đã được đặt thành Start on Click chưa, sẽ cần phát slide show.

Hộp thoại Effect Options

Từ Animation Pane, bạn có thể truy cập hộp thoại Effect Options, trong đó có các tùy chọn nâng cao hơn, được sử dụng để tinh chỉnh hoạt ảnh của mình.

Cách mở hộp thoại Effect Options

1. Từ Animation Pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên drop-down sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.

2. Nhấp vào mũi tên drop-down, sau đó chọn Effect Options.

Tùy chọn hiệu ứng

3. Hộp thoại Effect Options sẽ xuất hiện. Nhấp vào menu drop-down và chọn những thay đổi mong muốn. Có thể thêm âm thanh vào hiệu ứng động, thêm hiệu ứng sau khi hoạt ảnh kết thúc hoặc thêm hoạt ảnh cho văn bản theo một trình tự khác.

Thêm tùy chọn

Một số hiệu ứng có các tùy chọn bổ sung và người dùng có thể thay đổi. Chúng sẽ thay đổi tùy thuộc vào hiệu ứng đã chọn.

Cách thay đổi thời gian của hiệu ứng

1. Từ hộp thoại Effect Options, chọn tab Timing.

thời gian

2. Từ đây, bạn có thể thêm độ trễ trước khi hiệu ứng bắt đầu, thay đổi thời lượng của hiệu ứng và kiểm soát xem hiệu ứng có lặp lại hay không.

Kiểm soát

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

 • Cách mở slide PowerPoint trên Google Slides
 • Cách tạo trò chơi ô chữ trên PowerPoint
 • Cách làm hiệu ứng chữ pháo hoa PowerPoint
 • Cách chèn đồng hồ vào PowerPoint
 • Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint
 • Cách căn giữa ô trong bảng PowerPoint
 • Cách tạo hiệu ứng cho ảnh trên PowerPoint

Thứ Sáu, 29/07/2022 14:33

4,1 ★ 28 👨 138.193

Bài trước

 • Sắp xếp và nhóm các đối tượng trong PowerPoint 2016

Bài sau

 • Cách chèn âm thanh trong PowerPoint 2016

#Microsoft PowerPoint

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • Laptop màn hình 4K của Lenovo sắp được bán ra Laptop màn hình 4K của Lenovo sắp được bán ra
 • Bất ngờ lộ diện Lumia 636 TD-LTE Bất ngờ lộ diện Lumia 636 TD-LTE
 • Microsoft Surface so găng Apple iPad qua con số Microsoft Surface so găng Apple iPad qua con số
 • Arch Linux cho WSL hiện đã có sẵn trong Microsoft Store Arch Linux cho WSL hiện đã có sẵn trong Microsoft Store
 • 6 quảng cáo smartphone lan truyền nhất trên Internet 6 quảng cáo smartphone lan truyền nhất trên Internet
 • 5 cách tiết kiệm pin khi sử dụng Windows 8 5 cách tiết kiệm pin khi sử dụng Windows 8

Microsoft PowerPoint 2016

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

PowerPoint cho Microsoft 365 PowerPoint cho Microsoft 365 dành cho máy Mac PowerPoint cho web PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint 2016 PowerPoint 2016 for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 Xem thêm…Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

Mở khóa ngay bây giờ

Bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình dạng, bảng, Đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong bản trình bày PowerPoint của mình.

Hiệu ứng có thể làm cho đối tượng xuất hiện, biến mất hoặc di chuyển. Chúng có thể thay đổi kích cỡ hoặc màu sắc đối tượng.

Ngoài ra, còn có video về tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản.

Các phiên bản mới hơnOffice 2010macOSWeb

Thêm hoạt hình cho văn bản, ảnh, hình và nhiều nội dung khác trong bản trình bày

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

 3. Chọn Tùy chọn hiệu ứng, rồi chọn một hiệu ứng.

Quản lý hoạt hình và hiệu ứng

Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu hoạt hình trong bản trình bày:

 • Khi bấm: Bắt đầu hoạt hình khi bạn bấm vào trang chiếu.

 • Cùng hiệu ứng trước: Phát hoạt hình cùng một lúc với hoạt hình trước đó theo trình tự của bạn.

 • Sau hiệu ứng trước: Bắt đầu hoạt hình ngay sau khi hoạt hình trước đó kết thúc.

 • Thời lượng: Kéo dài hoặc rút ngắn thời gian hiệu ứng xuất hiện.

 • Độ trễ: Thêm thời gian trước khi hiệu ứng chạy.

Thêm nhiều hiệu ứng hơn cho hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản chứa hoạt hình.

 2. Chọn Thêm hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thay đổi thứ tự của hoạt hình

 1. Chọn vạch dấu hoạt hình.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn:

  • Di chuyển sớm hơn: Để hoạt hình xuất hiện sớm hơn trong trình tự.

  • Di chuyển muộn hơn: Để hoạt hình diễn ra muộn hơn trong trình tự.

Thêm hoạt hình vào các đối tượng được nhóm

Bạn có thể thêm hoạt hình vào các đối tượng, văn bản và nhiều nội dung khác được nhóm.

 1. Nhấn Ctrl, rồi chọn đối tượng bạn muốn.

 2. Chọn Định dạng > Nhóm > Nhóm để nhóm các đối tượng lại với nhau.

 3. Chọn Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình.

Thêm hoạt hình vào đối tượng

 1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Hoạt hình, bấm vào nút Xem thêm Nút Thêm, rồi chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn.

  Nhóm Hoạt hình trên tab Hoạt hình.

  Các hiệu ứng phổ biến nhất sẽ hiển thị. Nếu bạn muốn xem thêm, hãy bấm vào tùy chọn Xem thêm ở cuối thư viện.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Thay đổi tốc độ của hiệu ứng hoạt hình

Tốc độ hiệu ứng được xác định bởi cài đặt Thời lượng.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Thời lượng, hãy nhập số giây bạn muốn hoạt hình diễn ra.

  Tùy chọn Thời gian cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

  (Tối đa: 59 giây. Tối thiểu: 0,01 giây. Bạn có thể nhập thời lượng hoặc sử dụng mũi tên lên hoặc xuống để chọn giá trị tăng tiêu chuẩn.)

Thay đổi cách bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, hãy mở danh sách Bắt đầu và chọn một trong ba tùy chọn được mô tả bên dưới:

  Các tùy chọn bắt đầu cho hoạt hình trong PowerPoint

  Chọn

  Để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình

  Khi bấm

  Khi bạn bấm vào trang chiếu

  Cùng hiệu ứng trước

  Cùng lúc với hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách. (Một lần bấm sẽ bắt đầu hai hiệu ứng hoạt hình trở lên cùng lúc.)

  Sau hiệu ứng trước

  Ngay sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó trong danh sách phát xong. (Bạn không cần bấm thêm để bắt đầu hiệu ứng hoạt hình này.)

Đặt thời gian giữa các hoạt hình

Tùy chọn Độ trễ xác định khoảng thời gian trước khi một hiệu ứng hoạt hình nhất định bắt đầu — sau khi bạn bấm hoặc sau khi hiệu ứng hoạt hình trước đó kết thúc.

 1. Trên trang chiếu, hãy chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Hoạt hình, bên dưới tùy chọn Đặt thời gian, trong hộp Độ trễ, hãy chỉ định khoảng thời gian tính theo giây.

Tùy chọn Độ trễ hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint

Thay đổi thứ tự các hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Để sắp xếp lại một nhóm hoạt hình trên trang chiếu:

 1. Mở ngăn Hoạt hình: Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, chọn Ngăn Hoạt hình.

 2. Trong ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn sắp xếp lại.

 3. Trên tab Hoạt hình của dải băng, trong nhóm Đặt thời gian, bên dưới Sắp xếp lại Hoạt hình, chọn một trong những tùy chọn sau:

  Các tùy chọn thời gian cho hoạt hình trong PowerPoint

  • Chọn Di chuyển Sớm hơn để di chuyển hiệu ứng lên một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  • Chọn Di chuyển Muộn hơn để di chuyển hiệu ứng xuống một vị trí trong thứ tự hoạt hình.

  Bạn có thể chọn một tùy chọn nhiều lần, nếu cần, để di chuyển hiệu ứng đã chọn đến vị trí thích hợp trong thứ tự hoạt hình.

Loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng, một vạch dấu bằng số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng đó để cho biết sự hiện diện của một hiệu ứng hoạt hình và vị trí của hiệu ứng trong thứ tự hoạt hình trên trang chiếu hiện tại.

 1. Chọn số của hoạt hình bạn muốn loại bỏ.

 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn.

Để xem thảo luận hoàn chỉnh hơn, hãy tham khảo mục Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt các hiệu ứng hoạt hình.

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng duy nhất

 1. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm nhiều hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình Nâng cao, bấm vào Thêm Hoạt hình.

  Nhóm Hoạt hình Nâng cao trên tab Hoạt hình.

Kiểm tra hiệu ứng hoạt hình của bạn

Sau khi bạn thêm một hoặc nhiều hiệu ứng hoạt hình, để xác thực rằng chúng hoạt động, hãy thực hiện như sau:

 • Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Xem trước, bấm vào Xem trước.

  nhóm xem trước trên tab hoạt hình.

Sao chép các hiệu ứng hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác

Tránh việc phải tạo hiệu ứng hoạt hình thủ công cho một vài đối tượng theo cùng một cách: Sử dụng Bút Hoạt hình để sao chép hoạt hình từ đối tượng này sang đối tượng khác. Để biết chi tiết đầy đủ và minh họa nhanh bằng video, hãy xem mục Sao chép hoạt hình bằng Bút Hoạt hình.

Bút Hoạt hình sẵn có trên dải băng thanh công cụ Hoạt hình khi chọn nội dung được áp dụng hiệu ứng hoạt hình trên trang chiếu

Thêm hoạt hình vào văn bản, đối tượng hoặc biểu đồ

 • Chọn mục bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình, bấm tab Hoạt hình, rồi chọn một trong các mục sau:

  Nếu bạn muốn một mục

  Bấm vào đây trên tab Hoạt hình của dải băng

  Xuất hiện trên trang chiếu

  Chọn một trong các tùy chọn di chuyển để tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản hoặc đối tượng

  (Bấm vào mũi tên phải để xem thêm lựa chọn)

  Nhận sự nhấn mạnh

  Chọn một trong các tùy chọn nhấn mạnh để tô sáng văn bản hoặc đối tượng

  Thoát trang chiếu

  Chọn một trong các tùy chọn thoát ra để tạo hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng để đối tượng biến mất khỏi màn hình

  Đi theo một đường dẫn đã xác định

  Chọn một trong các tùy chọn Đường Di chuyển để khiến đối tượng di chuyển theo cách xác định

Bạn có thể áp dụng nhiều hoạt hình cho một đối tượng duy nhất. Chỉ cần chọn lại đối tượng và áp dụng hiệu ứng bổ sung.

Mỗi hiệu ứng hoạt hình được thể hiện trên trang chiếu bằng một số Số hoạt hình bên cạnh đối tượng, cho biết thứ tự phát.  Nếu hai hiệu ứng hoạt hình được đặt để phát cùng một lúc, chúng được thể hiện bằng một chồng đánh số Chồng hiệu ứng hoạt hình được đánh số.

Sửa hiệu ứng hoạt hình

Để thay đổi, loại bỏ hoặc sắp xếp lại các hiệu ứng hoạt hình:

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn, rồi bấm vào số hiệu ứng hoạt hình bạn muốn sửa đổi.

 2. Ngăn Hoạt hình ở bên phải hiển thị tất cả hoạt hình trên trang chiếu.

  Đặt tùy chọn hoạt hình trong ngăn thuộc tính

  Tại đây bạn có thể:

  • Sắp xếp lại hoặc loại bỏ hoạt hình trong Phát Từ

  • Thay đổi cách hoạt hình hoạt động hoặc thêm âm thanh trong Tùy chọn Hiệu ứng

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Tùy chọn Hiệu ứng của ngăn Hoạt hình với menu Âm thanh được bung rộng.

  • Thay đổi cách hoạt hình bắt đầu và thời lượng hoạt hình kéo dài trong Thời gian

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Thời gian của ngăn Hoạt hình với các tùy chọn Bắt đầu, Thời lượng, Trì hoãn và Lặp lại cũng như hộp kiểm Tua lại sau khi dừng phát lại.

  • Để hiển thị biểu đồ trống ở đầu hoạt hình, với hiệu ứng hoạt hình được chọn trong Ngăn Hoạt hình, bên dưới Hoạt hình Biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Bắt đầu hoạt hình bằng cách vẽ nền biểu đồ .

   Ảnh chụp màn hình hiển thị phần Hoạt hình biểu đồ của ngăn Hoạt hình với tùy chọn menu thả xuống Đồ họa nhóm và hộp kiểm Bắt đầu bằng cách vẽ nền biểu đồ.

Chọn Phát Từ để xem trước các thay đổi của bạn.

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản và đối tượng với đường di chuyển

Thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho các điểm dấu đầu dòng mỗi lần

Áp dụng hoạt hình

 1. Chọn đối tượng hoặc văn bản trên trang chiếu mà bạn muốn tạo hiệu ứng hoạt hình.

  „Objekt“ ist in diesem Zusammenhang alles auf der Folie, wie ein Bild, ein Diagramm oder ein Textfeld. Um das Objekt wird ein Ziehpunkt angezeigt, wenn Sie es auf der Folie auswählen. (Für Animationszwecke ist ein Absatz in einem Textfeld auch ein Objekt, aber der Absatz hat keinen Ziehpunkt für die Größenänderung, wenn er ausgewählt ist; stattdessen hat das gesamte Textfeld einen Ziehpunkt für die Größenänderung; stattdessen hat das gesamte Textfeld einen Ziehpunkt für die Größenänderung Griff.) Größe.)

 2. Öffnen Sie auf der Registerkarte Animationen des Menübands die Animationsbibliothek, und wählen Sie die gewünschte Animation aus.

  Thư viện tùy chọn hoạt ảnh trong PowerPoint Online

 3. Trên tab Hoạt hình, hãy mở danh sách Tùy chọn hiệu ứng để chọn từ các tùy chọn có sẵn . Các tùy chọn hiệu ứng có sẵn cho văn bản hoặc để chọn hướng hoặc độ rõ của hoạt ảnh. (Không phải tất cả hoạt ảnh đều có tùy chọn hiệu ứng.)

 4. Để xem trước hoạt hình, hãy chọn Phát từ đầu trên tab Trình chiếu của dải băng .

  Để bắt đầu trình chiếu, hãy chọn Phát từ đầu trên tab Dạng xem của dải băng.

  (Nếu bạn đã tắt dải băng cơ bản, bạn sẽ không có tab Trình chiếu ; thay vào đó , hãy sử dụng tab Dạng xem để bắt đầu trình chiếu .)

 5. Trong dạng xem Trình chiếu, bấm vào trang chiếu để phát hoạt ảnh.

Xóa hiệu ứng động

 1. Chọn đối tượng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình của dải băng, hãy mở Thư viện Hoạt hình và chọn Không có .

Thay đổi thứ tự hiệu ứng hoạt hình

Khi bạn tạo hoạt ảnh cho một đối tượng, một dấu số nhỏ sẽ xuất hiện ngay bên trái đối tượng, cho biết sự hiện diện của hiệu ứng hoạt ảnh và vị trí của nó theo thứ tự hoạt ảnh trên trang chiếu. Các điểm đánh dấu này xuất hiện khi tab Hoạt hình của dải băng được chọn.

 1. Chọn một đối tượng động trên trang chiếu.

 2. Trên tab Hoạt hình của ruy-băng, trong nhóm Đặt thời gian , hãy bấm Chuyển trước hoặc Chuyển sau .

  Mỗi lần nhấp sẽ thay đổi vị trí của đối tượng theo một bước trong trình tự. Việc đánh số trên điểm đánh dấu hoạt hình thay đổi để phản ánh thứ tự của các hiệu ứng.

Xem thêm

Làm cho văn bản xuất hiện từng dòng, từng từ hoặc từng chữ cái

Thêm GIF động vào trang chiếu

Áp dụng nhiều hiệu ứng hoạt hình cho một đối tượng

Thêm hiệu ứng hoạt hình đường chuyển động

Hiệu ứng 3D-Hoạt hình trong PowerPoint

Chuyển tiếp giữa các slide

Hoạt ảnh vs Chuyển tiếp

Facebook LinkedIn E-mail

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Nhận tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] PowerPoint 2016: Tạo hiệu ứng cho văn bản và các đối tượng mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] MS PowerPoint 2007 – : Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide mới nhất 2023

MS PowerPoint 2007 – : Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…