[Kách Hay] Excel 2016 – Giới thiệu về công thức trong Excel mới nhất 2023

Excel 2016 – Giới thiệu về công thức trong Excel – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Tổng quan về công thức trong Excel

Excel cho Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm… Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Bắt đầu tìm hiểu về cách tạo công thức và sử dụng các hàm tích hợp sẵn để thực hiện phép tính và giải quyết vấn đề.

Quan trọng:  Kết quả tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác nhau giữa máy tính kiến ​​trúc Windows x86 hoặc x86-64 và máy tính kiến ​​trúc Windows RT ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Quan trọng: Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về XLOOKUP và VLOOKUP, tương tự như nhau. Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được cải tiến hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, làm cho việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn so với phiên bản trước của nó.

Tạo công thức tham chiếu đến giá trị trong các ô khác

 1. Chọn một ô.

 2. Nhập dấu bằng =.

  Lưu ý: Công thức trong Excel luôn bắt đầu với dấu bằng.

 3. Chọn một ô hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được chọn.

  chọn ô

 4. Nhập một toán tử. Ví dụ: – cho phép trừ.

 5. Chọn ô tiếp theo hoặc nhập địa chỉ của ô đó vào ô được chọn.

  ô tiếp theo

 6. Nhấn Enter. Kết quả của phép tính sẽ xuất hiện trong ô chứa công thức.

Xem công thức

 1. Khi nhập công thức vào một ô, công thức đó cũng sẽ xuất hiện trong Thanh công thức.

  thanh công thức

 2. Để xem công thức, hãy chọn một ô và công thức sẽ xuất hiện trong thanh công thức.

  Hiển thị thanh công thức

Nhập công thức có chứa một hàm tích hợp sẵn

 1. Chọn một ô trống.

 2. Nhập dấu bằng =, rồi nhập hàm. Ví dụ: =SUM để tính tổng doanh số.

 3. Nhập dấu mở ngoặc (.

 4. Chọn dải ô, rồi nhập dấu đóng ngoặc đơn).

  Phạm vi

 5. Nhấn Enter để nhận kết quả.

Tải xuống Sổ làm việc hướng dẫn về công thức của chúng tôi

Chúng tôi đã tổng hợp Sổ làm việc bắt đầu với các công thức để bạn có thể tải xuống. Nếu bạn mới làm quen với Excel hoặc ngay cả khi bạn đã có kinh nghiệm sử dụng Excel, bạn có thể xem qua các công thức phổ biến nhất của Excel trong nội dung giới thiệu này. Với các ví dụ thực tế và hình ảnh trực quan hữu ích, bạn sẽ có thể sử dụng các hàm Sum, Count, Average và Vlookup như một chuyên gia.

Công thức chuyên sâu

Bạn có thể duyệt qua các mục riêng lẻ dưới đây để tìm hiểu thêm về thành phần cụ thể trong hàm.

Teile einer Excel-Formel

Công thức còn có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các thành phần sau đây: hàm, tham chiếu, toán tửhằng số.

Teile eines Rezepts   

các phần của một công thức

1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị của số pi: 3,142…

2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2.

3. Hằng số: Giá trị số hoặc văn bản được nhập trực tiếp vào công thức, ví dụ như 2.

4. Toán tử: Toán tử ^ (mũ) nâng một số lên một bậc lũy thừa và toán tử * (dấu sao) nhân các số.

Verwenden von Konstanten in Excel-Formeln

Hằng số là một giá trị không được tính toán; hằng số không thay đổi. Ví dụ: ngày 9/10/2008, số 210 và văn bản “Thu nhập Hàng quý” đều là hằng số. Một biểu thức hoặc một giá trị thu được từ một biểu thức không phải là một hằng số. Nếu bạn sử dụng hằng số trong công thức thay vì tham chiếu đến các ô (ví dụ: =30+70+110) thì kết quả sẽ chỉ thay đổi nếu bạn sửa đổi công thức. Nói chung, tốt nhất là nên đặt hằng số trong các ô riêng lẻ, nơi bạn có thể dễ dàng thay đổi chúng nếu cần, rồi tham chiếu đến các ô đó trong công thức.

Verwenden von Referenzen in Excel-Formeln

Một tham chiếu nhận dạng một ô hoặc một phạm vi ô trên trang tính và cho Excel biết chỗ tìm giá trị hoặc dữ liệu mà bạn muốn dùng trong công thức. Bạn có thể dùng các tham chiếu để sử dụng các dữ liệu được bao gồm trong các phần khác của một trang tính trong một công thức hoặc sử dụng giá trị từ một ô trong một số công thức. Bạn cũng có thể tham chiếu đến ô trên các trang tính khác trong cùng một sổ làm việc và đến các sổ làm việc khác. Các tham chiếu đến ô trong các sổ làm việc khác được gọi là các nối kết hoặc tham chiếu ngoài.

 • Kiểu tham chiếu A1

  Theo mặc định, Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1, tham chiếu đến cột có chữ cái (từ A đến XFD, tổng cộng 16.384 cột) và tham chiếu đến hàng có số (từ 1 đến 1.048.576). Các chữ cái và số này được gọi là các đầu đề hàng và cột. Để tham chiếu đến một ô, nhập chữ cái của cột rồi đến số của hàng. Ví dụ: B2 tham chiếu đến ô giao cắt giữa cột B và hàng 2.

  Để tham chiếu đến

  Sử dụng

  Ô trong cột A và hàng 10

  A10

  Phạm vi ô giữa cột A và các hàng từ 10 đến 20

  A10:A20

  Phạm vi ô giữa hàng 15 và các cột từ B đến E

  B15:E15

  Tất cả các ô trong hàng 5

  5:5

  Tất cả các ô trong hàng 5 đến 10

  5:10

  Tất cả các ô trong cột H

  H:H

  Tất cả các ô trong cột từ H đến J

  H:J

  Phạm vi ô trong cột A đến E và các hàng từ 10 đến 20

  A10:E20

 • Thực hiện tham chiếu đến một ô hoặc một dải ô trên một trang tính khác trong cùng sổ làm việc

  Trong ví dụ sau đây, hàm AVERAGE tính giá trị trung bình cho dải ô B1:B10 trên trang tính có tên Tiếp thị trong cùng sổ làm việc.

  Tham khảo trang tính ví dụ

  1. Tham chiếu trang tính có tên là Tiếp thị

  2. Tham chiếu đến dải ô từ B1 đến B10

  3. Dấu chấm than (!) Phân tách tham chiếu trang tính với tham chiếu dải ô

  Lưu ý: Nếu trang tính được tham chiếu có chứa khoảng trắng hoặc số thì bạn cần phải thêm dấu nháy đơn (‘) trước và sau tên trang tính, chẳng hạn như =’123′!A1 hay =’Doanh thu Tháng 1’!A1.

 • Sự khác nhau giữa các tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp

  1. Relative Referenz    Một tham chiếu ô tương đối trong công thức như A1, được dựa trên vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu vị trí ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tự động điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới sử dụng tham chiếu tương đối. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tương đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ tự động điều chỉnh từ =A1 sang =A2.

   Formel mit relativem Bezug kopiert   

   Công thức được sao chép với tham chiếu tương đối

  2. Absolute Referenz    Một tham chiếu ô tuyệt đối trong một công thức, như $A$1, luôn luôn tham chiếu đến một ô tại một vị trí cụ thể. Nếu vị trí ô bao gồm các thay đổi công thức, tham chiếu được thay đổi, tham chiếu tuyệt đối vẫn giữ nguyên. Nếu bạn sao chép hoặc điền công thức qua hàng ngang hoặc cột dọc, tham chiếu tuyệt đối sẽ không điều chỉnh. Theo mặc định, các công thức mới sử dụng các tham chiếu tương đối, vì vậy bạn có thể cần chuyển chúng sang các tham chiếu tuyệt đối. Ví dụ, nếu bạn sao chép hoặc điền một tham chiếu tuyệt đối trong ô B2 đến ô B3, nó sẽ giữ nguyên trong cả hai ô: =$A$1.

   Công thức được sao chép với tham chiếu tuyệt đối   

   Công thức được sao chép với tham chiếu tuyệt đối

  3. Tham chiếu hỗn hợp    Tham chiếu hỗn hợp có một cột tuyệt đối và một hàng tương đối, hoặc một hàng tuyệt đối và một cột tương đối. Một tham chiếu cột tuyệt đối có dạng $A1, $B1, v.v. Một tham chiếu hàng tuyệt đối có dạng A$1, B$1, v.v. Nếu vị trí của ô chứa công thức thay đổi, tham chiếu tương đối sẽ thay đổi, còn tham chiếu tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu bạn sao chép và điền công thức vào các hàng hoặc cột, tham chiếu tương đối sẽ tự động điều chỉnh và tham chiếu tuyệt đối không điều chỉnh. Ví dụ: nếu bạn sao chép hoặc điền tham chiếu hỗ hợp từ ô A2 đến B3, tham chiếu sẽ điều chỉnh từ =A$1 thành =B$1.

   Công thức được sao chép với tham chiếu hỗn hợp   

   Công thức đã sao chép với tham chiếu hỗn hợp

 • Kiểu tham chiếu 3-D

  Tham chiếu thuận tiện trên nhiều trang tính    Nếu bạn muốn phân tích dữ liệu trong cùng một ô hoặc phạm vi các ô trên nhiều trang tính trong một sổ làm việc, hãy dùng tham chiếu 3-D. Một tham chiếu 3-D bao gồm tham chiếu ô hoặc phạm vi, trước đó là một phạm vi tên trang tính. Excel sử dụng bất kỳ trang tính nào được lưu giữa tên mở đầu và kết thúc của một tham chiếu. Ví dụ, =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thêm tất cả các giá trị được bao gồm trong ô B5 trên tất cả các trang tính ở giữa và bao gồm Trang 2 và Trang 13.

  • Bạn có thể sử dụng các tham chiếu 3-D để tham chiếu đến các ô trên trang tính khác, để xác định tên và để tạo công thức bằng cách sử dụng các hàm sau đây: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA và VARPA.

  • Không thể dùng tham chiếu 3-D trong công thức mảng.

  • Không thể dùng tham chiếu 3-D với toán tử phần giao (một khoảng trắng) hoặc trong các công thức sử dụng giao cắt ngầm.

  Điều gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính    Ví dụ sau giải thích những gì xảy ra khi bạn di chuyển, sao chép, chèn, hoặc xóa trang tính nằm trong một tham chiếu 3-D. Các ví dụ sử dụng công thức =SUM(Sheet2:Sheet6!A2:A5) để thêm các ô từ A2 đến A5 trên các trang tính từ 2 đến 6.

  • Chèn hoặc sao chép    Nếu bạn chèn hoặc sao chép các trang tính từ Trang 2 đến Trang 6 (điểm kết thúc trong ví dụ này), Excel bao gồm tất cả giá trị trong ô A2 đến A5 từ các trang được thêm vào trong phần tính toán.

  • Xóa     Nếu bạn xóa các trang tính nằm giữa Trang 2 và Trang 6, Excel sẽ loại bỏ các giá trị khỏi phép tính.

  • Di chuyển    Nếu bạn di chuyển các trang từ giữa Trang 2 và Trang 6 đến một vị trí ngoài phạm vi trang tính được tham chiếu, Excel sẽ loại bỏ các giá trị của trang khỏi phép tính.

  • Di chuyển điểm cuối    Nếu bạn di chuyển Trang 2 hoặc Trang 6 đến vị trí khác trong cùng sổ làm việc, Excel điều chỉnh tính toán cho phù hợp với một phạm vi trang tính mới giữa chúng.

  • Xóa điểm cuối    Nếu bạn xóa Trang 2 hoặc Trang 6, Excel điều chỉnh tính toán để phù hợp với một phạm vi trang tính giữa chúng.

 • Kiểu tham chiếu R1C1

  Bạn cũng có thể dùng một kiểu tham chiếu mà trong đó đánh số cả hàng và cột trên trang tính. Kiểu tham chiếu R1C1 có ích trong việc tính toán các vị trí hàng và cột trong macro. Trong kiểu R1C1, Excel chỉ ra vị trí của một ô với một “R” theo sau là số của hàng và một “C” theo sau là số của cột.

  Tham chiếu

  Ý nghĩa

  R[-2]C

  Một tham chiếu tương đối đến ô ở trên hai hàng và trong cùng cột

  R[2]C[2]

  Một tham chiếu tương đối đến ô ở dưới hai hàng và hai cột bên phải

  R2C2

  Một tham chiếu tuyệt đối đến ô trong hàng thứ hai và trong cột thứ hai

  R[-1]

  Một tham chiếu tương đối đến toàn bộ hàng trên ô hiện hoạt

  R

  Một tham chiếu tuyệt đối đến hàng hiện tại

  Khi bạn ghi một macro, Excel ghi một số lệnh bằng cách sử dụng kiểu tham chiếu R1C1. Ví dụ, nếu bạn ghi một lệnh, như bấm nút AutoSum để chèn một công thức thêm một phạm vi ô, Excel ghi công thức bằng cách dùng kiểu tham chiếu R1C1, không phải kiểu A1.

  Bạn có thể bật hay tắt tham chiếu R1C1 bằng cách thiết đặt hoặc xóa hộp kiểm Kiểu tham chiếu R1C1 dưới phần Làm việc với công thức trong hộp thoại Công thức, thể loại Tùy chọn. Để hiển thị hộp thoại này, hãy bấm tab Tệp.

  Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp cho các hàm

Sử dụng toán tử tính toán trong công thức Excel

Thứ tự Excel thực hiện tính toán trong công thức

Sử dụng hàm và hàm lồng nhau trong công thức Excel

Xác định và sử dụng tên trong công thức

Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng

Xóa hoặc loại bỏ công thức

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo thể loại)

Facebook LinkedIn E-mail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Học CNTT Microsoft Excel 2016

Excel 2016 – Bài 13: Giới thiệu về công thức trong Excel

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016

👨 Nga Bùi

 • Excel 2016 (Phần 10): Sử dụng chức năng Find và Replace
 • Excel 2016 (Phần 11): Kiểm tra chính tả trong trang tính
 • Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Excel là khả năng tính toán thông tin số bằng công thức. Giống như một chiếc máy tính, Excel có thể cộng, trừ, nhân và chia. Trong bài viết này, Quản Trị Mạng sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng tham chiếu ô để tạo các công thức đơn giản trong Excel 2016. Mời các bạn tham khảo!

Các công thức trong Excel 2016

 • Toán tử tính toán
 • Tìm hiểu Tham chiếu ô (Cell references)
 • Tạo một công thức
 • Sửa đổi các giá trị với tham chiếu ô
 • Tạo ra một công thức sử dụng phương pháp trỏ-và-click
 • Sao chép công thức bằng Fill Handle
 • Chỉnh sửa một công thức

Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về cách tạo các công thức trong Excel 2016:

Toán tử tính toán

Excel 2016 sử dụng các toán tử tiêu chuẩn cho các công thức, chẳng hạn như dấu cộng cho phép cộng (+), một dấu trừ cho phép trừ (-), một dấu hoa thị cho phép nhân (*), dấu gạch chéo cho phép chia (/)dấu mũ cho số mũ (^).

toán tử toán học

Tất cả các công thức trong Excel phải bắt đầu bằng một dấu bằng (=). Điều này có thể là do ô chứa hoặc bằng công thức và giá trị mà nó tính toán.

Tìm hiểu Tham chiếu ô (Cell references)

Mặc dù bạn có thể tạo ra các công thức đơn giản trong Excel 2016 bằng các con số (ví dụ =2+2 hoặc =5*5), hầu hết thời gian bạn sẽ sử dụng các địa chỉ ô để tạo một công thức. Đây được gọi là tạo một tham chiếu ô. Sử dụng tham chiếu ô sẽ đảm bảo rằng các công thức của bạn luôn chính xác vì bạn có thể thay đổi giá trị của các ô được tham chiếu mà không cần viết lại công thức.

Trong công thức dưới đây, ô A3 thêm các giá trị của ô A1ô A2 bằng cách làm các tham chiếu ô:

Trong công thức dưới đây, ô A3 thêm các giá trị của ô A1 và ô A2 bằng cách làm các tham chiếu ô:

Khi bạn nhấn Enter, công thức tính toán và hiển thị câu trả lời trong ô A3:

Khi bạn nhấn Enter, công thức tính toán và hiển thị câu trả lời trong ô A3:

Nếu các giá trị trong các ô được tham chiếu thay đổi, công thức sẽ tự động tính toán lại:

Nếu các giá trị trong các ô được tham chiếu thay đổi, công thức sẽ tự động tính toán lại:

Bằng cách kết hợp một phép toán tử với các tham chiếu ô, bạn có thể tạo ra một loạt các công thức đơn giản trong Excel. Các công thức cũng có thể bao gồm một kết hợp các tham chiếu ô và số, như trong các ví dụ dưới đây:

Các công thức cũng có thể bao gồm một kết hợp các tham chiếu ô và số

Tạo một công thức

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng một công thức đơn giản và tham chiếu ô để tính toán ngân sách.

1. Chọn ô chứa công thức. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn ô D12.

Chọn ô chứa công thức

2. Nhập dấu bằng (=). Chú ý cách nó xuất hiện trong cả ô và thanh công thức.

Nhập dấu bằng (=)

3. Nhập địa chỉ ô của ô bạn muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức: ô D10 trong ví dụ. Một đường viền màu xanh sẽ xuất hiện xung quanh ô được tham chiếu.

Một đường viền màu xanh sẽ xuất hiện xung quanh ô được tham chiếu.

4. Gõ toán tử toán học bạn muốn sử dụng. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ nhập dấu cộng (+).

5. Nhập địa chỉ ô của ô bạn muốn tham khảo thứ hai trong công thức: ô D11 trong ví dụ. Một đường viền màu đỏ sẽ xuất hiện xung quanh ô được tham chiếu.

Một đường viền màu đỏ sẽ xuất hiện xung quanh ô được tham chiếu.

6. Nhấn Enter trên bàn phím. Công thức sẽ được tính toán và giá trị sẽ được hiển thị trong ô. Nếu bạn chọn ô đó một lần nữa, hãy lưu ý rằng ô đó hiển thị kết quả, trong khi thanh công thức hiển thị công thức.

Nhấn Enter trên bàn phím

Nếu kết quả của một công thức quá lớn để hiển thị trong một ô, nó có thể xuất hiện dưới dạng các dấu hiệu bảng (#######) thay vì một giá trị. Điều này có nghĩa là cột không đủ rộng để hiển thị nội dung ô. Đơn giản chỉ cần tăng chiều rộng cột để hiển thị nội dung ô.

Sửa đổi các giá trị với tham chiếu ô

Lợi thế thực sự của các tham chiếu ô là chúng cho phép bạn cập nhật dữ liệu trong bảng tính mà không cần phải viết lại các công thức. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã sửa đổi giá trị của ô D1 từ 1.200 đôla xuống 1.800 đôla. Công thức trong ô D3 sẽ tự động tính toán lại và hiển thị giá trị mới trong ô D3.

Sửa đổi các giá trị với tham chiếu ô

Excel không phải lúc nào cũng cho bạn biết công thức của bạn có lỗi, do đó bạn phải kiểm tra tất cả các công thức.

Tạo ra một công thức sử dụng phương pháp trỏ-và-click

Thay vì nhập các địa chỉ ô theo cách thủ công, bạn có thể trỏ và click vào ô bạn muốn đưa vào công thức của mình. Phương pháp này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức khi tạo công thức. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ tạo một công thức để tính toán chi phí đặt hàng một số hộp nhựa.

1. Chọn ô chứa công thức. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn ô D4.

Chọn ô chứa công thức

2. Nhập dấu bằng (=).

3. Chọn ô bạn muốn tham chiếu đầu tiên trong công thức: ô B4 trong ví dụ. Địa chỉ ô sẽ xuất hiện trong công thức.

Địa chỉ ô sẽ xuất hiện trong công thức.

4. Gõ phép tính toán tử mà bạn muốn sử dụng. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ nhập dấu nhân (*).

5. Chọn ô bạn muốn tham chiếu thứ hai trong công thức: ô C4 trong ví dụ. Địa chỉ ô sẽ xuất hiện trong công thức.

Địa chỉ ô sẽ xuất hiện trong công thức.

6. Nhấn Enter trên bàn phím. Công thức sẽ được tính toán và giá trị sẽ được hiển thị trong ô.

Nhấn Enter trên bàn phím.

Sao chép công thức bằng Fill Handle

Các công thức cũng có thể được sao chép vào các ô liền kề với Fill Handle, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức nếu bạn cần thực hiện tính toán tương tự nhiều lần trong một bảng tính. Fill Handle là hình vuông nhỏ ở góc dưới bên phải của (các) ô được chọn.

1. Chọn ô chứa công thức mà bạn muốn sao chép. Nhấp và kéo Fill Handle vào các ô mà bạn muốn điền.

Nhấp và kéo Fill Handle vào các ô mà bạn muốn điền.

2. Sau khi bạn thả chuột, công thức sẽ được sao chép vào các ô đã chọn.

Sau khi bạn thả chuột, công thức sẽ được sao chép vào các ô đã chọn.

Chỉnh sửa một công thức

Manchmal möchten Sie möglicherweise eine vorhandene Formel ändern. Im folgenden Beispiel haben wir eine falsche Zellenadresse in die Formel eingegeben, also müssen wir sie korrigieren.

1. Wählen Sie die Zelle aus, die die Formel enthält, die Sie bearbeiten möchten. Im Beispiel wählen wir die Zelle D12 aus .

Chọn ô chứa công thức bạn muốn chỉnh sửa

2. Klicken Sie auf die Bearbeitungsleiste, um die Formel zu bearbeiten. Sie können auch auf eine Zelle doppelklicken, um die Formel direkt in der Zelle anzuzeigen und zu bearbeiten.

Nhấp vào thanh công thức để chỉnh sửa công thức

3. Um alle referenzierten Zellen wird ein Rahmen angezeigt. Im Beispiel ändern wir den ersten Teil der Formel in den Zellbezug D10 statt in Zelle D9 .

Um alle referenzierten Zellen wird ein Rahmen angezeigt

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Eingabebefehl in der Bearbeitungsleiste aus.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Eingabebefehl in der Formelleiste.

5. Die Formel wird aktualisiert und der neue Wert wird in der Zelle angezeigt.

Die Formel wird aktualisiert und der neue Wert wird in der Zelle angezeigt.

 • Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Esc -Taste auf Ihrer Tastatur drücken oder in der Formelleiste auf den Befehl Abbrechen klicken , um eine Änderung Ihrer Formel zu vermeiden.

Nếu đổi ý, bạn có thể nhấn phím Esc trên bàn phím hoặc nhấp vào lệnh Hủy trên thanh công thức để tránh thay đổi công thức của mình.

Để xem tất cả các công thức trong một trang tính, bạn có thể giữ phím Ctrl và nhấn ` (ký tự có dấu). Phím dấu thường nằm ở góc trên cùng bên trái của bàn phím. Bạn có thể nhấn Ctrl+` lần nữa để trở lại chế độ xem bình thường.

Tham khảo thêm một số bài viết:

 • Excel 2016 (Phần 7): Định dạng dữ liệu bảng tính
 • Excel 2016 (Phần 8): Tìm hiểu về định dạng số
 • Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều sheet

Chúc vui vẻ!

 • Excel 2016 – Bài 7: Định dạng bảng tính Excel
 • Excel 2016 – Bài 6: Thay đổi kích thước cột, hàng và ô trong Excel
 • Excel 2016 – Bài 5: Khái niệm cơ bản về các ô và dải ô

Thứ Năm, 21/04/2022 14:10

5 ★ 1 👨 4.329

#Microsoft Excel

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😀 😀 😀 😗 😘 😘 🤩 🥳 😞 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😠 😳 😳 😳 😳 😬 😑 😑 🥴 🤢 😷 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 👽 😺 😺 😺 😺 ✊ 👊 👊 👇 ☝ 🖐 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 💋 👅 👅 👅 👅 👱 👨 👨 👰 🤵 🦸 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🤱 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 💏

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • iPhone 3GS đến tay người dùng iPhone 3GS đến tay người dùng
 • Ra ứng dụng Sky Sports TV cho nền tảng Android Ra ứng dụng Sky Sports TV cho nền tảng Android
 • eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về JDBC - Phần 1 eQuiz – Bài kiểm tra trắc nghiệm về JDBC – Phần 1
 • Loạt ảnh phản ánh cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào trước và sau tuổi 25 Loạt ảnh phản ánh cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào trước và sau tuổi 25
 • 'Dế' màn hình AMOLED của Sony Ericsson lộ ảnh ‘Dế’ màn hình AMOLED của Sony Ericsson lộ ảnh
 • Samsung Galaxy Nexus ngừng hỗ trợ Google Wallet Samsung Galaxy Nexus ngừng hỗ trợ Google Wallet

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Excel 2016 – Giới thiệu về công thức trong Excel mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…