[Kách Hay] Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón mới nhất 2023

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

toán học

Công thức bề mặt côn & phép tính đơn giản 2023

9. Tháng chín 2022 0

Diện tích hình nón là một trong những kỹ năng toán học quan trọng nhất trong chương trình học trung học cơ sở. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa biết diện tích hình nón là gì và cách tính như thế nào? 

Sau đây nhóm INVERT của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua bài viết dưới đây cách tính diện tích hình nón một cách rất đơn giản, chi tiết và dễ hiểu.

Mục lục bài viết [ Ẩn ]

I. Hình nón là gì? Mặt nón là gì?

II.Công thức tính diện tích hình nón

1. Công thức tính diện tích hình nón đều

2. Công thức tính diện tích hình nón cụt

III. Hướng dẫn tính diện tích hình nón

IV.Một số bài tập tính diện tích hình nón

1. Bài tập tính diện tích hình nón có lời giải

2. Bài tập tính diện tích hình nón không lời giải

09110357-23

I. Hình nón là gì? Mặt nón là gì?

Hình nón  trong hình học đặc là hình mà nếu quay tam giác vuông quanh trục của nó (1 cạnh bên phải) 1 vòng thì ta được hình trụ nón.

Mặt nón được đề cập với 2 khái niệm: xung quanh và toàn phần.

 • Diện tích xung quanh  hình nón là phần chỉ bao gồm diện tích của mặt xung quanh hình nón, không kể diện tích của mặt đáy.
 • Diện tích toàn phần của  hình nón được tính bằng độ lớn của toàn bộ phần không gian mà hình nón chiếm, bao gồm cả diện tích xung quanh nó và diện tích của hình tròn đáy.

* Các loại ô kê

Abhängig davon, ob die Spitze gerade oder geneigt ist, werden Kegel in 3 Arten unterteilt:

 • Kegelstumpf: Es gibt 2 parallele Kreise
 • Rundkegel: mit einer Spitze senkrecht zur Basis des Kreismittelpunkts
 • Schrägkegel: Mit einem Scheitelpunkt, der nicht senkrecht zum Mittelpunkt des Kreises gezeichnet wird, sondern von jedem Punkt aus gezogen werden kann, der nicht der Mittelpunkt des Grundkreises ist. 

*Eigenschaften des Kegels

Der Kegel hat die folgenden Haupteigenschaften:

 • Keine Kante
 • Es gibt 1 Dreiecksspitze
 • Es gibt ein rundes Gesicht, das als Unterseite bezeichnet wird

*Chiều cao (h): khoảng cách từ tâm vòng tròn đến đỉnh của hình nón, hình tạo bởi đường cao và bán kính trong hình nón sẽ là 1 tam giác vuông.

09105841-1

II. Công thức tính diện tích hình nón

1. Công thức tính diện tích hình nón thường

Diện tích xung quanh hình nón được tính bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Trong đó, đường sinh có thể là 1 đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng (có chiều dài từ mép của vòng tròn đến đỉnh của hình nón).

Công thức:

Sxq = π. r. l

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung quanh hình nón.
 • π: Hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14
 • r: Bán kính mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).
 • l: Đường sinh của hình nón.

Diện tích toàn phần hình nón được tính bằng diện tích xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt đáy hình nón. Vì diện tích mặt đáy là hình tròn nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π. r .r .

Công thức:

Stp = Sxq + Sd = π. r. l + π. r2

Trong đó:

 • Stp: Diện tích toàn phần hình nón.
 • π: Hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14
 • r: Bán kính mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).
 • l: Đường sinh của hình nón.

09113323-22

2. Công thức tính diện tích hình nón cụt

Diện tích xung quanh hình nón cụt bao gồm diện tích mặt xung quanh bao quanh hình nón cụt, không gồm diện tích 2 đáy và được tính bằng hiệu diện tích xung quanh của hình nón lớn và hình nón nhỏ.

Công thức:

Sxq = π . (r1 + r2) . l

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung quanh hình nón cụt.
 • r1, r2: Bán kính 2 đáy của hình nón cụt.
 • l: Độ dài đường sinh của hình nón cụt.

Diện tích toàn phần hình nón cụt là độ lớn của toàn bộ không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và diện tích hai đáy tròn và được tính bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy.

Công thức:

Stp = Sxq + S2đáy

Suy ra:

Stp = π . (r1 + r2) . l + π . r21 + π . r22

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung quanh hình nón cụt.
 • Stp: Diện tích toàn phần hình nón cụt
 • S2day: Diện tích 2 mặt đáy

09112529-34

III. Hướng dẫn cách tính diện tích hình nón

Bước 1: Viết ra công thức tính diện tích bề mặt của hình nón

Trước tiên, bạn viết ra diện tích toàn phần của hình nón ra giấy nhằm thuận tiện cho việc tính toán. 

Công thức diện tích toàn phần bề mặt hình nón = π x bán kính x cạnh + π x bán kính2 = π x r x s + πr2

09114159-anh-chup-man-hinh-2022-09-09-luc-11-39-53

Bước 2: Viết ra kích thước của hình nón

Sau đó, bạn tiến hành viết các kích thước của hình nón ra giấy

Ví dụ: Cho hình nón có r = 2 in, h = 4 in

09114217-anh-chup-man-hinh-2022-09-09-luc-11-41-10

Bước 3: Tính diện tích bề mặt của hình nón

Tới đây, bạn thay các kích thước của hình nón để tính diện tích hình nón. Cách làm như sau:

Ví dụ: Diện tích bề mặt hình nón = π(2 x 4) + π x 22 = 37.7 in2

09114238-anh-chup-man-hinh-2022-09-09-luc-11-41-17

IV. Một số bài tập tính diện tích hình nón

1. Bài tập tính diện tích hình nón có lời giải

Câu 1: Cho hình nón có độ dài đường cao là 6 cm, độ dài đường sinh là 10 cm. Tính:

a) Diện tích xung quanh của hình nón

b) Diện tích toàn phần của hình nón.

Giải: 

a) Gọi đỉnh hình nón là O, tâm đáy là H, các điểm A, B thuộc đường tròn đáy.

Ta có: OA là đường sinh = 10 cm, OH là đường cao = 6 cm.

Xét tam giác vuông OHA (vuông tại H):

Theo định lý Py-ta-go ta có: HA = √(OA2 – OH2) = √(102 – 62) = √64 = 8 (cm)

=> HA chính là bán kính mặt đáy của hình nón.

Diện tích xung quanh của hình nón là: 8 x 10 x π = 80π (cm2) b) Diện tích toàn phần của hình nón là: = 8π x (10 + 8) = 144π (cm2)

Câu 2: Cho hình nón có bán kính là 3cm, chiều cao của hình nón 7cm. Tính diện tích toàn phần của hình nón. 

Giải: 

Công thức đường sinh là l = √(h2 + r2) = √ (72 + 32) = 7,9333 cm.

Diện tích toàn phần hình nón là: Stp = π.r (l + r) = 3,14 . 3 . (7,9333 + 3) = 102,988cm2.

Câu 3: Cho hình nón có góc ở đỉnh là 1200 độ dài đường sinh là 20(cm). Tính

a) Sxq

b) Stp

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Giải

a) Gọi đỉnh hình nón là O, tâm đáy là H

Kẻ đk của đáy là AB

Góc AOB = 120° ⇒ Góc AOH = 60°, OA = 20

Trong tam giác OHA:

R = HA = OA. sin góc AOH = 20. sin60° = 20. (√3/2) = 10. √3

 

Sxq = π . R . l = π . 10√3 . 20 = 200√3π (cm2)

b) Stp = π . R . l + πR2 = 200√3π + 300π = 100(2√3+3)π (cm2)

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 6 (cm), BC = 10 (cm). Cho đường gấp khúc BAC quay quanh BC, ta được khối tròn xoay. Tính diện tích xung quanh của khối tròn xoay đó.

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Giải: 

Kẻ AH ⊥ BC tại H. Diện tích xung quanh của khối tròn xoay tạo thành chính là tổng diện tích xung quanh của 2 khối nón.

Khối nón thứ nhất được tạo thành khi chop đường gấp khúc BAH quay quanh BH, R1 = AH, l1 = AB.

 

Sxp1 = π . R21 . l1 = π.AH2 . AB

 

Khối nón thứ hai được tạo thành khi cho đường gấp khúc ACH quay quanh CH, R2 = AH, l2 = AC

Sxp2 = π . R22 . l2 = π . AH2 . AB

 

Sxp = Sxp1 + Sxp2 = π . AH2 (AB+AC) 

Trong tam giác ABC. 

AB2 = BC2 − AC2 = 102 − 62 = 82

1/ AH2 = 1/AB2 + 1/AC2 = (AB2 + AC2) / (AB2 . AC2) = (82 + 62) / (82 . 62) = 52 / 242

Sxq = π. (24)2 52. (6 + 8) = 8064 / 25(cm2)

Câu 5: (15/117/SGK T2)

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Câu 6: (16/117/SGK T2)

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Giải: 

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Câu 7: (17/117/SGK T2)

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Câu 8: (21/117/SGK T2)

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Câu 9: (22/117/SGK T2)

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Câu 10: (23/117/SGK T2)

AMgAAAAASUVORK5CYII=

2. Bài tập tính diện tích hình nón không có lời giải

Câu 1: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Tính đường sinh, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón trên.

Câu 2: Cho hình nón có đường sinh l, góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy là 30º. Tính diện tích xung quanh của hình nón

Câu 3: Một khối nón có thể tích bằng 30 π, nếu giữ nguyên chiều cao và tăng bán kính khối nón đó lên 2 lần thì thể tích của khối nón mới bằng bao nhiêu?

Câu 4: Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S; O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng a√2 và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 60°. Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích của khối nón lần lượt là?

Câu 5: Một hình nón có đường kính đáy là 2a√3 , góc ở đỉnh là 1200. Tính thể tích của khối nón đó theo a.

Câu 6: Một hình nón có đường sinh bằng 2a và diện tích xung quanh bằng 2πa2 . Thể tích khối nón là bao nhiêu?

Câu 7: Cho hình nón có bán kính đáy R = 3(cm) và chiều cao h = 4(cm). Diện tích xung quanh của hình nón là?

Câu 8: Cho hình nón có chiều cao h = 10cm và thể tích V = 1000π (cm3). Tính diện tích toàn phần của hình nón:

Câu 9:  Cho hình thang vuông ABDC vuông tại A và B, biết cạnh AB = BC = 3m, AD = 5m. Tính diện tích xung quanh hình nón cụt tạo thành khi quay hình thang quanh cạnh AB

Câu 10: Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và B, biết cạnh AB = BC = 4,5 cm, AD = 7,5cm. Tính diện tích xung quanh hình nón cụt tạo thành khi quay hình thang quanh cạnh AB

Trên đây là công thức Diện tích hình Nón & cách tính diện tích hình Nón đơn giản, nhanh chóng mà đội ngũ INVERT chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể tính được diện tích hình Nón một cách dễ dàng. Nếu có gì thắc mắc bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc các bạn thành công.

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên cả nước

Nguồn: Invert.vn

youtube Đăng ký theo dõi kênh Bất Động Sản Invert để nhận thông tin các dự án mới nhất.

Từ khóa: diện tích xung quanh đáy hình nón diện tích hình nón công thức hình nón diện tích hình nón diện tích hình nón

liên hệ quảng cáo

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)

Họ tên

E-mail

Hủy Trả lời Đang gửi...

TIN LIÊN QUAN

Trực tâm là gì? Tính chất, cách xác định trực tâm trong tam giác

Trực tâm là gì? Tính chất, cách xác định trực tâm trong tam giác

22 Tháng Mười Hai, 2022

Đường trung tuyến là gì? Cách chứng minh đường trung tuyến

Đường trung tuyến là gì? Cách chứng minh đường trung tuyến

14 Tháng Mười Hai, 2022

Đường trung trực là gì? Cách chứng minh đường trung trực đơn giản

Đường trung trực là gì? Cách chứng minh đường trung trực đơn giản

14 Tháng Mười Hai, 2022

Công thức tính áp suất & Cách tính đơn giản 2023

Công thức tính áp suất & Cách tính đơn giản 2023

14 Tháng Chín, 2022

Công thức Diện tích hình Lập Phương & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Diện tích hình Lập Phương & Cách tính đơn giản 2023

13 Tháng Chín, 2022

Công thức Chu vi hình Thang & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Chu vi hình Thang & Cách tính đơn giản 2023

12 Tháng Chín, 2022

Công thức Diện tích hình Vuông & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Diện tích hình Vuông & Cách tính đơn giản 2023

10 Tháng Chín, 2022

Công thức Thể tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Thể tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

8 Tháng Chín, 2022

Công thức diện tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

Công thức diện tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

6 Tháng Chín, 2022

CÙNG CHUYÊN MỤC

Entschlüsselung des rechten Augenzwinkerns und des rechten Augenrucks bei Männern und Frauen im Jahr 2023

Giải mã Nháy Mắt Phải, Mắt Phải Giật ở nam & nữ năm 2023

25 Tháng Mười Hai, 2022 4

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Điềm Nháy mắt trái (mắt trái giật) của Nam và Nữ năm 2023

Điềm Nháy mắt trái (mắt trái giật) của Nam và Nữ năm 2023

25 Tháng Mười Hai, 2022 1

Nháy mắt trái hay mắt trái giật ở Nam hay nữ có thể là điềm báo cho chúng ta một điềm nhất định, có thể là điềm hên hoặc xui? Cùng Invert giải mã hiện tượng nay ngay.

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam - Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam – Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

14 Tháng Giêng, 2023 44

12 Cung Hoàng Đạo được chia thành 12 nhánh ứng với một vòng tròn 360 độ gồm 4 nhóm chính của đất trời như Đất, Khí, Lửa, Nước. Tương đương 3 cung đại diện cho một nhóm, tạo nên 4 mùa trong vòng một năm

15 Cách Hack Nick Facebook (FB) năm 2023 tỷ lệ thành công 100%

15 Cách Hack Nick Facebook (FB) năm 2023 tỷ lệ thành công 100%

25 Tháng Mười Hai, 2022 22

Đội ngũ INVERT chia sẻ 15 cách Hack Nick Facebook (FB) mới nhất của năm 2023 mà tin tặc hay sử dụng, đạt tỷ lệ Hack Nick Facebook thành công 100% và cách phòng chống.

Nhảy mũi (hắt xì hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

Nhảy mũi (hắt xì hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

26 Tháng Mười Hai, 2022 1

Nhảy mũi hay còn được biết đến với cách gọi khác là hắt hơi. Đây là phản ứng không kiểm soát của con người, thường xảy ra đột ngột không báo trước.

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

18 Tháng Giêng, 2023 3

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Liên hệ quảng cáo

Bài viết xem nhiều

App hack kim cương Free Fire 100% thành công MỚI 2023

App hack kim cương Free Fire 100% thành công MỚI 2023

25 Th12, 2022 11

99+ mẫu nhà ống cấp 4 đẹp hiện đại giá rẻ mà bạn không bỏ qua 2023

99+ mẫu nhà ống cấp 4 đẹp hiện đại giá rẻ mà bạn không bỏ qua 2023

25 Th12, 2022 0

Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu (hình cầu) 2023

Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu (hình cầu) 2023

8 Th8, 2022 0

# nghĩa là gì? Icon =)), :)), :3, :v, ^^ là gì?

# nghĩa là gì? Icon =)), :)), :3, :v, ^^ là gì?

26 Th6, 2022 30

Các loại hoa chưng ngày Tết để may mắn cả năm 2023? Hoa gì nên tránh?

Các loại hoa chưng ngày Tết để may mắn cả năm 2023? Hoa gì nên tránh?

19 Th8, 2022 8

Cho ACC liên quân full tướng Free, tặng Nick liên quan VIP miễn phí 2023

Cho ACC liên quân full tướng Free, tặng Nick liên quan VIP miễn phí 2023

25 Th12, 2022 36

Đáp án Giáo sư sân cỏ Liên Quân chính xác vừa cập nhật sáng nay

Đáp án Giáo sư sân cỏ Liên Quân chính xác vừa cập nhật sáng nay

27 Th12, 2022 1

Liên hệ quảng cáo

 Trang chủ Tư vấn Pháp luật Tư vấn luật giáo dục

  Thứ Năm, 08/09/2022 – 12:36

Tăng giảm cỡ chữ:

Hình nón là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

 • Xem thông tin Trịnh Như Quỳnh Tác giả: Trịnh Như Quỳnh
 • Xem thông tin Luật sư Lê Minh Trường Tham vấn bởi: Luật sư Lê Minh Trường

Bài viết dưới đây Luật minh Khuê sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số khái niệm liên quan đến hình nón, hình nón cụt và các công thức quan trọng nhất liên quan đến tính diện tích hình nón, hình nón cụt, cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

 • 1. Hình nón là gì?
 • 2. Cách xác định các đơn vị đo lường và ký hiệu của hình nón?
 • 3. Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón?
 • 4. Những công thức liên quan của hình nón trong hình học không gian ?
 • 4.1 Công thức tính chiều dài các đường sinh, dường cao, bán kính đáy, diện tích đáy:
 • 4.2 Công thức tính diện tích toàn phần của hình nón:
 • 4.3 Công thức tính thể tích của hình nón như sau:
 • 4.4 Hình nón cụt:
 • 5. Một số ví dụ áp dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón vào toán học?
 • 6. Toán học và ứng dụng trong đời sống hiện nay?

 

1. Hình nón là gì?

Về mặt toán học cũng chưa đưa ra định nghĩa cụ thể thế nào là hình nón. Dựa vào thực tế có thể đưa ra một số định nghĩa sau về hình nón:

Hình nón là hình được tạo ra khi quay tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định.

Theo cách hiểu của hình học không gian: hình nón là hình học không gian 03 chiều đặc biệt được tạo ra bởi bề mặt phẳng và bề mặt cong hướng về phía trên. Đầu nhọn của hình nón được gọi là đỉnh, bề mặt phẳng được gọi là đáy. Những đồ vật, vật dang có dạng hình nón trong đời sống như: chiếc nóng là, chiếc mũ sinh nhật, chiếc phễu,…

 

2. Cách xác định các đơn vị đo lường và ký hiệu của hình nón?

Hình nón trên cơ sở toán học được cụ thể hóa từ các đường sinh, đường cao, mặt đáy để thuận tiền hơn trong quá trình đo lường, tính toán áp dụng trong cuộc sống. Cách xác định các đơn vị đo này như sau:

 • Mặt đáy: là mặt phẳng có hình dạng hình chọn của hình nón.
 • Đường cao: là khoảng cách từ tâm mặt đáy đến đỉnh của hình chóp hay được gọi là đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm đáy hình nón. Được ký hiệu là: h.
 • Đường sinh: là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn đấy đến đỉnh của hình chóp. Được ký hiệu là: l. 
 • Bán kính đáy: là khoảng cách từ tâm đến một điểm trên hình tròn của mặt phẳng đáy. Được ký hiệu là: r. 

 

                                                                             Hình nón là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

Hình nón được tạo thành bởi quay một hình tam giác vuông quanh trục góc vuông của nó một góc 360 độ. Có thể hiểu đường cao và bán kính đáy là hai cạnh của góc vuông và đường sinh chính là cạnh huyền của góc vuông.

 

3. Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón? 

Diện tích xung quanh của hình nón bao gồm phần diện tích mặt xung quanh bao quanh của hình nón và phần diện tích đáy.

Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón được tính như sau: 

S xung quanh = π.r.l

Trong đó:

– Sxung quanh là diện tích xung quanh hình nón; 

–  r là bán kính đáy hình nón;

–  l là độ dài đường sinh hình nón.

– π là hằng số pi = 3,14

Công thức diện tích xung quanh của hình nón được trình bày dưới dạng chữ như sau: 

Diện tích xung quanh hình nón bằng tích của Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón nhân với đường sinh hình nón.

Công thức tính diện tích xung quanh bằng một nửa tích của chu vi đường tròn đáy và độ dài đường sinh. Với π.r chính là nửa chu vi đường tròn.

 

4. Những công thức liên quan của hình nón trong hình học không gian ?

Trong hình học không gian, người ta có thể tính hình nón ở dạng diện tích toàn phần, thể tích hoặc tính chiều dài đường cao, đường sinh hoặc diện tích đáy. Sau đây là những công thức tính của hình nón:

 

4.1 Công thức tính chiều dài các đường sinh, dường cao, bán kính đáy, diện tích đáy:

 • Khi biết đường cao và bán kính đáy của hình nón, công thức tính đường sinh là: l2 = r2 + h2 
 • Khi biết đường sinh và bán kính đáy của hình nón, Công thức tính chiều cao: h2 = l2 – r2
 • Khi biết đường sinh và đường cao của hình nón, công thức tính bán kính đáy là: r2 = l2 – h2
 •  Khi biết bán kính đáy của hình nón, công thức tính diện tích đáy là:  Sđáy = π.r²

 

4.2 Công thức tính diện tích toàn phần của hình nón:

Diện tích toàn phần của hình nón được hiểu là toàn bộ phần không gian nằm phía trong của hình nón, bao gồm cả phần diện tích xung quanh và phần diện tích toàn phần của hình nón đó. Công thức bằng chữ như sau:

Công thức tính diện tích toàn phần của hình nón bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của đáy.

Theo công thức hình học như sau: 

Stoàn phần = S xung quanh + Sđáy = π.r.l + π.r2

Trong đó:

– S toàn phần là diện tích toàn phần của hình nón;

– S đáy là diện tích đáy của hình nón;

– r là bán kính đáy hình nón;

–  l là độ dài đường sinh hình nón. 

– π là hằng số pi = 3,14

 

4.3 Công thức tính thể tích của hình nón như sau:

Thể tích của hình nón được hiểu à lượng không gian mà hình nón bao quanh. Công thức bằng chữ như sau: 

Công thức tính thể tích hình nón bằng  diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao.

Công thức hình học như sau: 

V hình nón = . π.r2.h

Trong đó:

– V hình nón là thể tích của hình nón;

– r là bán kính đáy của hình nón;

– h là đường cao của hình nón;

– π: là hằng số pi = 3,14. 

 

4.4 Hình nón cụt: 

Hình nón cụt được hiểu là khi một mặt phẳng song song với đáy cắt một phần phía đỉnh của hai hình nón, lúc này hình nón cụt có hình dạng là 2 mặt phẳng đáy và không có chóp đỉnh.

Hình nón là gì? Công thức tính diện tích xung quanh hình nón

– Bán kính của hình tròn đáy nhỏ hơn là bán kính nhỏ r1 và bán kính của hình tròn đáy lớn hơn là bán kính r2.

– Khoảng cách được tính từ tâm của hai bán kính đáy được gọi là chiều cao của hình nón cụt được goi là h.

– Độ dài đường sinh của hình nón cụt là l.

– π  số Pi xấp xỉ 3,14. 

Trên đây là toàn bộ những công thức tính liên quan đến hình nón như: tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón. Hy vọng quý bạn đọc có thể tham khảo và áp dụng một cách dễ dàng những công thức về hình nón mà Luật Minh Khuê đã tổng hợp như trên. Thực tế, việc tính chính xác được các thông số của hình nón cũng là điều vô cùng quan trọng, ví dụ việc xây dựng trong đời sống, những công trình có hình dạng chóp nón cần được tính kỹ về chiều cao, thể tích từ đó tính toán ra khối lượng nguyên vật liệu sẽ xử dụng cho công tình.

– Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt như sau: 

Sxung quanh = π.(r1 + r2).l

– Công thức tính diện tích toàn phần của hình nón cụt như sau:

Stoàn phần = π.(r1 + r2).l +  πr12 +  πr22

– Công thức tính thể tích của hình nón cụt như sau:

V = 1/3π.h.(r12 + r1.r2+ r22)

 

5. Một số ví dụ áp dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón vào toán học?

Ví dụ 1: Cho một hình nón có đáy là O và đỉnh là A. Độ dài bán kính từ tâm đáy hình nón tới cạnh đáy là 7 cm, chiều dài đường sinh là 9 cm. Hỏi diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, của hình nón kể trên là bao nhiêu?

– Sxung quanh = π.r.l = 3,14 x 7 cm x9 cm = 197,82 cm2

– S toàn phần = π.r.l + π.r2 = 3,14 x 7 cm x 9 cm + 3,14 x 72 cm

                     = 351,68 cm2

Ví dụ 2: Cho biết diện tích toàn phần hình nón là 375 cm. Nếu đường sinh củai.nó gấp bốn lần bán kính, thì đường kínhi.cơ sở của hình nón lài.bao nhiêu? Sử dụng π = 3,14

Theo đề bài: l = 4r và π = 3,14

 – Diện tích toàn phần hình nón là 375 cm2 nên ta có:

  3,14 × r × 4 r + 3 × r2 = 375

 12r2 + 3r2 = 375 <=> 15r2 = 375         => r = 5

 Vậy bán kính mặt đáy hình nón là 5 => Đường kính mặt nón là 5.2 = 10 cm.

 

 6. Toán học và ứng dụng trong đời sống hiện nay?

Toán học là nền tảng đầu tiên khi con người có những tiếp cận với tri thức, toán học có nhiều cấp độ khác nhau, tuy nhiên chính việc tư duy toán học sẽ rèn rũa tư duy trí nào của mỗi con người. Chúng ta có thể thấy, toán học có thể áp dụng vào khá nhiều trong đời sống và phục vụ cho nhu cầu con người.

– Đối với xây dưng: tính toán được đưa vào tính chiều cao, áp lực chịu đựng, tiền nguyên vật liệu cho xây dựng hoặc sử dụng sức lực

– Đối với hoạt động thể thao: Việc có thể linh hoạt trong toán học giúp bạn dễ dàng tính toán được khoảng cách dựa vào tính lượng dạng, ví dụ như việc bạn ném bóng vào rổ, đánh golf hay thậm chí lựa chọn những cung đường và vận tốc trong đua xe,…

– Đối với hoạt động kinh tế: thị trưởng kinh tế nói chung bao gốm rất nhiều những hoạt động cần dùng đến toán học, nhỏ nhất từ việc bạn cần tính toán khoản tiền thanh toán khi đi siêu thị, đi chợ mua rau, nếu bạn chỉ phụ thuộc vào người bán hàng có thể sẽ bị nhầm lẫn về giá cả; hoặc rộng hơn trong việc xuất, nhập khẩu- tính thuế của các doanh nghiệp, các công ty, tổng hợp số liệu,…

– Đối với mỗi cá nhân: Không thể phủ nhận những người giỏi bản chất, trong đó có số học, luôn luôn đồng hành, nhạy bén và hiểu biết về kinh doanh. Do đó, thông qua việc tiếp thu và tích lũy kiến ​​thức, chúng ta dần dần rèn luyện tư duy và trí tuệ của mình.

Luật Minh-Khuê (Tổng hợp & Phân tích)

5 sao của 2 đánh giá

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

  Tư vấn nhanh Email tư vấn

Công thức tính diện tích diện tích xung quanh hình nón

bài viết cùng chủ đề

Công Thức Tính Thể Tích Hình Nón (Video Hướng Dẫn Kèm Theo)

Công Thức Tính Thể Tích Hình Nón (Video Hướng Dẫn Kèm Theo)

Xúc xắc là gì? Công thức tính chu vi và thể tích hình lập phương?

Xúc xắc là gì? Công thức tính chu vi và thể tích hình lập phương?

Công thức tính diện tích tam giác mới nhất 2022

Công thức tính diện tích tam giác mới nhất 2022

hình vuông là gì Dấu vuông?

hình vuông là gì Dấu vuông?

trước

tiếp theo

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón, thể tích hình nón, V nón mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Bật mí tất tần tật cách làm bánh flan vàng mịn, ăn là ghiền mới nhất 2023

Bật mí tất tần tật cách làm bánh flan vàng mịn, ăn là ghiền – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp…

[Kách Hay] Cách làm bánh pía trung thu nhân sữa dừa béo bùi, đơn giản, dễ làm mới nhất 2023

Cách làm bánh pía trung thu nhân sữa dừa béo bùi, đơn giản, dễ làm – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn,…

[Kách Hay] Cách Làm Bánh Dày (Bánh Giầy) Dẻo Thơm Cực Dễ mới nhất 2023

Cách Làm Bánh Dày (Bánh Giầy) Dẻo Thơm Cực Dễ – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 5 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Đơn Giản Tại Nhà mới nhất 2023

5 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Đơn Giản Tại Nhà – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách Hay] Cách Làm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bằng Lò Vi Sóng mới nhất 2023

Cách Làm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bằng Lò Vi Sóng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] 3 Cách làm bánh khoai mỡ chiên giòn lâu Điểm 10 mới nhất 2023

3 Cách làm bánh khoai mỡ chiên giòn lâu Điểm 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…