[Kách Hay] Hàm SUM trong Excel: Các dùng SUM để tính tổng trong Excel – Hàm SUM trong Excel mới nhất 2023

Hàm SUM trong Excel: Các dùng SUM để tính tổng trong Excel – Hàm SUM trong Excel – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Sử dụng hàm SUM để tính tổng các số trong một dãy

Excel cho Microsoft 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Hiển thị thêm… Ít hơn

logo m365

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản để tính tổng các số trong một phạm vi (một nhóm ô), nhưng hàm SUM sẽ dễ sử dụng hơn khi bạn làm việc với nhiều số hơn. Ví dụ: =SUM(A2:A6) ít có khả năng gây ra lỗi gõ phím hơn =A2+A3+A4+A5+A6.

Sử dụng hàm SUM với hai dãy số

Đây là công thức sử dụng hai phạm vi : =SUM(A2:A4,C2:C3) để tính tổng các số trong phạm vi A2:A4 và C2:C3. Bạn nhấn Enter để có tổng là 39787.

Để tạo một công thức:

  1. Geben Sie =SUMME in eine Zelle ein, gefolgt von einer öffnenden Klammer ( .

  2. Um den ersten Bereich der Formel einzugeben, der als Argument bezeichnet wird (ein Datenelement, das die Formel ausführen muss), geben Sie A2:A4 ein (oder wählen Sie Zelle A2 aus und ziehen Sie sie in Zelle A6).

  3. Geben Sie ein Komma (,) ein, um das erste Argument vom nächsten zu trennen.

  4. Geben Sie das zweite Argument C2:C3 ein (oder ziehen Sie, um Zellen auszuwählen).

  5. Geben Sie die schließende Klammer ) ein und drücken Sie dann die Eingabetaste

Jedes Argument kann ein Bereich, eine Zahl oder ein einzelner Zellbezug sein, alles durch Kommas getrennt.

  • =SUMME(A2:A4,2429,10482)

  • =SUMME(4823,A3:A4,C2:C3)

  • =SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

  • =SUM(A2,A3,A4,2429,10482)

Mẹo:  Nếu bạn cần tính tổng các cột hoặc hàng của các số liền kề, hãy sử dụng AutoSum để tính tổng các số.

bạn nên thử nó

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đây là một số dữ liệu có thể được sử dụng.

Bạn có thể xem cách thức hoạt động của hàm SUM bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán vào ô A1.

Dữ liệu

-5

mười lăm

30

‘5

ĐÚNG

công thức

sự miêu tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM(“5”, 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản đầu tiên “5” được hiểu là một chữ số và giá trị logic đầu tiên TRUE được hiểu là 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm các giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4, rồi cộng 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, sau đó thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị không phải là số trong tham chiếu không thể hiểu được—giá trị trong ô A5 (‘5) và giá trị trong ô A6 (TRUE) đều được coi là văn bản—các giá trị trong các ô đó sẽ bị xóa.

2

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận trợ giúp trong Cộng đồng giải đáp.

Facebook LinkedIn E-mail

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Nhận tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Hàm SUM trong Excel: Các dùng SUM để tính tổng trong Excel – Hàm SUM trong Excel mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…