[Kách Hay] Công thức tính chu vi hình tam giác mới nhất 2023

Công thức tính chu vi hình tam giác – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

toán học

Công thức chu vi tam giác & cách tính đơn giản 2023

25. Tháng tám 2022 0

Bên cạnh hình vuông, hình tròn thì hình tam giác cũng là một trong những kỹ năng giải toán quan trọng cần được học sinh lớp 10 nhắc lại nhiều lần. Bên cạnh đó còn là những kiến ​​thức mới đối với học sinh lớp 3, lớp 4. Vậy tam giác là gì và chu vi của nó được tính như thế nào?

Tóm lại, qua bài viết dưới đây, nhóm INVERT của chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách dễ hiểu tam giác là gì, công thức tính diện tích tam giác và cách sử dụng công thức này một cách chi tiết.

Mục lục bài viết [Ẩn]

I. Hình tam giác là gì? Chu vi hình tam giác là gì?

II. Công thức tính chu vi hình tam giác

1. Công thức tính chu vi tam giác thường

2. Công thức tính chu vi tam giác cân

3. Công thức tính chu vi tam giác đều

4. Công thức tính chu vi tam giác vuông

III. Hướng dẫn cách tính chu vi hình Tam giác

1. Cách tính chu vi khi biết chiều dài 3 cạnh của 1 tam giác

2. Cách tính chu vi của tam giác vuông khi biết 2 cạnh của nó

3. Cách tính chu vi của tam giác cạnh – góc – cạnh bằng định lý Cosin

IV. Một số bài tập tính chu vi hình tam giác

1. Bài tập tính chu vi hình tam giác có lời giải

2. Bài tập tính chu vi hình tam giác không có lời giải

AMgAAAAASUVORK5CYII=

I. Tam giác là gì? Chu vi của một hình tam giác là gì?

Ein Dreieck (Dreieck)  ist eine flache zweidimensionale Figur mit 3 Scheitelpunkten, die 3 nicht kollineare Punkte sind, und 3 Seiten, die 3 Liniensegmente sind, die die Scheitelpunkte verbinden. Außerdem ist das Dreieck auch das Polygon mit der geringsten Seitenzahl (3 Seiten). Außerdem ist das Dreieck immer ein einfaches Vieleck und immer ein konvexes Vieleck (die Innenwinkel sind immer kleiner als 180°).

Symbol eines Dreiecks mit den Seiten AB, BC, AC: 

AMgAAAAASUVORK5CYII=

 

Dreiecksklassifizierung: 

AMgAAAAASUVORK5CYII=

 Gleichschenkliges Dreieck: Ein Dreieck mit zwei gleichen Seiten.

Gleichseitiges Dreieck: Ein Dreieck mit drei gleichen Seiten.

Rechtwinkliges Dreieck: Ein Dreieck mit einem rechten Winkel.

Gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck : ist ein rechtwinkliges Dreieck mit zwei gleichen rechten Winkeln. 

Dreieckseigenschaften:

 • In einem Dreieck ergeben die Innenwinkel zusammen 180°.
 • Hiệu độ dài của hai cạnh tam giác sẽ nhỏ hơn độ dài mỗi cạnh và nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh. 
 • Cạnh lớn hơn trong một tam giác sẽ là cạnh đối diện với góc lớn nhất. 
 • Trực tâm của tam giác chính là điểm giao nhau của 3 đường cao trong tam giác. 
 • Trọng tâm của tam giác chính là điểm giao nhau của 3 đường trung tuyến. 
 • Đường trung tuyến chính là đường thẳng phân chia tam giác thành 2 phần bằng nhau về diện tích. 
 • Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác chính là điểm giao nhau của 3 đường trung trực tam giác. 
 • Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác chính là điểm giao nhau của 3 đường phân giác trong tam giác. 

II. Công thức tính chu vi hình tam giác

1. Công thức tính chu vi tam giác thường

Tam giác thường là loại tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau và số đo các góc trong cũng khác nhau.

– Chu vi tam giác bằng độ dài tổng 3 cạnh của tam giác đó. 

– Công thức: P = a + b + c

Trong đó: 

 • P: chu vi tam giác
 • a, b, c: độ dài 3 cạnh của tam giác.  

tam giác bình thường Tam giác thường

2. Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh, 2 góc bằng nhau và đỉnh của nó là giao điểm của 2 cạnh bên.

– Chu vi tam giác cân bằng 2 lần cạnh bên cộng với cạnh đáy. 

– Công thức: P = 2.a + c

Trong đó:

 • a: độ dài hai cạnh bên của tam giác cân, 
 • c: độ dài cạnh đáy của tam giác.

Tam giác cân Tam giác cân

3. Công thức tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh, 3 góc nhọn bằng nhau và là trường hợp đặc biệt của tam giác cân.

– Chu vi tam giác đều bằng tổng độ dài 3 cạnh, mà 3 cạnh của tam giác bằng nhau nên tức bằng độ dài 1 cạnh nhân 3. 

– Công thức: P = a + a + a = 3 x a

Trong đó:

 • P: chu vi tam giác đều
 • a: độ dài cạnh của tam giác

Tam giác đều Tam giác đều

4. Công thức tính chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc bằng 90°.

Chu vi hình tam giác vuông bằng tổng chiều dài 3 cạnh của tam giác. 

– Công thức:  P = a + b + c

Trong đó:

 • a và b: độ dài 2 cạnh của tam giác vuông
 • c: độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.

tam giác vuông Tam giác vuông

III. Hướng dẫn cách tính chu vi hình Tam giác

1. Cách tính chu vi khi biết chiều dài 3 cạnh của 1 tam giác

Bước 1: Đầu tiên, nhớ lại công thức tính chu vi của 1 tam giác

Chu vi của 1 hình tam giác là tổng chiều dài 3 cạnh của hình tam giác đó. 

Giả sử: 1 tam giác có 3 cạnh lần lượt là ab và c, chu vi P được xác định như sau: P = a + b + c.

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 2: Sau đó, xác định chiều dài 3 cạnh của chúng

Giả sử: Cho chiều dài của 3 cạnh lần lượt là: a = 5b = 5, và c = 5.

Tam giác trong ví dụ này là tam giác đều bởi cả 3  cạnh của nó có độ dài bằng nhau. Do vậy, bạn cần phải nhớ được công thức tính chu vi tam giác đều. 

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 3: Tiếp theo, cộng chiều dài 3 cạnh để tìm chu vi

Trong ví dụ trên, ta có: 5 + 5 + 5 = 15 => P = 15.

 Ví dụ: Cho 3 cạnh của tam giác lần lượt là: a = 4b = 3, và c=5. Vậy chu vi của tam giác đó sẽ là: P = 3 + 4 + 5 = 12.

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 4: Cuối cùng, ghi đơn vị vào đáp án 

Tuỳ vào các cạnh của tam giác được đo bằng đơn vị gì mà bạn dựa vào đó để ghi đáp án (thường là đơn vị cm). Nhưng nếu cạnh được đo bằng biến x, đáp án của bạn cũng sẽ được thể hiện theo x.

Dựa theo ví dụ trên, do chiều dài mỗi cạnh là 5 cm, suy ra giá trị chính xác của chu vi là 15 cm.

2. Cách tính chu vi của tam giác vuông khi biết 2 cạnh của nó

Bước 1: Trước tiên, bạn nhớ lại thế nào là 1 tam giác vuông 

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông (90 độ) và cạnh đối diện với góc vuông đó luôn là cạnh dài nhất của tam giác (cạnh huyền). 

Chu vi của tam giác vuông được tính: P = a + b + c

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 2: Tiếp theo, nhớ lại định lý Pytago 

Định lý Pytago nói: Với mọi tam giác vuông có chiều dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là a và b và chiều dài cạnh huyền c, ta có: a2 + b2 = c2.

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 3: Sau đó, bạn đặt tên cho các cạnh lần lượt là “a”, “b” và “c” trong tam giác

Lưu ý, cạnh dài nhất của tam giác vuông được gọi là cạnh huyền. Nó nằm đối diện với góc vuông và phải là c. Đặt tên 2 cạnh ngắn hơn là a và b tuỳ ý. 

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 4: Tiếp đến, bạn nhập chiều dài cạnh mà bạn đã biết vào định lý Pytago 

Thay thế chiều dài các cạnh tương ứng vào công thức: a2 + b2 = c2

 • Nếu biết rằng cạnh a = 3 và cạnh b = 4, ta có: 32 + 42 = c2.
 • Nếu biết chiều dài của cạnh a = 6, cạnh huyền c = 10 ⇒ 62 + b2 = 102.

AMgAAAAASUVORK5CYII=

Bước 5: Giải phương trình, tìm độ dài cạnh còn thiếu

Trước hết, bạn cần tính độ dài các cạnh đã biết bằng cách bình phương chúng (ví dụ như 32 = 3 * 3 = 9).

 •  Nếu bạn đang tìm cạnh huyền thì chỉ cần cộng 2 giá trị thu được với nhau và tìm căn bậc 2 của kết quả tìm được.
 • Ngược lại nếu bạn tìm chiều dài cạnh kề góc vuông, bạn phải thực hiện phép trừ, rồi lấy căn bậc 2 để xác định chiều dài cạnh cần tìm.

Xét theo ví dụ trên, ta bình phương các giá trị được: 32 + 42 = c2 ⇔ 25= c2.  Sau đó, lấy căn bậc 2 của 25 ⇒ c = 5.

VD2: Ta cũng bình phương các giá trị: 62 + b2 = 102 ⇔ 36 + b2 = 100. Tiếp đó, bạn trừ 2 vế cho 36 để có b2 = 64 và lấy căn bậc 2 của 64 ⇒ b = 8

25125730-5-cach-tinh-chu-vi-cua-tam-giac-vuong-khi-biet-2-canh-cua-no

Bước 6: Cuối cùng, bạn cộng chiều dài 3 cạnh của tam giác để tìm chu vi của nó

Chu vi của tam giác sẽ là: P = a + b + c. Sau khi đã biết chiều dài các cạnh ab và c, bạn chỉ việc cộng chúng với nhau để tìm chu vi.

 • Trong VD1: P = 3 + 4 + 5 = 12.
 • Trong VD2: P = 6 + 8 + 10 = 24.

25125740-6-cach-tinh-chu-vi-cua-tam-giac-vuong-khi-biet-2-canh-cua-no

3. Cách tính chu vi của tam giác cạnh – góc – cạnh bằng định lý Cosin

Bước 1: Trước hết, bạn phải nắm được định lý Cosin

Định lý Cosin cho phép bạn giải bất kỳ tam giác nào khi biết chiều dài 2 cạnh và số đo góc nằm giữa 2 cạnh đó. 

Ngoài ra, với mọi tam giác có cạnh ab, c và các góc đối diện tương ứng là A, B, C ta có: c2 = a2 + b2 – 2ab cos(C).

25125852-1-cach-tinhchu-vi-cua-tam-giac-canh-goc-canh-bang-dinh-ly-cosin

Bước 2: Sau đó, bạn gán các chữ cái đại diện các biến cho thành phần của nó 

Bạn nên viết cạnh đầu tiên là a và góc đối diện là góc A. Tiếp đó, cạnh thứ 2 là b; góc đối diện với nó là góc B. Tương tự, góc cuối sẽ là góc C, cũng là cạnh thứ 3 bạn cần tìm để tính chu vi hình tam giác là c

Giả sử: Cho tam giác với 2 cạnh lần lượt là 10, 12 và góc nằm giữa chúng có số đo là 97°. Bạn sẽ gán biến như sau: a = 10b = 12C = 97°.

25125903-2-cach-tinhchu-vi-cua-tam-giac-canh-goc-canh-bang-dinh-ly-cosin

Bước 3: Tiếp theo, bạn thay thế thông tin vào phương trình và giải để tìm cạnh c

Trước hết, bạn tìm bình phương của a và b rồi cộng lại với nhau. Sau đó, tìm cosin của C bằng chức năng cos trên máy tính bỏ túi hoặc máy tính cosin trực tuyến.

Bạn tiến hành nhân cos(C) với 2ab và lấy tổng của a2 + b2 trừ đi tích số đó. Khi đó, kết quả thu được là c2. Tìm căn bậc 2 của giá trị này là bạn đã có chiều dài của cạnh c.

Trong ví dụ trên:

 • c2 = 102 + 122 – 2 × 10 × 12 × cos(97).
 • c2 = 100 + 144 – (240 × -0,12187) (Làm tròn giá trị cosin đến năm chữ số sau dấu phẩy).
 • c2 = 244 – (-29,25)
 • c2 = 244 + 29,25 (Mang dấu trừ vì cos(C) âm!)
 • c2 = 273,25
 • c = 16,53

25125917-3-cach-tinhchu-vi-cua-tam-giac-canh-goc-canh-bang-dinh-ly-cosin

Bước 4: Cuối cùng, dùng chiều dài cạnh c để tính chu vi tam giác

Công thức tính chu vi P = a + b + c. Tới đây, bạn chỉ cần cộng chiều dài vừa tính được cho cạnh c với các giá trị đã có của a và b.

 Thay số vào ví dụ trên, ta được: 10 + 12 + 16,53 = 38,53. Đây chính là chu vi tam giác cần tìm!

25125926-4-cach-tinhchu-vi-cua-tam-giac-canh-goc-canh-bang-dinh-ly-cosin

IV. Một số bài tập tính chu vi hình tam giác

1. Bài tập tính chu vi hình tam giác có lời giải

Câu 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 35 cm, 26 cm, 40 cm.

Giải: Chu vi tam giác là: 35 + 26 + 40 = 101(cm). Đáp số: 101 cm

Câu 2: Hãy tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

25130622-anh

Giải: Chu vi hình tam giác ABC là: 100 + 100 + 100 = 300 (cm). Đáp số: 300 cm

Câu 3: Cho độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c

a) Gọi P là chu vi của hình tam giác. Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó.

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:

 • a = 5 cm, b = 4 cm và c = 3 cm;
 • a = 10 cm, b = 10 cm và c = 5 cm;
 • a = 6 dm, b = 6 dm và c = 6 dm.

Giải: 

a) Công thức tính chu vi P của tam giác là : P = a + b + c.

b) Nếu a = 5cm, b = 4cm và c = 3cm thì P = 5cm + 4cm + 3cm = 12cm.

Nếu a = 10cm, b = 10cm và c = 5cm thì P = 10cm + 10cm + 5cm = 25cm.

Nếu a = 6dm, b = 6dm và c = 6dm thì P = 6dm + 6dm + 6dm = 18dm.

Câu 4: Tìm chu vi hình tam giác biết số đo các cạnh được cho trước

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Giải: 

a) Chu vi hình tam giác là: 7 + 10 + 13 = 30 (cm). Đáp số: 30cm.

b) Chu vi của hình tam giác ABC là: 20 + 30 + 40 = 90 (dm). Đáp số: 90dm.

c) Chu vi của hình tam giác ABC là: 8 + 12 + 7 = 27 (cm). Đáp số: 27cm.

Câu 5: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 8cm, 12cm, 10cm.

b) 30dm, 40dm, 20dm.

c) 15cm, 20cm, 30cm.

Giải: 

a) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là: 8 + 12 + 10 = 30 (cm). Đáp số : 30cm.

b) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là: 30 + 40 + 20 = 90 (dm). Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là: 15 + 20 + 30 = 65 (cm). Đáp số: 65cm.

Câu 6: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 5cm. Tính nửa chu vi tam giác ABC?

Giải: Chu vi tam giác ABC là: P = 3.5 = 15cm

Nửa chu vi của tam giác ABC được tính bằng công thức:

25133925-anh

⇒ Nửa chu vi tam giác ABC bằng 7.5 cm

2. Bài tập tính chu vi hình tam giác không có lời giải

Câu 1: Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

Câu 2: Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

Câu 3: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có độ dài 3cm.

Câu 4: Tính chu vi hình tam giác ABC biết: cạnh AD dài 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

Câu 5: Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC có 3 cạnh bằng nhau và bằng 5

Câu 6: Tính chu vi của tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là 6cm, 7cm và 9cm?

Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = AC = 6cm và góc A = 60 độ. Tính chu vi tam giác ABC?

Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 3cm và BC = 5cm. Tính chu vi tam giác ABC?

Câu 9: Tính chu vi hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là:

a) 6cm, 10cm và 12cm

b) 2dm, 3dm và 4dm

c) 8m, 12m và 7m

Câu 10: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng 14cm. Tổng độ dài cạnh BC và CA hơn độ dài cạnh AB là 8cm.

a) Tìm tổng độ dài hai cạnh BC và CA.

b) Tính chu vi tam giác ABC.

Trên đây là công thức chu vi hình tam giác & cách tính chu vi hình tam giác đơn giản giản 2023, nhanh chóng mà đội ngũ INVERT chúng tôi đã tổng hợp được. Mong rằng thông qua bài viết này các bạn hoàn toàn có thể tính được chu vi hình tam giác một cách dễ dàng. Nếu có gì thắc mắc bạn cũng có thể bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn. Chúc các bạn thành công.

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên cả nước

Nguồn: Invert.vn

youtube Đăng ký theo dõi kênh Bất Động Sản Invert để nhận thông tin các dự án mới nhất.

Tags: tính chu vi tam giác lớp 3chu vi tam giác vuôngtính chu vi tam giác lớp 10chu vi tam giác cânchu vi tam giác đều

Werbung kontaktieren

Gửi bình luận của bạn

(*) yêu cầu nhập

Nội dung bình luận (*)

Họ tên

E-mail

Hủy Trả lời Đang gửi...

TIN LIÊN QUAN

Trực tâm là gì? Tính chất, cách xác định trực tâm trong tam giác

Trực tâm là gì? Tính chất, cách xác định trực tâm trong tam giác

22 Tháng Mười Hai, 2022

Đường trung tuyến là gì? Cách chứng minh đường trung tuyến

Đường trung tuyến là gì? Cách chứng minh đường trung tuyến

14 Tháng Mười Hai, 2022

Đường trung trực là gì? Cách chứng minh đường trung trực đơn giản

Đường trung trực là gì? Cách chứng minh đường trung trực đơn giản

14 Tháng Mười Hai, 2022

Công thức tính áp suất & Cách tính đơn giản 2023

Công thức tính áp suất & Cách tính đơn giản 2023

14 Tháng Chín, 2022

Công thức Diện tích hình Lập Phương & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Diện tích hình Lập Phương & Cách tính đơn giản 2023

13 Tháng Chín, 2022

Công thức Chu vi hình Thang & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Chu vi hình Thang & Cách tính đơn giản 2023

12 Tháng Chín, 2022

Công thức Diện tích hình Vuông & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Diện tích hình Vuông & Cách tính đơn giản 2023

10 Tháng Chín, 2022

Công thức Diện tích hình Nón & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Diện tích hình Nón & Cách tính đơn giản 2023

9 Tháng Chín, 2022

Công thức Thể tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

Công thức Thể tích hình hộp Chữ Nhật & Cách tính đơn giản 2023

8 Tháng Chín, 2022

CÙNG CHUYÊN MỤC

Entschlüsselung des rechten Augenzwinkerns und des rechten Augenrucks bei Männern und Frauen im Jahr 2023

Giải mã Nháy Mắt Phải, Mắt Phải Giật ở nam & nữ năm 2023

25 Tháng Mười Hai, 2022 4

Nháy mắt phải hay mắt phải cứ giật giật liên tục ở phải nam và nữ từ trước đến nay đều là báo hiệu điều may mắn hay là điềm xấu đến với bạn hay không? Hãy khám phá ngay.

Linkes Augenblinzeln (zuckendes linkes Auge) von Männern und Frauen im Jahr 2023

Điềm Nháy mắt trái (mắt trái giật) của Nam và Nữ năm 2023

25 Tháng Mười Hai, 2022 1

Nháy mắt trái hay mắt trái giật ở Nam hay nữ có thể là điềm báo cho chúng ta một điềm nhất định, có thể là điềm hên hoặc xui? Cùng Invert giải mã hiện tượng nay ngay.

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam - Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

12 Cung Hoàng Đạo của Nữ & Nam – Tính cách, tình yêu, nghề nghiệp

14 Tháng Giêng, 2023 44

12 Cung Hoàng Đạo được chia thành 12 nhánh ứng với một vòng tròn 360 độ gồm 4 nhóm chính của đất trời như Đất, Khí, Lửa, Nước. Tương đương 3 cung đại diện cho một nhóm, tạo nên 4 mùa trong vòng một năm

15 Cách Hack Nick Facebook (FB) năm 2023 tỷ lệ thành công 100%

15 Cách Hack Nick Facebook (FB) năm 2023 tỷ lệ thành công 100%

25 Tháng Mười Hai, 2022 22

Đội ngũ INVERT chia sẻ 15 cách Hack Nick Facebook (FB) mới nhất của năm 2023 mà tin tặc hay sử dụng, đạt tỷ lệ Hack Nick Facebook thành công 100% và cách phòng chống.

Nhảy mũi (hắt xì hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

Nhảy mũi (hắt xì hơi) 1, 2, 3 cái theo giờ điềm báo gì?

26 Tháng Mười Hai, 2022 1

Nhảy mũi hay còn được biết đến với cách gọi khác là hắt hơi. Đây là phản ứng không kiểm soát của con người, thường xảy ra đột ngột không báo trước.

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

Bảng giá vàng PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K Hôm nay

18 Tháng Giêng, 2023 3

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay gồm tất cả các loại vàng như PNJ SJC 9999 24K 18K 14K 10K mới nhất ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và 63 tỉnh thành chính xác.., giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng.

Liên hệ quảng cáo

Bài viết xem nhiều

App hack kim cương Free Fire 100% thành công MỚI 2023

App hack kim cương Free Fire 100% thành công MỚI 2023

25 Th12, 2022 11

99+ mẫu nhà ống cấp 4 đẹp hiện đại giá rẻ mà bạn không bỏ qua 2023

99+ mẫu nhà ống cấp 4 đẹp hiện đại giá rẻ mà bạn không bỏ qua 2023

25 Th12, 2022 0

Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu (hình cầu) 2023

Công thức tính diện tích, thể tích khối cầu (hình cầu) 2023

8 Th8, 2022 0

# nghĩa là gì? Icon =)), :)), :3, :v, ^^ là gì?

# nghĩa là gì? Icon =)), :)), :3, :v, ^^ là gì?

26 Th6, 2022 30

Các loại hoa chưng ngày Tết để may mắn cả năm 2023? Hoa gì nên tránh?

Các loại hoa chưng ngày Tết để may mắn cả năm 2023? Hoa gì nên tránh?

19 Th8, 2022 8

Cho ACC liên quân full tướng Free, tặng Nick liên quan VIP miễn phí 2023

Cho ACC liên quân full tướng Free, tặng Nick liên quan VIP miễn phí 2023

25 Th12, 2022 36

Đáp án Giáo sư sân cỏ Liên Quân chính xác vừa cập nhật sáng nay

Đáp án Giáo sư sân cỏ Liên Quân chính xác vừa cập nhật sáng nay

27 Th12, 2022 1

Liên hệ quảng cáo

Tra Cứu

2023 Công thức tính chu vi và diện tích tam giác [đầy đủ các loại tam giác]

ByTHCSHongThai January 5, 2023

Bạn đang đọc: 2023 Công thức tính chu vi và diện tích tam giác [đầy đủ các loại tam giác] trên THCS Hồng Thái AD

Công thức tính chu vi và diện tích tam giác [đầy đủ các loại tam giác]

Sau đây THPT Sóc Trăng sẽ giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh đầy đủ các công thức tính chu vi và diện tích tam giác gồm: tam giác thường, tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông, tam giác vuông cân. Nếu mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn các kiến thức về tam giác, hãy chia sẻ ngay bài viết sau đây nhé !

I. Tam giác là gì ? Có mấy loại tam giác ?

1. Định nghĩa:

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi và diện tích tam giác [đầy đủ các loại tam giác]

Tam giác là hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh). Một tam giác có các cạnh AB, BC và AC được ký hiệu là .

2. Phân loại tam giác:

Tam giác có 4 loại tam giác đặc biệt :

trang mạng

– Tam giác cân: là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

– Tam giác đều: là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

– Tam giác vuông: là tam giác có một góc vuông.

– Tam giác vuông cân: là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.

3. Một số tính chất của tam giác

 • Tổng các góc trong của một tam giác bằng 180° (định lý tổng ba góc trong của một tam giác).
 • Độ dài mỗi cạnh lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh kia và nhỏ hơn tổng độ dài của chúng (bất đẳng thức tam giác).
 • Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Ngược lại, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn (quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác).
 • Ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trực tâm của tam giác (đồng quy tam giác).
 • Ba đường trung tuyến của tam giác cắt nhau tại một điểm được gọi là trọng tâm của tam giác. Khoảng cách từ trọng tâm đến cạnh của tam giác bằng 2/3 độ dài các đường trung tuyến. Đường trung tuyến của tam giác chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau (đồng quy tam giác).
 • Ba đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác (đồng quy tam giác).
 • Ba đường phân giác trong của tam giác cắt nhau tại một điểm là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác (đồng quy tam giác).

Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/lam-cach-nao-de-do-do-day-cua-mot-giay-trong-sach-khtn-7-bang-mot-thuoc-co-do-chia-nho-nhat

II. Công thức tính chu vi tam giác

1. Công thức tính chu vi tam giác thường

Tam giác thường là loại tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau.

– Chu vi tam giác bằng độ dài tổng ba cạnh của tam giác đó. 

– Công thức: P = a + b + c

Trong đó: 

 • P là chu vi tam giác
 • a, b, c lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác.  

2. Công thức tính chu vi tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh, 2 góc bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân là giao điểm của 2 cạnh bên.

– Chu vi tam giác cân bằng 2 lần cạnh bên cộng với cạnh đáy. 

– Công thức: P = 2.a + c

Trong đó:

 • a là độ dài hai cạnh bên của tam giác cân, 
 • c là độ dài cạnh đáy của tam giác.

3. Công thức tính chu vi tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh, 3 góc nhọn bằng nhau, là trường hợp đặc biệt của tam giác cân.

Bài Hay  2023 Năm 1982 là năm con gì? Sinh năm 1982 là mệnh gì? Tuổi gì?

– Chu vi tam giác đều bằng tổng độ dài ba cạnh, mà ba cạnh của tam giác bằng nhau nên tức bằng độ dài một cạnh nhân ba. 

– Công thức: P = a + a + a = 3 x a

Trong đó:

 • P là chu vi tam giác đều
 • a là độ dài cạnh của tam giác

4. Công thức tính chu vi tam giác vuông

Tam giác vuông là tam giác có 1 góc bằng 90°.

– Chu vi hình tam giác vuông bằng tổng chiều dài 3 cạnh của tam giác. 

– Công thức:  P = a + b + c

Trong đó:

 • a và b là độ dài hai cạnh của tam giác vuông
 • c là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.

III. Công thức tính diện tích tam giác

1. Công thức tính diện tích tam giác thường

trang mạng

Công thức thông dụng nhất: Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân đường cao rồi chia 2 ( hay Diện tích tam giác được xác định bằng một phần hai của cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng)

S = 1/2a.h = 1/2 b.h = 1/2 c.h

Ngoài ra, ở các chương trình học cao hơn, các bạn có thể sử dụng hệ thức hê rông để tính diện tích của tam giác, khi biết độ dài ba cạnh.

Ví dụ , a, b,c lần lượt là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác.

Khi đó ta có nửa chu vi tam giác là

P=a+b+c/2

Áp dụng hệ thức Hê- rông, diện tích tam giác sẽ được tính như sau

– Công thức heron: 

cong thuc tinh chu vi hinh tam giac 9

Hệ thức Hê-rông được áp dụng bắt đầu từ bậc phổ thông, và có tính ứng dụng khá cao để giải các bài toán hình học phức tạp.

Ngoài hai công thức trên, bạn cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích của tam giác bằng sin như sau:

Ba cạnh của một tam giác lần lượt là a,b,c, các góc được tạo bởi các cạnh lần lượt là A,B,C. Khi đó ta có thể tính diện tích của tam giác như sau:

Bài Hay  2023 Trend mặt trăng là gì?

cong thuc tinh chu vi hinh tam giac 8

2. Công thức tính diện tích tam giác vuông

trang mạng

Tam giác vuông là một trong những trường hợp đặc biệt, có hai cạnh tạo với nhau một góc 90 độ, gọi là hai cạnh góc vuông

Beispielsweise gibt es ein rechtwinkliges Dreieck mit zwei rechtwinkligen Seiten a bzw. b

Dann lautet die Formel zur Berechnung der Fläche des Dreiecks:

S=ab/2

3. Formel zur Berechnung der Fläche eines gleichseitigen Dreiecks

trang mạng

Công thức tính diện tích tam giác đều cũng dựa trên nguyên tắc của công thức tính diện tích tam giác thường. Tuy nhiên, vì đây là trường hợp đặc biệt khi chiều cao trùng với tâm nên nếu biết cạnh của tam giác, chúng ta có thể áp dụng công thức tính nhanh.

Ví dụ, có một tam giác đều có cạnh là

Khi đó ta có công thức tính diện tích tam giác như sau:

trang mạng

4. Công thức tính diện tích tam giác cân

trang mạng

– Diện tích tam giác cân bằng tích của chiều cao nối đỉnh tam giác với đáy tam giác rồi chia cho 2. 

– Công thức: 

trang mạng

Ở trong: 

 • BC là độ dài đáy
 • AH là đường cao kẻ từ đỉnh A đến đáy BC.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã trình bày cho bạn các công thức tính chu vi tam giác, tính diện tích tam giác bằng tất cả các loại tam giác. Hi vọng bạn đã có thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích sau khi cùng bài viết chia sẻ. Ngoài ra, các công thức tính chu vi, diện tích hình vuông đã được Sách Trường THPT Sóc Trăng trình bày chi tiết. Đừng bỏ lỡ nó!

Đăng Bởi: THPT Sóc Trăng

Thể loại: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn Chia Sẻ: THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Xem các bài viết khác trong danh mục: Trâu

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Công thức tính chu vi hình tam giác mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách làm bánh pía trung thu nhân sữa dừa béo bùi, đơn giản, dễ làm mới nhất 2023

Cách làm bánh pía trung thu nhân sữa dừa béo bùi, đơn giản, dễ làm – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn,…

[Kách Hay] Cách Làm Bánh Dày (Bánh Giầy) Dẻo Thơm Cực Dễ mới nhất 2023

Cách Làm Bánh Dày (Bánh Giầy) Dẻo Thơm Cực Dễ – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 5 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Đơn Giản Tại Nhà mới nhất 2023

5 Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Đơn Giản Tại Nhà – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách Hay] Cách Làm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bằng Lò Vi Sóng mới nhất 2023

Cách Làm Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bằng Lò Vi Sóng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] 3 Cách làm bánh khoai mỡ chiên giòn lâu Điểm 10 mới nhất 2023

3 Cách làm bánh khoai mỡ chiên giòn lâu Điểm 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Cách làm bánh hành phô mai cực đơn giản tại nhà mới nhất 2023

Cách làm bánh hành phô mai cực đơn giản tại nhà – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…