[Kách Hay] Cách xóa Header và Footer trong Word – Nội dung chèn đầu và chân trang mới nhất 2023

Cách xóa Header và Footer trong Word – Nội dung chèn đầu và chân trang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang trên trang

Word cho Microsoft 365 Word cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Word cho web Word 2021 Word 2021 dành cho máy Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2016 for Mac Word 2013 Word 2010 Hiển thị thêm… Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Web macOS của Windows

Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên

 1. Bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang của trang đầu tiên.

 2. Chọn Trang chủ khác để xem trang này có được chọn không. Trừ khi:

  • Chọn Trang chủ khác .

  • Nội dung của đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên bị loại bỏ.

  Tùy chọn dải băng tiêu đề với trang đầu tiên được chọn

  Lưu ý: Trang Đầu Tiên Khác nhau là một nút bật tắt, vì vậy, hãy đảm bảo bạn đang bật nó.

 3. Thêm nội dung mới của bạn vào đầu trang hoặc chân trang.

 4. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

  Đóng nút trên cùng

Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang khỏi một trang đơn khác

Để xóa hoặc thay đổi đầu trang và chân trang trên các trang riêng lẻ trong tài liệu, hãy bắt đầu bằng cách chèn dấu ngắt phần.

Quan trọng: Dấu ngắt phần khác với dấu ngắt trang. Nếu bạn đã có dấu ngắt trang trước trang mà bạn muốn thay đổi đầu trang hoặc chân trang, hãy loại bỏ dấu ngắt trang và thay thế bằng dấu ngắt phần như minh họa dưới đây.

 1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn bắt đầu một trang mới mà không có đầu trang hoặc chân trang.

 2. Đi đến Mục >Ngắt >Trang Tiếp để tạo dấu ngắt phần.

  Ngắt phần cho trang tiếp theo

 3. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc chân trang để mở tab & trang .

 4. Chọn Liên kết với Phần trước để tắt liên kết giữa các phần.

  Liên kết nút Header/Footer với nút trước đó

 5. Chọn Đầu trang hoặc Chân trang và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Loại bỏ Đầu trang hoặc Loại bỏ Chân trang .

  • Thêm hoặc thay đổi nội dung trong đầu trang hoặc chân trang.

  (Bạn sẽ cần lặp lại các bước 3-5 nếu bạn muốn xóa hoặc thay đổi cả đầu trang và chân trang.)

 6. Để trở về nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn ESC.

  Đóng nút trên cùng

Thay đổi hoặc xóa đầu trang hoặc chân trang khỏi trang đầu tiên

 1. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc chân trang (gần trên cùng hoặc dưới cùng của trang) để mở tab Đầu & trang .

 2. Chọn Trang Đầu Khác nhau để xem trang đó có được chọn không. Nếu không:

  • Chọn Trang đầu khác nhau.

  • Nội dung của đầu trang hoặc chân trang trên trang đầu tiên bị loại bỏ.

  Các cài đặt trang đầu tiên khác được đánh dấu trong tab Đầu trang & Chân trang.

 3. Nhập nội dung mới vào đầu trang hoặc chân trang.

 4. Để trở về nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn ESC.

  Trên tab Đầu trang & Chân trang, chọn Đóng Đầu trang & Chân trang

Thay đổi đầu trang hoặc chân trang trên một trang đơn khác

Để thay đổi đầu trang và chân trang từ các trang riêng lẻ trong tài liệu, hãy bắt đầu bằng cách chèn dấu ngắt phần.

Quan trọng: Dấu ngắt phần khác với dấu ngắt trang. Nếu bạn đã có dấu ngắt trang trước trang mà bạn muốn thay đổi đầu trang hoặc chân trang, hãy loại bỏ dấu ngắt trang và thay thế bằng dấu ngắt phần như minh họa dưới đây.

 1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bạn muốn bắt đầu một trang mới mà không có đầu trang hoặc chân trang.

 2. Đi đến Mục >Ngắt >Trang Tiếp để tạo dấu ngắt phần.

 3. Bấm đúp vào khu vực đầu trang hoặc chân trang (gần trên cùng hoặc dưới cùng của trang) để mở tab Đầu & trang .

 4. Chọn Liên kết với Phần trước để tắt liên kết giữa các phần.

  Liên kết đến Phần trước được tô sáng trên tab Đầu trang và Chân trang

 5. Chọn Đầu trang hoặc Chân trang và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn Loại bỏ Đầutrang hoặc Loại bỏ Chân trang gần dưới cùng của menu.

  • Chỉnh sửa hoặc thay đổi Đầu tranghoặc Chân trang.

  (Bạn sẽ cần lặp lại các bước 2-5 nếu bạn muốn thay đổi cả đầu trang và chân trang.)

  Xóa chân trang được chọn trong menu chân trang

 6. Để trở về nội dung tài liệu của bạn, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn ESC.

  Trên tab Đầu trang & Chân trang, chọn Đóng Đầu trang & Chân trang

Đầu trang và/hoặc chân trang được thay đổi từ trang đầu tiên sau dấu ngắt phần.

Facebook LinkedIn E-mail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Ứng dụng Công nghệ Tin học văn phòng Microsoft Word

Cách xóa Header và Footer trong Word

Nội dung chèn đầu và chân trang

👨 Dương Nguyễn

Các tài liệu tham khảo, sách giáo khoa,… thường được chèn thêm Header và Footer trong Word. Thao tác này được coi là nội dung cơ bản khi soạn thảo nội dung trên Word. Chúng ta có thể tạo Header và Footer khác nhau trên Word, chèn thêm dòng cho Header và Footer. Vậy nếu không muốn sử dụng Header và Footer cho tài liệu Word thì làm thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách xóa Header và Footer trong Word.

 • Hướng dẫn chèn ghi chú ở chân trang trong Word
 • Cách xóa Footnote ghi chú ở chân trang Word
 • Cách tạo Header trong Microsoft Excel

Mục lục bài viết

 • Hướng dẫn nhanh
 • Video cách xóa Header và Footer trong Word
 • Hướng dẫn chi tiết
  • Cách 1: Xóa thủ công Header & Footer trên Word
  • Cách 2: Xóa nhanh Header và Footer trong Word

Hướng dẫn nhanh

Xóa thủ công Header & Footer trên Word, nhấn Insert > Header & Footer > Header > Remove Header, với footer làm tương tự, chọn Insert > Header & Footer > Footer > Remove Footer.

Xóa nhanh Header và Footer trong Word, chọn File > Info > Check for Issues > Inspect Document, tích vào Headers, Footers, and Watermarks, chọn Inspect > Remove All.

Video cách xóa Header và Footer trong Word Hướng dẫn chi tiết

Cách 1: Xóa thủ công Header & Footer trên Word

Bước 1:

Trong tài liệu muốn xóa Header và Footer, bạn nhấn vào mục Insert trên thanh ribbon. Tiếp đó tìm tới mục Header & Footer rồi nhấn chọn vào Header để xóa tiêu đề đầu trang.

Nhấp vào Chèn

Bước 2:

Trong danh sách hiển thị nhấn chọn Remove Header để xóa đi tiêu đề đầu trang đã chèn.

Nhấp vào Xóa tiêu đề

Bước 3:

Bạn cũng thực hiện tương tự với Footer để xóa nội dung chèn dưới cuối trang. Nhấn Remove Footer trong danh sách.

Xóa chân trang

Cách 2: Xóa nhanh Header và Footer trong Word

Bước 1:

Trong giao diện Word nhấn chọn vào nút File hoặc biểu tượng Office với tài liệu Word 2007.

nút tập tin

Bước 2:

Klicken Sie in der neuen Benutzeroberfläche auf das Info-Element und sehen Sie sich dann den Inhalt neben Ihnen an und klicken Sie auf Auf Probleme prüfen .

nội dung từ

Klicken Sie auf Dokumentinhalt prüfen .

Kiểm tra nội dung từ

Schritt 3:

Zeigt die Benutzeroberfläche des Dokumentinspektor-Bedienfelds an. Hier wählen Benutzer die Kopfzeilen, Fußzeilen und Wasserzeichen des Inhalts aus und klicken dann unten auf Prüfen .

Kiểm tra đầu trang và chân trang

Schritt 4:

Dieses Tool überprüft alle Kopf- und Fußzeilen in Word. Sie müssen nur auf Alle entfernen klicken , um alle in den Inhalt eingefügten Kopf- und Fußzeileninhalte zu löschen.

Xóa tất cả tiêu đề Word

Nach erfolgreichem Löschen wird die Benachrichtigungsschnittstelle wie unten gezeigt angezeigt.

Tiêu đề đã được xóa thành công

Sie haben also 2 Möglichkeiten, Kopf- und Fußzeilen in Word zu löschen. Der erste Weg ist einfacher, aber Benutzer müssen auf jedes Kopf- und Fußzeilenelement zugreifen, um jeden Inhalt separat zu löschen. Mit der zweiten Möglichkeit löschen wir schnell alle Kopfzeilen am Anfang und fügen am Ende den Seiteninhalt ein, oder Wasserzeichen auf Word eingefügt .

* Was ist Kopf- und Fußzeile in Word?

Kopfzeile ist der Text, der oben auf der Seite platziert wird, während die Fußzeile unten auf der Seite platziert wird. Typischerweise werden diese Bereiche verwendet, um Dokumentinformationen einzufügen, wie z. B. den Namen des Dokuments, den Kapiteltitel, die Seitennummer, das Erstellungsdatum und dergleichen. Sie können auch spezielle Felder in die Kopf- und Fußzeile einfügen.

Die Kopfzeile befindet sich im Randbereich oben auf der Seite. Die Fußzeile befindet sich am unteren Rand der Seite. Die Informationen in der Kopf- und Fußzeile werden auf jeder Seite wiederholt und ermöglichen so dem Leser eine einfache Navigation durch das Dokument. Dies ist besonders nützlich für Informationen wie die Seitennummerierung. Wenn im Dokument Abschnittsumbrüche verwendet werden, können Sie die Kopf- und Fußzeile für jeden Abschnitt ändern. Dies kann in einem Dokument mit Kapiteln nützlich sein, da Sie den Namen jedes Kapitels in die entsprechende Kopf- oder Fußzeile einfügen können.

Jedes Dokument enthält Kopf- und Fußzeilenbereiche, aber diese Bereiche sind nur sichtbar, wenn sie Informationen enthalten. Um Informationen in die Kopf- oder Fußzeile einzugeben, müssen Sie diese aktivieren. Sie können auf die Kopf- oder Fußzeilenbereiche doppelklicken, um sie zu bearbeiten. Die Kopf- und Fußzeile sind nur in den Ansichten Drucklayout und Druckvorschau sichtbar .

Um anzuzeigen, wenn die Kopf- und Fußzeile inaktiv sind, werden die darin enthaltenen Informationen ausgegraut oder verschwommen angezeigt. Um anzuzeigen, wann die Kopf- und Fußzeile aktiv sind, erscheint ein blauer Strich am Rand des Rands und eine kleine Registerkarte Kopf- oder Fußzeile erscheint auf der linken Seite.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Mehr sehen:

 • Fügen Sie Audio in Word-Dokumente ein
 • So wiederholen Sie die Titelleiste in der Word-Listentabelle
 • Geben Sie die Sequenznummer ein, automatisches Bulletin MS Word

Thứ Hai, 20/06/2022 08:22

4,3 ★ 8 👨 358.291

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • Instagram Lite phiên bản rút gọn của Instagram dành cho những máy có cấu hình yếu đã có mặt trên Google Play Instagram Lite phiên bản rút gọn của Instagram dành cho những máy có cấu hình yếu đã có mặt trên Google Play
 • Tìm hiểu về các tiện ích của quạt điện để lựa chọn được quạt điện phù hợp với nhu cầu sử dụng Tìm hiểu về các tiện ích của quạt điện để lựa chọn được quạt điện phù hợp với nhu cầu sử dụng
 • Yahoo Messenger tích hợp bộ gõ tiếng Việt Yahoo Messenger tích hợp bộ gõ tiếng Việt
 • TV LED đắt nhưng vẫn bán chạy TV LED đắt nhưng vẫn bán chạy
 • Samsung sẽ cho ra mắt mẫu tai nghe không dây mới, có thể sạc qua mặt sau của Galaxy S10 Samsung sẽ cho ra mắt mẫu tai nghe không dây mới, có thể sạc qua mặt sau của Galaxy S10
 • 23 sự thật ám ảnh ẩn giấu trong đời sống hàng ngày khiến bạn kinh hãi 23 sự thật ám ảnh ẩn giấu trong đời sống hàng ngày khiến bạn kinh hãi

Phần mềm soạn thảo văn bản

 • Word 2019 (Phần 4): Những thao tác chỉnh sửa cơ bản Word 2019 (Phần 4): Những thao tác chỉnh sửa cơ bản
 • 3 cách cố định hình ảnh trong Word, khóa di chuyển để không làm ảnh hưởng bố cục 3 cách cố định hình ảnh trong Word, khóa di chuyển để không làm ảnh hưởng bố cục
 • Cách chèn GIF vào Word và chỉnh sửa mô tả ảnh Cách chèn GIF vào Word và chỉnh sửa mô tả ảnh
 • Cách đánh số đoạn văn bản trong Word Cách đánh số đoạn văn bản trong Word
 • Cách xoay bảng trong Word Cách xoay bảng trong Word
 • Cách loại bỏ gạch chân khỏi siêu liên kết trong Word Cách loại bỏ gạch chân khỏi siêu liên kết trong Word
 • Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word
 • Cách chỉnh văn bản bao quanh bảng Word Cách chỉnh văn bản bao quanh bảng Word
 • Cách chuyển đổi (convert) nhiều tài liệu Word sang Google Docs Cách chuyển đổi (convert) nhiều tài liệu Word sang Google Docs

Xem thêm

❖ Tin học Văn phòng

 • ❖Phần mềm soạn thảo văn bản
 • ❖Microsoft Excel
 • ❖Microsoft Powerpoint
 • ❖truy cập Microsoft
 • ❖Google Tài liệu
 • ❖Google Trang tính
 • ❖Google Trang trình bày
 • ❖ Tài liệu PDF
 • ❖ Ứng dụng khác
 • ❖ Thủ thuật Email

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách xóa Header và Footer trong Word – Nội dung chèn đầu và chân trang mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…