[Kách Hay] Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10 mới nhất 2023

Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Lịch sử hoạt động và quyền riêng tư trên Windows của bạn

Quyền riêng tư Windows 11 Windows 10 Bảng điều khiển tài khoản Microsoft Hiển thị thêm… Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Lịch sử hoạt động giúp theo dõi các hoạt động bạn thực hiện trên thiết bị của mình, ví dụ: Ví dụ: các ứng dụng và dịch vụ bạn sử dụng, tệp bạn mở và trang web bạn truy cập. Lịch sử hoạt động của bạn được lưu trữ cục bộ trên thiết bị. Nếu bạn đã đăng nhập vào thiết bị của mình bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học và được cấp quyền, Windows sẽ gửi lịch sử hoạt động của bạn tới Microsoft. Sau đó, Microsoft sử dụng dữ liệu lịch sử hoạt động để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa (ví dụ: sắp xếp các hoạt động của bạn dựa trên thời gian sử dụng) và các đề xuất có liên quan (ví dụ: dự đoán nhu cầu của bạn, có thể dựa trên lịch sử hoạt động của bạn).

Sie können die Aktivitätsverlaufseinstellungen verwalten, um auszuwählen, was archiviert und geteilt werden soll.

Funktionen, die den Aktivitätsverlauf verwenden

Các tính năng sau của Windows sử dụng lịch sử hoạt động của bạn. Hãy tham khảo lại trang này sau khi Windows phát hành và cập nhật để tìm hiểu về mọi dịch vụ và tính năng mới sử dụng lịch sử hoạt động của bạn:

 • Dòng thời gian. Xem dòng thời gian về các hoạt động và chọn có tiếp tục các hoạt động đó từ thiết bị của bạn hay không. Ví dụ: giả sử bạn đang chỉnh sửa tài liệu Word trên thiết bị của mình nhưng bạn không thể hoàn tất trước khi phải ngừng làm việc trong ngày. Nếu bạn bật cài đặt Lưu trữ lịch sử hoạt động của tôi trên thiết bị này trên trang cài đặt Lịch sử hoạt động, bạn sẽ thấy hoạt động Word đó trong dòng thời gian của bạn vào ngày hôm sau—và trong vài ngày tiếp theo—và từ đó, bạn có thể tiếp tục làm việc trên đó. Và nếu đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn có thể tiếp tục làm việc trên tài khoản đó từ một thiết bị khác nếu cài đặt Gửi lịch sử hoạt động của tôi tới Microsoft trên trang cài đặt Lịch sử hoạt động được bật trong Windows 11 hoặc nếu cài đặt Trải nghiệm tùy chỉnh trên trang cài đặt Chẩn đoán & phản hồi được bật trong Windows 10.

 • Microsoft Edge. Khi bạn sử dụng Microsoft Edge phiên bản cũ, lịch sử duyệt của bạn sẽ được bao gồm trong lịch sử hoạt động của bạn. Lịch sử hoạt động sẽ không được lưu khi duyệt web bằng cửa sổ InPrivate.

Microsoft cũng sử dụng lịch sử hoạt động của bạn để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft khi cài đặt gửi lịch sử hoạt động của bạn tới Microsoft được bật. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách áp dụng công nghệ máy học để hiểu rõ hơn cách khách hàng thường sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng chẩn đoán các trường hợp khách hàng gặp lỗi và sau đó giúp khắc phục các lỗi đó.

Cài đặt tài khoản Microsoft của bạn không cho phép bạn gửi lịch sử hoạt động tới Microsoft, nhưng lịch sử hoạt động của bạn sẽ được lưu trữ trên thiết bị để giúp theo dõi những việc bạn làm.

Lịch sử hoạt động cho nhiều tài khoản

Đối với nhiều tài khoản, lịch sử hoạt động được thu thập và lưu trữ cục bộ cho từng tài khoản cục bộ, tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học mà bạn đã liên kết với thiết bị trong Cài đặt tài khoản > >Tài khoản email &. Khi bạn chọn gửi lịch sử hoạt động cho tài khoản cơ quan hoặc trường học tới Microsoft, các hoạt động từ tài khoản cơ quan hoặc trường học chính trên thiết bị đó sẽ được gửi tới Microsoft. Nếu có nhiều thiết bị và nhiều tài khoản trên một hoặc nhiều thiết bị trong số đó, bạn có thể xem lịch sử hoạt động từ tài khoản chính của thiết bị thứ 2 trên thiết bị thứ nhất (dưới dạng tài khoản phụ). Bạn cũng có thể xem các tài khoản này trong Windows 10 trong Cài đặt > Quyền riêng tư > Lịch sử hoạt động và trong Windows 11 trong Cài đặt> Quyền riêng tư & bảo mật> Lịch sử hoạt động, nơi bạn có thể lọc các hoạt động từ các tài khoản cụ thể khỏi việc hiển thị trong dòng thời gian của mình. Việc ẩn tài khoản sẽ không xóa dữ liệu trên thiết bị cũng như trong nền tảng điện toán đám mây.

Để tìm hiểu thêm về cách các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft sử dụng dữ liệu này để cá nhân hóa trải nghiệm trong khi vẫn tôn trọng quyền riêng tư của bạn, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư.

Quản lý cài đặt lịch sử hoạt động

Lịch sử hoạt động có thể tùy chỉnh—bất cứ lúc nào bạn có thể chọn ngừng lưu lịch sử hoạt động hoặc gửi lịch sử hoạt động tới Microsoft.

Windows 11Windows 10

Ngừng lưu lịch sử hoạt động cục bộ trên thiết bị của bạn

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > quyền riêng tư & mật >Lịch sử hoạt động.

 2. Chuyển cài đặt Lưu trữ lịch sử hoạt động của tôi trên thiết bị này thành Tắt.

Mở cài đặt Lịch sử hoạt động

Lưu ý: Nếu tắt cài đặt này, bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ tính năng trên thiết bị nào dựa vào lịch sử hoạt động, chẳng hạn như dòng thời gian của bạn. Bạn sẽ vẫn có thể xem lịch sử duyệt trong Microsoft Edge.

Ngừng gửi lịch sử hoạt động cho tài khoản nơi làm việc hoặc trường học của bạn đến Microsoft

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > quyền riêng tư & mật >Lịch sử hoạt động.

 2. Chuyển cài đặt Gửi lịch sử hoạt động của tôi sang Microsoft thành Tắt.

Lưu ý: Windows có các cài đặt quyền riêng tư bổ sung giúp kiểm soát xem liệu dữ liệu lịch sử duyệt web và hoạt động của ứng dụng có được gửi tới Microsoft hay không, chẳng hạn như cài đặt Dữ liệu chẩn đoán.

Bạn có thể xóa và xóa cả lịch sử hoạt động được lưu trữ trên thiết bị và lịch sử hoạt động được gửi tới nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. 

Xóa lịch sử hoạt động của bạn

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > quyền riêng tư & mật >Lịch sử hoạt động.

 2. Bên cạnh Xóa lịch sử hoạt động cho tài khoản này, hãy chọn Xóa lịch sử.

Nếu bạn có nhiều tài khoản và tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn là tài khoản chính trên thiết bị, thì việc xóa lịch sử hoạt động sẽ xóa bất kỳ lịch sử hoạt động cơ quan và/hoặc trường học nào được đồng bộ với đám mây.

Trong dòng thời gian, bạn có thể xóa từng hoạt động—hoặc tất cả các hoạt động—khỏi một ngày riêng lẻ. Để làm việc này, hãy bấm chuột phải vào một hoạt động và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

Ngừng lưu lịch sử hoạt động cục bộ trên thiết bị của bạn

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > quyền riêng tư > Lịch sử hoạt động.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm Lưu trữ lịch sử hoạt động của tôi trên thiết bị này.

Mở cài đặt Lịch sử hoạt động

Lưu ý: 

 • Nếu tắt cài đặt này, bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ tính năng trên thiết bị nào dựa vào lịch sử hoạt động, chẳng hạn như dòng thời gian của bạn. Bạn sẽ vẫn có thể xem lịch sử duyệt trong Microsoft Edge.

 • Trong các phiên bản trước của Windows, cài đặt này có tên là Cho phép Windows thu thập hoạt động của tôi từ PC này.

Ngừng gửi lịch sử hoạt động cho tài khoản nơi làm việc hoặc trường học của bạn đến Microsoft

 1. Chọn Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > quyền > Chẩn đoán và & phản hồi.

 2. Chuyển cài đặt Trải nghiệm tùy chỉnh thành Tắt.

Lưu ý: 

 • Trong các phiên bản trước của Windows, cài đặt này có tên là Cho phép Windows đồng bộ các hoạt động của tôi từ PC này lên đám mây.

 • Windows có các cài đặt quyền riêng tư bổ sung giúp kiểm soát xem liệu dữ liệu lịch sử duyệt web và hoạt động của ứng dụng có được gửi tới Microsoft hay không, chẳng hạn như cài đặt Dữ liệu chẩn đoán.

Bạn có thể xóa và xóa cả lịch sử hoạt động được lưu trữ trên thiết bị và lịch sử hoạt động được gửi tới nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. 

Xóa lịch sử hoạt động của bạn

 1. Chọn Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > quyền riêng tư > Lịch sử hoạt động.

 2. Trong Xóa lịch sử hoạt động, chọn Xóa.

Nếu bạn có nhiều tài khoản và tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn là tài khoản chính trên thiết bị, thì việc xóa lịch sử hoạt động sẽ xóa bất kỳ lịch sử hoạt động cơ quan và/hoặc trường học nào được đồng bộ với đám mây.

Trong dòng thời gian, bạn có thể xóa từng hoạt động—hoặc tất cả các hoạt động—khỏi một ngày riêng lẻ. Để làm việc này, hãy bấm chuột phải vào một hoạt động và chọn tùy chọn mà bạn muốn.

Facebook LinkedIn E-mail

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

Hỏi cộng đồng

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Hệ thống công nghệ Windows 10

Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10

👨 Ai Thi

 • Hướng dẫn sửa lỗi không tắt được máy tính, laptop Windows 10
 • Sửa lỗi bàn phím không hoạt động trên Windows 10

Mời các bạn cùng tham khảo cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10 trong bài viết dưới đây nhé!

Windows 10 thu thập và lưu lại lịch sử hoạt động của bạn trên cả máy tính và đám mây, từ lịch sử duyệt web đến thông tin vị trí và tất cả mọi thứ. May mắn là Microsoft giúp bạn dễ dàng xem lại tất cả dữ liệu đang được lưu trữ và cũng dễ dàng xóa nó.

Windows 10 theo dõi thu thập dữ liệu nào?

Dữ liệu mà Windows thu thập bao gồm:

 • Lịch sử duyệt web trên trình duyệt Edge
 • Lịch sử tìm kiếm Bing
 • Dữ liệu vị trí (nếu nó được kích hoạt)
 • Lệnh thoại Cortana
 • Cách sử dụng tính năng Timeline trên Windows 10

Nếu bạn sử dụng HealthVault của Microsoft hoặc thiết bị Microsoft Band, bất kỳ hoạt động nào thu thập qua dịch vụ đó cũng được lưu trữ. Microsoft cho biết họ thu thập dữ liệu này để cung cấp cho người dùng các kết quả và nội dung liên quan mà bạn đang quan tâm.

Làm thế nào để xóa lịch sử hoạt động của Windows 10?

Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những dữ liệu đã được lưu trữ và làm thế nào để xóa nó. Có hai cách có thể xóa lịch sử hoạt động của mình: trực tiếp xóa trong phần cài đặt của máy tính hoặc xóa trong tài khoản đám mây Microsoft của bạn. Để thực hiện việc này trên máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến Settings (Cài đặt) > Privacy (Bảo mật) > Activity History (Lịch sử hoạt động).

2. Trong trường hợp muốn xóa lịch sử hoạt động, hãy nhấp vào nút Clear.

Cách tắt tính năng theo dõi hoạt động trong Timeline Windows 10

Quay trở lại năm 2018, Microsoft đã thêm một tính năng Timeline mới, để theo dõi tất cả các hoạt động gần đây của người dùng trên Windows 10. Bạn có thể xem nó bằng cách nhấn các phím Alt+Win. Bạn có thể thấy tất cả các cửa sổ hiện đang mở, cũng như tất cả những file đã mở trong quá khứ.

Hoạt động này đồng bộ giữa tất cả các thiết bị, vì vậy, nếu muốn Windows không lưu trữ hoạt động của mình, thì bạn nên tắt tính năng này.

Để làm điều này, hãy truy cập trang Activity History như bạn đã làm ở trên. Từ đây, bỏ chọn Store my activity history on this device. Điều này ngăn Windows ghi nhớ những gì bạn đã làm trên timeline của mình.

Sau đó, bỏ chọn Send my activity history to Microsoft để ngăn dữ liệu được gửi đến các máy chủ của Microsoft.

Vô hiệu hóa theo dõi hoạt động trong Timeline Windows 10Vô hiệu hóa theo dõi hoạt động trong Timeline Windows 10 Cách xem toàn bộ lịch sử hoạt động Windows 10

Nếu bạn muốn xem tất cả lịch sử hoạt động của mình trên Windows 10, bạn có thể làm như vậy trên trang web bảo mật tài khoản Microsoft tại:

https://account.microsoft.com/account/privacy

Sau khi truy cập trang web và đăng nhập, bạn sẽ thấy một loạt danh mục. Mỗi mục nhập sẽ đưa bạn đến một trang hiển thị tất cả thông tin mà Microsoft nắm giữ về bạn liên quan đến danh mục đó.

Có rất nhiều thứ trên trang web này, vì vậy đây là tóm tắt nhanh về từng thứ và những gì cần kiểm tra.

Danh mục lưu lịch sử hoạt động Windows 10Danh mục lưu lịch sử hoạt động Windows 10

 • Der Browserverlauf verarbeitet die Daten, die Sie über Microsofts Browser Edge gespeichert haben. Wenn Sie also Edge nur zum Herunterladen von Firefox oder Chrome verwenden, werden Sie hier wahrscheinlich nicht viele Daten finden. Wenn Edge Ihr primärer Browser ist, können Sie hier sehen, welche Surfgewohnheiten gespeichert werden.
 • Der Suchverlauf ist nur nützlich, wenn Sie Bing verwenden. Wenn Sie eine Suchmaschine wie Google verwenden , erinnern sie sich in der Regel daran, wonach Sie gesucht haben, um die Erfahrung zu verbessern. Microsoft verwendet Suchdaten, um Suchergebnisse, Cortana-Antworten und zukünftige Suchvorschläge besser anzupassen.
 • Die Standortaktivität umfasst Zeiten, in denen Sie Ihrem Windows-Gerät den Zugriff auf Ihren Standort erlaubt haben. Überprüfen Sie dies noch einmal, um festzustellen, ob Windows Ihren Standort speichert.
 • App und Dienst deckt ab, wie Sie Microsoft-Produkte verwenden. Dieser Abschnitt ist in zwei Abschnitte unterteilt: Aktivität (die von Ihnen durchgeführte Aktivität) und Leistung (das Systemprotokoll).

Sie können auch auf die Registerkarte Aktivitätsverlauf klicken , um eine vollständige Liste aller Datentypen anzuzeigen: Sprache, Suche, Browserverlauf und Standortinformationen. Microsoft macht es auch einfach, jede Kategorie herauszufiltern, indem man darauf klickt.

So verwenden Sie Windows 10 und wahren die Privatsphäre

Microsoft möchte, dass jeder so schnell wie möglich mit Windows 10 vertraut wird, indem es kostenlose Upgrades anbietet, um Anreize für den Übergang zu schaffen. Benutzer haben Windows 10 jedoch nie als „Festung der Sicherheit“ betrachtet. Seit seiner Veröffentlichung haben Benutzer nach und nach entdeckt, wie dieses Betriebssystem alles verfolgt, was sie tun.

Daher könnte sich eine datenschutzbewusste Person unwohl fühlen, wenn ihr neuer PC mit vorinstalliertem Windows 10 geliefert wird.Wenn Sie Ihre Festplatte nicht löschen müssen, um ein anderes Betriebssystem zu installieren, gibt es einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können. tun können, um die Menge an Daten zu reduzieren, die Microsoft über Sie erfasst.

Leider gibt es keine schnelle und einfache Lösung für Datenschutzprobleme unter Windows 10. Empfohlene Schritte reichen von Einstellungsoptionen während der Ersteinrichtung des Betriebssystems bis hin zu Tools von Drittanbietern, um den Überblick zu behalten.

Das Thema der Wahrung der Privatsphäre bei der Verwendung von Windows 10 ist sehr weit gefasst und bedarf einer separaten Anleitung, um es ausführlicher zu besprechen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel: Steuern Sie die Privatsphäre auf Windows 10-Computern mit den folgenden 22 Tipps .

Schützen Sie Ihre Daten in Windows 10

Windows 10 ist nicht die erste Wahl unter den Datenschutzbefürwortern des Betriebssystems, aber Sie können Ihre Daten überwachen und die Datenschutzeinstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, wissen Sie hoffentlich bereits, wie Sie die Daten sehen, die Microsoft über Sie hat, und wie Sie sie löschen können.

Nachdem Sie wissen, wie Sie Daten in Windows 10 sichern, ist es an der Zeit, sicherzustellen, dass alle Programme und Einstellungen auf Ihrem PC gleichermaßen geschützt sind. Es gibt viele Dinge, die Sie tun können, um die Sicherheit Ihres Computers zu verbessern, z. B. das Deinstallieren von Flash und das Erstellen von Wiederherstellungspunkten .

Erlauben Sie Windows, Ihren Aktivitätsverlauf zu speichern, oder möchten Sie alle diese Optionen beibehalten? Lassen Sie uns im Kommentarbereich unten wissen, warum!

Sehen Sie sich einige weitere Artikel an:

 • 7 Wege zu tun, anpassen im Artikel wird Ihr Windows 10 “schnell wie der Wind” machen
 • Möglichkeiten zur Behebung von Soundproblemen unter Windows 10
 • Einige effektive Tipps zum Anpassen der Taskleiste unter Windows 10

Spaß haben!

 • So installieren Sie Shader in Windows 10 Minecraft Bedrock Edition
 • So ändern Sie den Speicherort des Suchindex in Windows 10
 • Fix C-Laufwerk mit gelbem Ausrufezeichen unter Windows 10
 • So fügen Sie einen Drucker zu Windows 10 hinzu

Freitag, 23. Juli 2021 10:16

3.9★19👨 127.843

0 Kommentare

Sortiert nach Standard Neueste Älteste

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • Alivar, dịch vụ quảng cáo giúp người dùng di động kiếm tiền Alivar, dịch vụ quảng cáo giúp người dùng di động kiếm tiền
 • Bê tông sử dụng nấm để lấp đầy các vết nứt Bê tông sử dụng nấm để lấp đầy các vết nứt
 • ThinkPad X201 có giá khởi điểm 1.099 USD ThinkPad X201 có giá khởi điểm 1.099 USD
 • Tổng hợp app chỉnh video Tik Tok trên Android, iOS Tổng hợp app chỉnh video Tik Tok trên Android, iOS

cửa sổ 10

 • Project Union là gì? Nó sẽ ảnh hưởng gì đến Windows 10? Project Union là gì? Nó sẽ ảnh hưởng gì đến Windows 10?
 • Cách hoàn tác (Undo) hành động trên PC Windows Cách hoàn tác (Undo) hành động trên PC Windows
 • Hướng dẫn nâng cấp từ Windows 10 32-bit thành 64-bit Hướng dẫn nâng cấp từ Windows 10 32-bit thành 64-bit
 • Tổng hợp một số cách sửa lỗi màn hình Windows 10 đen xì Tổng hợp một số cách sửa lỗi màn hình Windows 10 đen xì
 • Cách thiết lập ứng dụng email mặc định trên Windows 10 Cách thiết lập ứng dụng email mặc định trên Windows 10
 • Tắt/bật tính năng Hardware Accelerated GPU Scheduling trong Windows 10 Tắt/bật tính năng Hardware Accelerated GPU Scheduling trong Windows 10
 • Cách thêm ngoại lệ trong Windows Defender trên Windows 10 Cách thêm ngoại lệ trong Windows Defender trên Windows 10
 • Cách chuyển đổi từ Legacy sang UEFI trong BIOS Cách chuyển đổi từ Legacy sang UEFI trong BIOS
 • Cách đăng nhập VPS trên Windows 10, truy cập VPS trên Win 10 Cách đăng nhập VPS trên Windows 10, truy cập VPS trên Win 10

Xem thêm

❖ Hệ thống

 • ❖cửa sổ 10
 • ❖cửa sổ 11
 • ❖cửa sổ 7
 • ❖ Ghost – Cài Win
 • ❖ Sửa lỗi máy tính
 • ❖ Giải pháp bảo mật
 • ❖ Diệt Virus – Spyware
 • ❖ Bảo mật máy tính
 • ❖ Mạng LAN – WAN
 • ❖ Cấu hình Router/Switch
 • ❖ Thủ thuật Wifi
 • ❖ Hình nền đẹp
 • ❖cửa sổ 8

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10 mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] 5 Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Chóng mới nhất 2023

5 Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Chóng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Những phần mềm ghi đĩa CD, DVD miễn phí trên máy tính mới nhất 2023

Những phần mềm ghi đĩa CD, DVD miễn phí trên máy tính – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách phát hiện và gỡ phần mềm nghe lén trên smartphone mới nhất 2023

Cách phát hiện và gỡ phần mềm nghe lén trên smartphone – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Cách đăng nhập Outlook trên Mail Windows 10 – Ứng dụng Mail Windows 10 mới nhất 2023

Cách đăng nhập Outlook trên Mail Windows 10 – Ứng dụng Mail Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp…

[Kách Hay] Học sử dụng máy tính cơ bản bài 1 – Giới thiệu về máy tính mới nhất 2023

Học sử dụng máy tính cơ bản bài 1 – Giới thiệu về máy tính – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn,…

[Kách Hay] Cách sử dụng lệnh DiskPart để định đạng ổ cứng trong Windows 10 mới nhất 2023

Cách sử dụng lệnh DiskPart để định đạng ổ cứng trong Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…