[Kách Hay] Excel 2019 (Phần 3): Lưu và chia sẻ workbook mới nhất 2023

Excel 2019 (Phần 3): Lưu và chia sẻ workbook – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Tìm hiểu nó Microsoft Excel 2019

Excel 2019 (Phần 3): Lưu và chia sẻ sổ làm việc

👨Hà Nguyên

bài trước

Mục lục

bài tiếp theo

Bất cứ khi nào bạn tạo một sổ làm việc mới trong Excel, bạn cần biết cách lưu sổ làm việc đó để truy cập và chỉnh sửa trong tương lai. Cũng như các phiên bản Excel trước, bạn có thể lưu trữ tệp cục bộ trên máy tính của mình hoặc trên đám mây bằng OneDrive, đồng thời xuất và chia sẻ sổ làm việc trực tiếp từ Microsoft Excel.

Chức năng “Save” và “Save As”.

Excel cung cấp hai cách để lưu tệp: SaveSave As . Các tùy chọn này hoạt động tương tự nhau, với một vài điểm khác biệt chính:

Chức năng "Save" và "Save As".Chức năng “Save” và “Save As”.

Lưu : Khi tạo hoặc chỉnh sửa sổ làm việc, hãy sử dụng lệnh Lưu để lưu các thay đổi của bạn. Bạn sẽ sử dụng lệnh này trong hầu hết các trường hợp. Khi lưu tệp, bạn chỉ cần chọn tên tệp và vị trí lưu lần đầu tiên. Sau đó, bạn có thể chỉ cần nhấp vào Lưu lệnh để lưu nó dưới cùng tên và vị trí.

Save As: Bạn sử dụng lệnh này để tạo một bản sao của sổ làm việc trong khi vẫn giữ nguyên bản gốc. Nếu bạn sử dụng Save As, bạn sẽ cần chọn một tên và/hoặc vị trí khác cho phiên bản đã sao chép.

Cách lưu sổ làm việc

Điều quan trọng là phải lưu sổ làm việc khi bạn bắt đầu một dự án mới hoặc thực hiện các thay đổi đối với một dự án hiện có. Lưu tài liệu sớm và thường xuyên có thể giúp đảm bảo công việc của bạn không bị mất nếu xảy ra sự cố. Bạn cũng cần cẩn thận nơi lưu sổ làm việc để có thể dễ dàng tìm thấy sau này.

1. Tìm và chọn lệnh Save trên Quick Access Toolbar .

Chọn lệnh LưuChọn lệnh Lưu

2. Khi bạn lưu tệp lần đầu tiên , thanh điều khiển Lưu dưới dạng sẽ xuất hiện trong chế độ xem Backstage.

3. Sau đó, bạn cần chọn nơi bạn muốn lưu tệp và đặt tên cho nó. Để lưu sổ làm việc vào máy tính của bạn, hãy chọn Máy tính rồi bấm Duyệt. Bạn cũng có thể nhấp vào OneDrive để lưu tệp vào OneDrive của mình .

Chọn nơi lưu và đặt tên cho tệp Chọn nơi lưu và đặt tên file

4. Hộp thoại Save As sẽ xuất hiện. Chọn vị trí bạn muốn lưu workbook.

5. Nhập tên file cho workbook, sau đó bấm Save.

Nhấp vào "Lưu Bấm Save

6. Workbook sẽ được lưu. Bạn có thể bấm lại vào lệnh Save để lưu các thay đổi của mình khi sửa đổi workbook.

Bạn cũng có thể truy cập lệnh Save bằng cách nhấn Ctrl + S trên bàn phím.

Sử dụng Save As để tạo một bản sao

Nếu muốn lưu một phiên bản workbook khác trong khi vẫn giữ bản gốc, bạn có thể tạo một bản sao. Ví dụ, nếu bạn có file mang tên Sales Data, bạn có thể lưu file đó dưới dạng Sales Data 2 để có thể chỉnh sửa file mới và vẫn tham chiếu trở lại phiên bản gốc.

Để thực hiện việc này, hãy bấm vào lệnh Save As trong Backstage view. Giống như khi lưu file lần đầu tiên, bạn sẽ cần chọn nơi lưu và đặt tên file mới.

Cách thay đổi vị trí lưu mặc định

Nếu không muốn sử dụng OneDrive, bạn có thể bực bội vì OneDrive được chọn làm vị trí mặc định khi lưu. Nếu cảm thấy bất tiện khi phải chọn Computer mỗi lần, bạn có thể thay đổi vị trí lưu mặc định để Computer được chọn theo mặc định.

1. Bấm vào tab File để truy cập Backstage view.

Nhấp vào tab Tệp Bấm vào tab File

2. Nhấp vào Options.

Nhấp vào Tùy chọn Nhấp vào Options

3. Hộp thoại Excel Options sẽ xuất hiện. Chọn Save, chọn hộp bên cạnh Save to Computer by default, sau đó bấm OK. Vị trí lưu mặc định sẽ được thay đổi.

Dialogfeld Excel-Optionen Hộp thoại Excel Options Tính năng AutoRecover

Excel tự động lưu workbook của bạn vào một thư mục tạm thời trong khi bạn đang làm việc trên chúng. Nếu bạn quên lưu các thay đổi của mình hoặc nếu Excel gặp sự cố, bạn có thể khôi phục file bằng cách sử dụng AutoRecover.

Cách sử dụng AutoRecover

1. Mở Excel. Nếu tìm thấy các phiên bản được lưu tự động của file, bảng điều khiển Document Recovery sẽ xuất hiện.

2. Bấm để mở một file có sẵn. Workbook sẽ được khôi phục.

Arbeitsmappe wiederhergestellt Workbook được khôi phục

Theo mặc định, Excel tự động lưu 10 phút một lần. Nếu bạn định chỉnh sửa workbook trong thời gian ít hơn 10 phút, Excel có thể không tạo phiên bản được lưu tự động.

Nếu không thấy file mình cần, bạn có thể duyệt qua tất cả các file được lưu tự động từ Backstage view. Chỉ cần chọn tab File, bấm Manage Workbook, sau đó chọn Recover Unsaved Workbooks.

Wählen Sie Nicht gespeicherte Arbeitsmappen wiederherstellen Chọn Recover Unsaved Workbooks Xuất workbook

Theo mặc định, workbook Excel được lưu trong định dạng .xlsx. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần sử dụng loại file khác, chẳng hạn như PDF hoặc Excel 97-2003. Thật dễ dàng để xuất workbook của bạn từ Excel sang nhiều loại file khác nhau.

Cách xuất workbook dưới dạng file PDF

Xuất workbook dưới dạng tài liệu Adobe Acrobat, thường được gọi là file PDF, có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang chia sẻ workbook với người không có Excel. PDF sẽ giúp người nhận có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa nội dung workbook của bạn.

1. Bấm vào tab File để truy cập Backstage view.

2. Nhấp vào Export, sau đó chọn Create PDF/XPS.

Wählen Sie PDF/XPS erstellen Chọn Create PDF/XPS

3. Hộp thoại Save As sẽ xuất hiện. Chọn vị trí bạn muốn xuất workbook, nhập tên file, sau đó bấm Publish.

Klicken Sie auf Veröffentlichen Nhấn Publish

Theo mặc định, Excel sẽ chỉ xuất trang tính đang hoạt động. Nếu bạn có nhiều trang tính và muốn lưu tất cả chúng trong cùng một file PDF, hãy bấm vào Options trong hộp thoại Save As. Hộp thoại Options sẽ xuất hiện. Chọn Entire workbook, sau đó bấm OK.

Wählen Sie Gesamte Arbeitsmappe aus Chọn Entire workbook

Bất cứ khi nào bạn xuất workbook dưới dạng PDF, bạn cũng cần phải xem xét cách dữ liệu workbook của mình sẽ xuất hiện trên mỗi trang PDF, giống như khi in một workbook.

Cách xuất workbook sang các loại file khác

Bạn cũng có thể thấy hữu ích khi xuất workbook của mình sang các loại file khác, chẳng hạn như workbook Excel 97-2003 nếu bạn cần chia sẻ với mọi người bằng phiên bản Excel cũ hơn hoặc file .CSV nếu bạn cần phiên bản plain text của workbook.

1. Bấm vào tab File để truy cập Backstage view.

2. Bấm vào Export, sau đó chọn Change File Type.

Wählen Sie Dateityp ändern Chọn Change File Type

3. Chọn một loại file phổ biến, sau đó nhấp vào Save As.

Klicken Sie auf Speichern unter Nhấp vào Save As

4. Hộp thoại Save As sẽ xuất hiện. Chọn vị trí bạn muốn xuất workbook, nhập tên file, sau đó bấm Save.

Dialogfeld „Speichern unter“. Hộp thoại Save As

Bạn cũng có thể sử dụng menu drop-down Save as type: trong hộp thoại Save As để lưu workbook ở nhiều loại file khác nhau.

Dropdown-Menü „Dateityp“:Trình đơn thả xuống Lưu dưới dạng: Chia sẻ sổ làm việc

Excel giúp bạn dễ dàng chia sẻ và cộng tác trên các workbook bằng OneDrive. Trước đây, nếu muốn chia sẻ file với ai đó, bạn có thể gửi file đó dưới dạng file đính kèm trong email. Mặc dù thuận tiện, hệ thống này cũng tạo ra nhiều phiên bản của cùng một file, điều này có thể khó sắp xếp.

Khi chia sẻ workbook từ Excel, bạn thực sự đang cấp cho người khác quyền truy cập vào cùng một file. Điều này cho phép bạn và những người bạn chia sẻ chỉnh sửa cùng một workbook mà không cần phải theo dõi nhiều phiên bản.

Để chia sẻ workbook, trước tiên nó phải được lưu vào OneDrive của bạn.

Cách chia sẻ workbook

1. Bấm vào tab File để truy cập Backstage view, sau đó bấm Share.

Klicken Sie auf Teilen Nhấp Share

2. Excel sẽ trở lại Normal view và mở bảng điều khiển Share ở phía bên phải của cửa sổ. Từ đây, bạn có thể mời mọi người chia sẻ tài liệu của mình, xem danh sách những người có quyền truy cập vào tài liệu và thiết lập quyền có thể chỉnh sửa hay chỉ xem tài liệu.

Wählen Sie aus, mit wem Sie teilen möchten Chọn người để chia sẻ

 • Excel 2019 (Phần 2): Tạo và mở workbook
 • Excel 2019 (Phần 1): Làm quen với Excel

Thứ Ba, 22/02/2022 10:28

5 ★ 7 👨 932

Bài trước

 • Tạo và mở Workbook

Bài sau

 • Những điều cơ bản về cell

#Microsoft Excel

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • Lộ diện Moto DVX chip X8 giá rẻ Lộ diện Moto DVX chip X8 giá rẻ
 • Thiết kế website bằng phần mềm Adobe Dreamweaver CS5 - Phần 1 Thiết kế website bằng phần mềm Adobe Dreamweaver CS5 – Phần 1
 • 10 tính năng độc của máy ảnh số đời mới 10 tính năng độc của máy ảnh số đời mới
 • AVG công bố bộ sản phẩm bảo mật 2011 AVG công bố bộ sản phẩm bảo mật 2011
 • Thế giới sản phẩm hi-tech vàng Thế giới sản phẩm hi-tech vàng
 • Hướng dẫn xem anime trên AnimeVsub Hướng dẫn xem anime trên AnimeVsub

Excel 2019

 • Excel 2019 (Phần 20): Nhóm và Tổng phụ Excel 2019 (Phần 20): Nhóm và Tổng phụ
 • Excel 2019 (Phần 22): Biểu đồ Excel 2019 (Phần 22): Biểu đồ
 • Excel 2019 (Phần 14): Tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối Excel 2019 (Phần 14): Tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối
 • Excel 2019 (Phần 4): Những điều cơ bản về cell Excel 2019 (Phần 4): Những điều cơ bản về cell
 • Excel 2019 (Phần 16): Những tip cơ bản khi làm việc với dữ liệu Excel 2019 (Phần 16): Những tip cơ bản khi làm việc với dữ liệu
 • Excel 2019 (Phần 28): What-if Analysis (Phân tích Nếu-thì) Excel 2019 (Phần 28): What-if Analysis (Phân tích Nếu-thì)

Xem thêm

Điều gì đã xảy ra với sổ làm việc được chia sẻ?

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel 2021 Excel 2021 cho máy Mac Excel 2019 Excel 2019 cho máy Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Thêm…Ít hơn

If you’re using the latest version of Excel and you’re a Microsoft 365 subscriber, you may find that buttons related to the “Shared Workbook” feature are no longer on the Review tab. We’ve removed them because there’s a much easier and better way to share workbooks, and that’s with co-authoring.

Bạn vẫn có thể truy nhập các nút của sổ làm việc được chia sẻ khi cần. Ví dụ: bạn có thể cần tắt tính năng Shared Workbook hoặc bạn đang trong quá trình sử dụng tính năng này. Cách nhanh chóng để đưa các nút này trở lại là thêm chúng vào Thanh công cụ truy cập nhanh của bạn. Thanh công cụ truy cập nhanh là thanh gồm các nút nhỏ ở đầu cửa sổ Excel, ở bên phải nút Lưu.

Quan trọng:  Đảm bảo bạn muốn sử dụng các nút này trước khi tiếp tục. Tính năng này có nhiều hạn chế, đó là lý do tại sao chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng đồng tác giả, đây là tính năng thay thế cho sổ làm việc được chia sẻ.

hệ điều hành Windows

Thêm các nút sổ làm việc được chia sẻ vào Thanh công cụ truy cập nhanh

 1. Nhấp vào Tệp > Tùy chọn > Thanh công cụ truy cập nhanh .

 2. Mở danh sách bên dưới Chọn lệnh từ và chọn Tất cả lệnh .

 3. Cuộn xuống danh sách này cho đến khi bạn thấy Share Workbook (Legacy) . Chọn mục này và nhấp vào Thêm .

 4. Sau đó cuộn qua danh sách cho đến khi bạn thấy Theo dõi Thay đổi (Cũ) . Chọn mục này và nhấp vào Thêm .

 5. Cuộn qua danh sách cho đến khi bạn thấy Protect Sharing (Legacy) . Chọn mục này và nhấp vào Thêm .

 6. Cuộn qua danh sách cho đến khi bạn thấy So sánh và Hợp nhất Sổ làm việc. Chọn mục này và nhấp vào Thêm .

 7. Bấm OK .

 8. Bây giờ bốn nút mới sẽ xuất hiện ở đầu cửa sổ Excel. Mỗi nút trông như thế này:

  • Nút chia sẻ sổ làm việc:chia sẻ sổ làm việc

  • Nút Theo dõi thay đổi:Nút Theo dõi Thay đổi.

  • Nút Bảo vệ và Chia sẻ:Nút bảo vệ và chia sẻ.

  • Nút So sánh và Hợp nhất Sổ làm việc:Nút So sánh và Hợp nhất.

Bạn có thể xem các bài viết khác liên quan đến các nút này trên tab Xem lại. Nhưng sau khi làm theo các bước trên, thay vào đó, các nút sẽ có sẵn trên Thanh công cụ truy cập nhanh.

Thêm các nút sổ làm việc được chia sẻ vào Thanh công cụ truy cập nhanh

 1. Nhấp vào Excel > Preferences > Ribbon and Toolbar (dưới Authoring )

 2. Nhấp vào Thanh công cụ truy cập nhanh .

 3. Bên dưới Chọn lệnh, nhấp vào tab Xác thực .

 4. Chọn Share Workbook (Legacy) từ danh sách và nhấp > để di chuyển lệnh sang danh sách Thanh công cụ truy cập nhanh tùy chỉnh: và cuối cùng nhấp vào Lưu .

Xem thêm

Cộng tác với những người khác trên sổ làm việc với tính năng đồng tác giả

Thông qua tính năng sổ làm việc được chia sẻ

Facebook LinkedIn E-mail

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Mở rộng kỹ năng của bạn

khám phá đào tạo

Nhận các tính năng mới đầu tiên

Tham gia Người dùng nội bộ Microsoft Office

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Excel 2019 (Phần 3): Lưu và chia sẻ workbook mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…