[Kách Hay] Hướng dẫn mở và lưu văn bản Word mới nhất 2023

Hướng dẫn mở và lưu văn bản Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Xem nhanh

Sử dụng Word để mở hoặc lưu tài liệu văn bản OpenDocument (.odt)

Word cho Microsoft 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm… Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Bạn có thể mở và lưu tệp ở định dạng tệp Văn bản OpenDocument (.odt) được một số trình xử lý văn bản sử dụng.

2016 2013 2010 2007

Mở tệp văn bản OpenDocument trong Word

 1. Nhấp vào tab Tệp .

 2. Nhấp vào Mở .

 3. Nhấp vào Duyệt ,

 4. Để chỉ xem các tệp được lưu ở định dạng OpenDocument, hãy bấm vào danh sách các loại tệp bên cạnh hộp Tên tệp, rồi bấm Văn bản OpenDocument.

 5. Bấm tệp mà bạn muốn mở rồi sau đó bấm Mở.

  Mẹo: Để mở tệp, bạn cũng có thể bấm đúp vào tệp sau khi bạn tìm thấy.

Lưu ý: Khi bạn mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word, tệp có thể không có cùng định dạng như trong ứng dụng ban đầu đã tạo ra tệp này. Điều này là vì sự khác biệt giữa các ứng dụng dùng Định dạng OpenDocument.

Đầu trang

Lưu tài liệu Word theo định dạng Văn bản OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ phiên bản Word của tệp, trước tiên bạn phải lưu tệp ở dạng tài liệu Word, ví dụ: theo định dạng tệp .docx, rồi lưu lại nó theo định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu như.

 3. Bấm vàoDuyệt , rồi chọn vị trí bạn muốn lưu tệp.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm Văn bản OpenDocument.

 5. Đặt tên cho tệp của bạn, rồi lưu tệp đó.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt), một số định dạng có thể bị mất. Điều này là vì các tính năng và tùy chọn khác nhau, như định dạng mà các ứng dụng Văn bản OpenDocument và Word hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word, hãy xem Sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument (.odt) và định dạng Word (.docx).

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 • Khi bạn cộng tác trên tài liệu được chia sẻ giữa Word và một ứng dụng xử lý văn bản khác, như Google Docs hoặc OpenOffice.org Writer, hãy coi việc viết (lời văn) và định dạng (diện mạo) như các tác vụ khác nhau. Hoàn thành việc viết càng nhiều càng tốt mà không áp dụng định dạng cho văn bản và lưu định dạng cho đến khi kết thúc. Việc này cho phép bạn tập trung vào việc viết trong khi giảm tình trạng mất định dạng đến mức tối thiểu khi bạn chuyển giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word.

Đầu trang

Mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mở, rồi bấm vào vị trí của tệp; ví dụ: bấm vào Máy tính.

 3. Bấm duyệt,

 4. Để chỉ xem các tệp được lưu ở định dạng OpenDocument, hãy bấm vào danh sách các loại tệp bên cạnh hộp Tên tệp, rồi bấm Văn bản OpenDocument.

 5. Bấm tệp mà bạn muốn mở rồi sau đó bấm Mở.

  Mẹo: Để mở tệp, bạn cũng có thể bấm đúp vào tệp sau khi bạn tìm thấy.

Lưu ý: Khi bạn mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word, tệp có thể không có cùng định dạng như trong ứng dụng ban đầu đã tạo ra tệp này. Điều này là vì sự khác biệt giữa các ứng dụng dùng Định dạng OpenDocument.

Đầu trang

Lưu tài liệu Word theo định dạng Văn bản OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ phiên bản Word của tệp, trước tiên bạn phải lưu tệp ở dạng tài liệu Word, ví dụ: theo định dạng tệp .docx, rồi lưu lại nó theo định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào Lưu như.

 3. Bấm vàoDuyệt , rồi chọn vị trí bạn muốn lưu tệp.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm Văn bản OpenDocument.

 5. Đặt tên cho tệp của bạn, rồi lưu tệp đó.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt), một số định dạng có thể bị mất. Điều này là vì các tính năng và tùy chọn khác nhau, như định dạng mà các ứng dụng Văn bản OpenDocument và Word hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word, hãy xem Sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument (.odt) và định dạng Word (.docx).

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 • Khi bạn cộng tác trên tài liệu được chia sẻ giữa Word và một ứng dụng xử lý văn bản khác, như Google Docs hoặc OpenOffice.org Writer, hãy coi việc viết (lời văn) và định dạng (diện mạo) như các tác vụ khác nhau. Hoàn thành việc viết càng nhiều càng tốt mà không áp dụng định dạng cho văn bản và lưu định dạng cho đến khi kết thúc. Việc này cho phép bạn tập trung vào việc viết trong khi giảm tình trạng mất định dạng đến mức tối thiểu khi bạn chuyển giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word.

Đầu trang

Mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Để chỉ xem các tệp được lưu ở định dạng OpenDocument, trong danh sách Tệp có loại, hãy bấm Văn bản OpenDocument.

 4. Bấm tệp mà bạn muốn mở rồi sau đó bấm Mở.

  Mẹo: Để mở tệp, bạn cũng có thể bấm đúp vào tệp sau khi bạn tìm thấy.

Lưu ý: Khi bạn mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word, tệp có thể không có cùng định dạng như trong ứng dụng ban đầu đã tạo ra tệp này. Điều này là vì sự khác biệt giữa các ứng dụng dùng Định dạng OpenDocument.

Đầu trang

Lưu tài liệu Word theo định dạng Văn bản OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ phiên bản Word của tệp, trước tiên bạn phải lưu tệp ở dạng tài liệu Word, ví dụ: theo định dạng tệp .docx, rồi lưu lại nó theo định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Trong danh sách Lưu dưới dạng, hãy bấm Văn bản OpenDocument.

 4. Đặt tên và lưu tệp của bạn.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt), một số định dạng có thể bị mất. Điều này là vì các tính năng và tùy chọn khác nhau, như định dạng mà các ứng dụng Văn bản OpenDocument và Word hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word, hãy xem Sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument (.odt) và định dạng Word (.docx).

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 • Khi bạn cộng tác trên tài liệu được chia sẻ giữa Word và một ứng dụng xử lý văn bản khác, như Google Docs hoặc OpenOffice.org Writer, hãy coi việc viết (lời văn) và định dạng (diện mạo) như các tác vụ khác nhau. Hoàn thành việc viết càng nhiều càng tốt mà không áp dụng định dạng cho văn bản và lưu định dạng cho đến khi kết thúc. Việc này cho phép bạn tập trung vào việc viết trong khi giảm tình trạng mất định dạng đến mức tối thiểu khi bạn chuyển giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word.

Đầu trang

Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ. Nâng cấp ngay

Bạn phải cài đặt Hệ thống Microsoft Office 2007 Gói Dịch vụ 2 (SP2) trước khi có thể sử dụng những quy trình này.

Mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word

 1. Bấm vào Microsoft Office ,hình ảnh nút , rồi bấm vào Mở.

 2. Trong danh sách Tệp có kiểu, bấm Văn bản OpenDocument.

 3. Bấm tệp mà bạn muốn mở rồi sau đó bấm Mở.

Lưu ý: Khi bạn mở tệp Văn bản OpenDocument trong Word 2007, tệp có thể không có cùng định dạng như trong ứng dụng ban đầu đã tạo ra tệp này. Điều này là vì sự khác biệt giữa các ứng dụng dùng Định dạng OpenDocument.

Đầu trang

Lưu tài liệu Word theo định dạng Văn bản OpenDocument

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ phiên bản Word của tệp, trước tiên bạn phải lưu tệp ở dạng tài liệu Word, ví dụ: theo định dạng tệp .docx, rồi lưu lại nó theo định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 1. Bấm vào Microsoft Office ,hình ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

 2. Bấm Văn bản OpenDocument.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về Định dạng OpenDocument

Khi bạn mở hoặc lưu bản trình bày ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt), một số định dạng có thể bị mất. Điều này là vì các tính năng và tùy chọn khác nhau, như định dạng mà các ứng dụng Văn bản OpenDocument và các Word 2007 hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về sự khác nhau giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word 2007, hãy xem Sự khác nhau giữa định dạng Bảng tính OpenDocument (.ods)và định dạng Excel cho định dạng Windows (.xlsx).

Mẹo

 • Trước khi gửi tệp cho người khác, bạn có thể phải đóng tệp và mở lại tệp để xem tệp trông như thế nào ở định dạng Văn bản OpenDocument (.odt).

 • Nếu bạn đang cộng tác trên một tài liệu được chia sẻ giữa Word và một ứng dụng xử lý văn bản khác như Google Docs hoặc OpenOffice.org Writer, hãy coi việc viết (văn bản) và định dạng (giao diện) là các nhiệm vụ. Hoàn thành bài viết càng nhiều càng tốt mà không cần định dạng văn bản và lưu định dạng vào cuối. Điều này cho phép bạn tập trung vào việc viết trong khi giảm thiểu tình trạng mất định dạng khi chuyển đổi giữa định dạng Văn bản OpenDocument và định dạng Word.

bên trên

Facebook LinkedIn E-mail

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Nhận tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Google nếu nghi bị hack

do Trà My viết

trong danh mục kiến ​​thức chung

5 0

0

Google

5

CHIA SẺ

179

KHUNG NHÌN

Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên Twitter

banner_TinoHost_970x90 Banner_Tinohost_250x250

QUẢNG CÁO

Trong quá trình sử dụng tài khoản Google, bạn nghĩ tài khoản của mình đang bị hacker tấn công, sử dụng trái phép và bạn đang tìm cách xóa tài khoản Google để tránh hậu quả xấu? Trong bài viết này, Tino Group sẽ hướng dẫn bạn cách xóa tài khoản Google an toàn, nhanh chóng nhất nhé!

Điều gì xảy ra khi bạn xóa tài khoản Google?

Những thứ bạn sẽ mất khi xóa tài khoản Google

Khi xóa tài khoản Google, hầu hết các dịch vụ bạn sử dụng đều sẽ bị mất dữ liệu theo như: Gmail, Youtube, Drive, Google Play, game, trò chơi đã mua trong cửa hàng đều sẽ biến mất theo.

Một số nội dung bị mất nhưng quan trọng như:

 • Google Adsense: mất tiền nếu bạn có liên kết để kiếm tiền.
 • Nhạc, phim, sách, game, ứng dụng bạn đã mua trên Google Play sẽ bị mất.
 • Toàn bộ dữ liệu trong Google Drive sẽ bị mất và bạn cũng không thể tải xuống.

Do đó, bạn sẽ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi xóa tài khoản Google.

cach-xoa-tai-khoan-google

Cách tải tt tài khoản Google để lưu trữ

Để lưu lại những thông tin trong những dịch vụ khác của Google mà bạn đã sử dụng tài khoản này để truy cập, bạn sẽ cần truy cập vào Google Takeout để lưu trữ chúng lại. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào địa chỉ: https://takeout.Google.com/

Bước 2: Bạn đăng nhập tài khoản Google của mình để có thể chọn và tải những dữ liệu xuống.

Bước 3: Bạn chọn vào danh sách những ứng dụng muốn tải về. Ví dụ, tôi sử dụng 50/50 dịch vụ của Google, do đó, tôi sẽ nhấn chọn Tất cả để tải toàn bộ dữ liệu về.

cach-xoa-tai-khoan-google

Nếu bạn không mua gói Google One hay tăng dung lượng Drive, toàn bộ dung lượng tải xuống sẽ dưới 15GB.

Bước 4: bạn nhấn vào Bước tiếp theo.

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Google nếu bạn nghi ngờ bị hacker tấn công 1

QUẢNG CÁO

Bước 5: bạn chỉ cần chọn Cách xuất dữ liệu ra và độ lớn của tệp để xuất chúng ra là hoàn tất nhé! Thời gian nén file thường sẽ rơi vào dưới 4 tiếng. Do đó, sau vài tiếng đồng hồ bạn hãy tiếp tục việc xóa tài khoản Google.

cach-xoa-tai-khoan-google

Cách xóa tài khoản Google đơn giản

Lưu ý: Tino Group chỉ dẫn các link gốc đến ứng dụng của Google. Do đó, bạn không cần lo lắng về việc dính các website độc hại.

Cách xóa hoàn toàn tài khoản Google

Để xóa tài khoản Google của mình, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây của Tino Group nhé. Tuy nhiên, bạn nên thực hiện việc tải xuống toàn bộ thông tin trước khi xóa để tránh mất hoàn toàn những thông tin quan trọng trong tài khoản Google, Gmail, Drive của bạn.

Bước 1: Bạn truy cập vào https://myaccount.Google.com

Bước 2: Bạn đăng nhập tài khoản Google của mình vào và xác minh đăng nhập bằng một trong những phương thức Google yêu cầu (nếu có). Thông thường, Google sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của bạn để xác nhận đăng nhập.

Bước 3: Bạn chuyển sang tab Dữ liệu và quyền riêng tư.

Bước 4: Bạn kéo xuống và tìm đến mục Tùy chọn khác và chọn và Xóa Tài khoản Google của bạn.

cach-xoa-tai-khoan-google

Bước 5: Google sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để xác nhận bạn muốn thực sự xóa. Sau khi nhập xong, bạn nhấn Tiếp theo.

Bước 6: đây là điều quan trọng và bạn nên đọc kỹ các nội dung do Google liệt kê ra. Trong đó:

 • Thông tin tài khoản Google của bạn
 • Thông tin BloGoogleer (nếu bạn có sử dụng)
 • Các dịch vụ phổ biến khác như Gmail, Youtube, Lịch, Danh bạ, Ứng dụng của Google Play và Nội dung kỹ thuật số,…

Bước 7: nếu bạn quyết định xóa, bạn đánh dấu vào 2 ô vuông Đồng ý…Có, tôi muốn xóa vĩnh viễn…

cach-xoa-tai-khoan-google

Cuối cùng, bạn nhấn vào Xóa tài khoản để xóa vĩnh viễn tài khoản Google của mình. Nếu suy nghĩ lại, bạn có thể nhấn vào nút Huỷ để dừng quá trình xóa lại.

Khi xóa hoàn tất, bạn sẽ thấy màn hình web hiển thị như trong ảnh bên dưới.

cach-xoa-tai-khoan-google

Cách khôi phục tài khoản Google

Nếu bạn vô tình xóa hoặc bạn đã ngăn cản thành công đối tượng đã cố gắng hack tài khoản Google của mình và muốn khôi phục lại tài khoản để tiếp tục sử dụng, Tino Group sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn các bước khôi phục nhé!

Bước 1: Truy cập vào https://accounts.Google.com/signin/v2/recoveryidentifier để có thể khôi phục tài khoản Google của mình.

Bước 2: Bạn nhập tài khoản Google bạn đã xóa vào và nhấn Tiếp theo => nhập mật khẩu gần nhất bạn nhớ vào để Google xác nhận bạn chính là bạn.

cach-xoa-tai-khoan-google

Bước 3: Khi bạn nhập mật khẩu thành công, đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn đã được khôi phục lại. Lúc này, bạn chỉ cần Tạo mật khẩu lại và xác nhận. Bạn bấm Lưu mật khẩu để tiếp tục nhé!

cach-xoa-tai-khoan-google

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách xóa tài khoản Google cũng như cách để khôi phục lại tài khoản Google. Tino Group hi vọng tài khoản Gmail của bạn an toàn và không bị mất những thông tin giá trị. Chúc bạn sẽ luôn an toàn trên Internet nhé!

FAQs về cách xóa tài khoản Google Xóa tài khoản Google có bị mất số điện thoại đã lưu hay không?

Không, theo Google, chỉ những liên hệ có trong tài khoản Google của bạn mới bị xóa đi và những số điện thoại, email được lưu trên thiết bị, sim sẽ không bị mất. Do đó, nếu dự định xóa tài khoản Google của mình, bạn nên lưu lại toàn bộ những thông tin liên hệ trước khi thực hiện xóa nhé!

Nên sử dụng email nào thay cho Gmail?

Có rất nhiều dịch vụ email khác để bạn sử dụng thay thế cho Gmail như:

 • Outlook: một dịch vụ email của Microsoft
 • Yandex: một dịch vụ email của Nga
 • Yahoo! Mail: một thời đình đám trên thị trường
 • Mail.com: một dịch vụ email khá nối tiếng khác.

Nên làm gì khi xóa tài khoản Google trên Chromebook?

Nếu bạn dự định xóa tài khoản Google ngay trong Chromebook đang sử dụng, bạn sẽ cần phải sử dụng một tài khoản Google khác để đăng nhập và tiếp tục sử dụng thiết bị chạy hệ điều hành này. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm cách để cài đặt hệ điều hành Windows nếu cần thiết.

Có thể khôi phục tài khoản Google sau khi xóa hay không?

Có Google cho phép bạn có thể khôi phục tài khoản của mình khi đã xóa. Tino Group chưa tìm thấy thông tin Google sẽ chặn tính năng khôi phục sau bao nhiêu ngày. Thông thường, hầu hết các dịch vụ lớn đều cho phép bạn khôi phục lại tài khoản của mình sau khi thực hiện lệnh xóa sau 40 – 45 ngày. Tuy nhiên, bạn nên khôi phục tài khoản Google của mình ngay khi cần sử dụng lại để tránh bị xóa vĩnh viễn.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Văn phòng đại diện: 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0364 333 333 Tổng đài miễn phí: 1800 6734
 • Email: sales@tino.org
 • Trang web: www.tino.org

5/5 – (1 bình chọn)

Thẻ : Kiến thức tổng hợp

Chia sẻ2Tweet1Chia sẻ1

Cập nhật thông tin mặt hàng nhanh nhất bằng cách nhấn đăng ký.

Để hủy đăng ký

banner_TinoHost_970x90

Trà My

Trà My

Liên quan đến bài đăng

cach-dang-ky-tai-khoan-chatgpt

Kiến thức tổng hợp

ChatGPT là gì? Cách đăng ký tài khoản ChatGPT A – Z

01/12/2023

diem-xoay-la-gi

Kiến thức tổng hợp

Điểm Pivot là gì? Cách xác định và sử dụng điểm Pivot hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

01/12/2023

thung-lung-silicone-la-gi

Kiến thức tổng hợp

Thung lũng Silicon là gì? Một số sự thật thú vị về ngôi nhà của những gã khổng lồ công nghệ

01/12/2023

phuong-phap-dau-tu-chung-khoan-ngan-han

Kiến thức tổng hợp

Tìm hiểu phương pháp đầu tư chứng khoán ngắn hạn để kiếm lợi nhuận hiệu quả

01/12/2023

san-upcom-la-gi

Kiến thức tổng hợp

Sàn Upcom là gì? Tìm hiểu một trong những sàn chứng khoán nổi tiếng nhất Việt Nam

01/12/2023

data-engineer-la-gi

Kiến thức tổng hợp

Data Engineer là gì? Làm thế nào để trở thành một Data Engineer chuyên nghiệp?

01/11/2023

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Hướng dẫn mở và lưu văn bản Word mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…