[Kách Hay] Cách update Win 7, cập nhật Windows 7 lên bản mới nhất mới nhất 2023

Cách update Win 7, cập nhật Windows 7 lên bản mới nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Bài viết này mô tả các bản cập nhật mà bạn có thể sử dụng để nâng cấp máy tính của mình từ Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1) lên phiên bản Windows mới hơn. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Quan trọng Không cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này. Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ, các thay đổi dành riêng cho ngôn ngữ sẽ không được phản ánh trong bản cập nhật và bạn phải cài đặt lại bản cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Phương pháp 1: Windows-Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update .

Phương pháp 2: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.

Betriebssystem

Aktualisierung

Alle unterstützten x86-basierten Versionen von Windows 7

Tải xuống Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7

Tải xuống Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tải xuống Tải xuống gói ngay bây giờ.

Tất cả phiên bản dựa trên IA64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tải xuống Tải xuống gói ngay bây giờ.

Lưu ý Bản cập nhật này dành cho Windows Server 2008 R2 không hỗ trợ bạn nâng cấp lên phiên bản mới hơn của Windows

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt gói dịch vụ 1 cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2 và ghi chú

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần “thông tin tệp bổ sung”. MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.18804

11,776

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuapi.dll

7.6.7601.18804

566,784

25-Mar-2015

03:00

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.18804

92,672

25-Mar-2015

03:00

x86

Wups.dll

7.6.7601.18804

29,696

25-Mar-2015

03:00

x86

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

40,877

25-Mar-2015

03:24

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,550

25-Mar-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,755

25-Mar-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,694

25-Mar-2015

03:16

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

56,465

25-Mar-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

28,265

25-Mar-2015

02:54

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33.000

25-Mar-2015

03:25

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,801

25-Mar-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,211

25-Mar-2015

03:26

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,176

25-Mar-2015

03:12

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,578

25-Mar-2015

03:12

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,003

25-Mar-2015

03:14

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,823

25-Mar-2015

03:17

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,996

25-Mar-2015

03:24

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

29,711

25-Mar-2015

03:23

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,036

25-Mar-2015

03:24

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,672

25-Mar-2015

03:15

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,971

25-Mar-2015

03:15

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,683

25-Mar-2015

03:24

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

51,376

25-Mar-2015

03:14

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

29,787

25-Mar-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,399

25-Mar-2015

03:24

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,138

25-Mar-2015

03:15

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,420

25-Mar-2015

03:16

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,420

25-Mar-2015

03:24

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.6.7601.18804

33,792

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.18804

173,056

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuauclt.exe

7.6.7601.18804

131,584

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuaueng.dll

7.6.7601.18804

2,020,864

25-Mar-2015

03:00

x86

Wups2.dll

7.6.7601.18804

35,328

25-Mar-2015

03:00

x86

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

19,272

04-Jul-2013

12:29

Không áp dụng

Wucltux.dll

7.6.7601.18804

3,088,384

25-Mar-2015

03:00

x86

Winsetupui.dll

6.1.7601.18804

50,176

25-Mar-2015

03:00

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.18804

12,288

25-Mar-2015

03:23

x64

Wuapi.dll

7.6.7601.18804

696,320

25-Mar-2015

03:24

x64

Wudriver.dll

7.6.7601.18804

98,304

25-Mar-2015

03:24

x64

Wups.dll

7.6.7601.18804

35,328

25-Mar-2015

03:24

x64

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

40,877

25-Mar-2015

04:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,550

25-Mar-2015

04:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,755

25-Mar-2015

04:27

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,694

25-Mar-2015

04:37

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

56,465

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

28,265

25-Mar-2015

03:18

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33.000

25-Mar-2015

04:39

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,801

25-Mar-2015

04:28

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,211

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,176

25-Mar-2015

04:37

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

34,578

25-Mar-2015

04:28

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,003

25-Mar-2015

04:30

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,823

25-Mar-2015

04:28

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,996

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

29,711

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

31,036

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,672

25-Mar-2015

04:37

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,971

25-Mar-2015

04:30

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,683

25-Mar-2015

04:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

51,376

25-Mar-2015

04:29

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

29,787

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,399

25-Mar-2015

04:38

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,138

25-Mar-2015

04:36

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,420

25-Mar-2015

04:34

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,420

25-Mar-2015

04:36

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.6.7601.18804

36,864

25-Mar-2015

03:23

x64

Wuwebv.dll

7.6.7601.18804

191,488

25-Mar-2015

03:24

x64

Wuauclt.exe

7.6.7601.18804

135,168

25-Mar-2015

03:23

x64

Wuaueng.dll

7.6.7601.18804

2,553,856

25-Mar-2015

03:24

x64

Wups2.dll

7.6.7601.18804

37,376

25-Mar-2015

03:24

x64

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

19,272

04-Jul-2013

12:29

Không áp dụng

Wucltux.dll

7.6.7601.18804

3,298,816

25-Mar-2015

03:24

x64

Winsetupui.dll

6.1.7601.18804

60,416

25-Mar-2015

03:24

x64

Wuapi.dll

7.6.7601.18804

566,784

25-Mar-2015

03:00

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.18804

92,672

25-Mar-2015

03:00

x86

Wups.dll

7.6.7601.18804

29,696

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuapp.exe

7.6.7601.18804

33,792

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.18804

173,056

25-Mar-2015

03:00

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.18804

29,696

25-Mar-2015

02:22

IA-64

Wuapi.dll

7.6.7601.18804

1,207,296

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Wudriver.dll

7.6.7601.18804

191,488

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Wups.dll

7.6.7601.18804

54,272

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,694

25-Mar-2015

04:18

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

28,265

25-Mar-2015

02:17

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,211

25-Mar-2015

04:17

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,823

25-Mar-2015

04:15

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

32,996

25-Mar-2015

04:19

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,138

25-Mar-2015

04:16

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

25,420

25-Mar-2015

04:20

Không áp dụng

Wuapp.exe

7.6.7601.18804

75,264

25-Mar-2015

02:22

IA-64

Wuwebv.dll

7.6.7601.18804

353,280

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Wuauclt.exe

7.6.7601.18804

183,808

25-Mar-2015

02:22

IA-64

Wuaueng.dll

7.6.7601.18804

4,573,184

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Wups2.dll

7.6.7601.18804

57,856

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Windowsupdate.admx

Không áp dụng

19,272

04-Jul-2013

12:38

Không áp dụng

Wucltux.dll

7.6.7601.18804

4,331,008

25-Mar-2015

02:23

IA-64

Wuapi.dll

7.6.7601.18804

566,784

25-Mar-2015

03:00

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.18804

92,672

25-Mar-2015

03:00

x86

Wups.dll

7.6.7601.18804

29,696

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuapp.exe

7.6.7601.18804

33,792

25-Mar-2015

03:00

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.18804

173,056

25-Mar-2015

03:00

x86

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_034306badc88bbee01bc0ed29e31e559_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8e0ba325aa6dcaa6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_04fc32d9a320eecfbda8ec909c67a260_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e52bfee31c386799.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_057cd7df2fd6d2defdef737a6a7cb9cc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_83694a7d10ffa4e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_07604f388a30fbf718913a4307943ec9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_feb2b9bf48a484b0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0811ba6ab206d0551b386ac6b2704764_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c04a623c71a14c97.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_098a8652b86e180ec093194c2df7ea7f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_314009768b9215cf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0a6472c13e22ffca566cdbb4a98aca19_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b9c78580e97e388c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0b3fe430c7e1432f2541263b92e61f8d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e754d4ea01d46f8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0be907ad4d8ecd0642a4448f07992604_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_887ca3fb2b4f7123.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0c2a948ea057de6f15aa58672b410770_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_f77c671ac2a00910.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_0f5dc78a631efb5c461443cf12017eba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_91f705dfad3b1e08.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_128891fa2eab033c2b47880b23bebaf4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_d13449e3d0236968.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_12e603dd5ff8e96d5bf06048d6705c33_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a53c6cfb8f267889.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_154f5aeae088662406d2bb53ed2cb9f6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_871eaa28d0266c39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1711227bd3697b2639f2c58c4d0a73cb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6751891d0f30a7b6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_18f7e940ff8add60b405e9d8a0958ad7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_65596c937a1031e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_19da7daa3853f298b21568a3d95a0844_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c9264699c6fe64fe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1ae2fad78d31ce5d91e9dacc02cdc29d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_653d8f988f3f66b7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_1bf0a85f1ff5ddbec6faf18324ff18d0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4e54eee9cedd7df4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_21ab0a216d0fb9d3e95df38fffed6d2a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_af2adcdbae00ddc7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_22fa87fbc12ec89d61c186f252f0ecb9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4f1eb84b0c81165d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_237690de95bd089377034e6821374a7a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7e89531e880a3cd7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_28a9bbb95c89c6eb120aaa9363527b38_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_fe40104ca9f33957.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2a0fbf45d4bc44ecdc31b8cc9833fd38_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4a83d7e2eb3455a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2c6c7fe6f852b6c7518f8ef7f9b44ef6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e91051f16fd48712.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2d4f1d456d0f2e190f76545e8bc762fb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1af4782c33c8026a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2dbc5363b6897693694572c611d85359_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5cc81571d7890643.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_2e27d65a1ca9b49a3f6ea362bb27e9e8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_94b521ea0a682ff3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_30e7c1009425e0b6d28ca0ba1a777fea_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2e797abc0801c90f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

710

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_31adfb19de84ccc01e698754ed723ed2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2c35df5da3100fbf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3295cad023645d1a6566589a7d5bee07_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ebc725b4318e0947.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

705

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_32ce2082623c4c683efe1e5e1520dbe4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_75210896e4daed39.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_32d9b0bbb35593278095c928bae1788b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b1325776a0173667.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_35a466c01623c64388dee7a49dcaec2f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_da710bbd08d4ec90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_367f424da37d3bd40463813cc670de0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_06a051147fb8923d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_39f0590ee4db601ab42e7c93768e4980_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6ce678807023704f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_3d88d97c9ad693c7edeee00e81b23cf9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_f24e873470d15e66.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_44d9abe6de90abc604022df2c0aa0b6e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_fa9da405e04de12c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

723

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_491e366018909902b9d132f6b980742b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9edbdbd6153284b8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_493eec503ae3a261822db668cd9b7336_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_d009cb9c1bac7330.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4ad28907b1afb679ea64d0cf06c4310f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_81dadd66c7480d00.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4ea4553393c3698aa248a3912475b948_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_025f4df7ae667bb5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4f73d660d6b29b682ea549e302634064_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_47900e89bfb62d6d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_4f8b24d8f39c1933ce0caa3405d05e10_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2b6de0001bf27724.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_573862c84412c0b21113a95156c0d407_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e0c85a50979fa198.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5aa0dfe70560d0e37bc0f2a00e1dedbb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_92d1741719549d85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5c720e0ed476d3ab72e537623a5a4a49_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a127759df32819d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5d210c72fc2a5575e5f2d343f4a97512_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a482394a4226f42c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5de6943764aef8f2660e1e6bd6dae85b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_fbbecd8f9d0f4f76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5f744a97fd3e6d7713a1df68f6896532_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_851b56f4eb2dfd69.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_69f420bc42b9c05fc0a264603df9bfa1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_76cbf7430eccff80.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6ad81e0a67b3e35ec6035e53525ef46e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8ea43dfc07817409.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6b43107fbeb0eaf583b7bb2daea56183_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_91b32ea494d4a1a4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6ba1b6e1963cf0ce24c572b3d844517c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_70d8cea98c5d1746.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6cf8df547200e431d554f9a42bfbbad6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_057728ef6a67e4de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6d2f87251463aa0f1e2593b3c2e00753_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_642e8ade11145acc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_6e86f9bdffd3d2cdb00dad58f6c63f46_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_27412367360b7d75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_75c4ebc58ba5b88599fd63f045b10dd5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_77505016bcc81772.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_767bb8baef7bdf304faba5e611a8231b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_df2e56022a949462.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7a68005af6c700a1f87df602054bf60e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_f1c7c583cfdc4128.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7b745986f0d383b101274742a602fc60_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8638a2b1d57d4385.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7ba449c1c6160b8ea65b57c262f498b0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6d5793339a5da5fd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7bcbb6ad3de1999563d965d3ad4d9996_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0cb958132c9d71c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7c0c7b1924f4775ccbad75f645b1eb33_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_77d102237045c02a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7da87484a13c87739565a5249f091694_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18804_none_1d2ae4fadaba6cd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_7fa6e4f729da2396e260bbd964160907_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_45a4b164c2ec0d50.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8064371b759ec73f1f2477a35c0cb3e2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_84a652e5db5146bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_81621c87af181e74baea6888523b2e13_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6f38ddde24242128.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8183bc167933afe4ffc3fa73dd04f3c7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c9d6af79675f5037.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_841d67bfb290ab433f8b4a210500c77d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7634f93ef707c9b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_846bd124e67e8cd0a726ec9c644543d6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4a180d8f7e2c8d36.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_84c3f25711bc0228e06c8e9ec21f6307_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ec410ac6634e85b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_88839ac42c76db9ccb63426afb354d6a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8ab864932636408f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8a395f239c8b545a4fcc7a4ea7606bc2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_688f23897b967ea5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8b9d847d3ae21d93a67649e209e93645_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_64b54c6d1ca88a62.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8d40b75cb1191f10876c3983afbf752e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0f4e9f807d19d9fc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8e3fb5d3d8b3d45789468a093a061fa5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_55abffb08880fc3a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8f776658772eb77f3637d2789b972132_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_73a38b3dfbb4a1e4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_8fc3d4910b2de3fdda634d1bd82dcbef_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_f17c8ca9cea316d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9214c30b1310faad1a68c005772f7e6e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_55971a00c9e2aceb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_96120742371ca4bc4c2ca6b751238bec_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0167141dcacbed29.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_97d0e921f75acb0dc4af381e431d34c4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7ec3958b0d62a829.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9846e088a1fd7e74d1f187c134399dfe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c12e35c3575ed696.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9a434707c4e6e32c464442622306c80a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c53bc5710e40922e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9b51d81be1feda12797e998476b92662_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_60122281481c7720.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_9c0c4be41168da09c99dc6c78e26e27d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_71fbd2d23f8a692a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a075a7d25d4c9d6c0c961bee2f8b2965_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_159256c08f53f6a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a4dbd41038adc149c213159565582a2d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cd6ef4fbff4d1bf6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_a62fe1ccbe5274be6b33480eb9047a2b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7e598687ef147006.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ac4b9b630aee6f99a9254358e49a37c0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1d103792d31e7ae5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_af38c8726076020e1cf51de7d10cf991_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_699052bee47aeb2a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b09357bd5204877cdc2512fe7ef8b87c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0ef52e62076b06ad.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b1ac81dcce80eb932e5a12dce7bfa054_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1a45543177bd1574.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b2bb30ce159e30e2db732e5a2100a0ff_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_22abe42aa204d1c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b32e33f962a27139d0bb45e7ad670056_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_86c25a35a10cec4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b3a947630fb7a58f00159595ce773658_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_759ec1b531bcee8d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b59aa5b642acaf9dda3193809c359043_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ef1a076d5b297d9d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_b62ec9c21dd69da9044ce7f51e904e93_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e447054c747763b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_bada7feb26cbeb14a22834d912d5126e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3c46c926431b7991.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_bb7fcaeb1df682f1cb955b11df777d58_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e389eab1cd27c7a5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c354f1e79222ec6fe0ab393c26549e4d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_55fa3dcd5b7639cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c40e8992dba2d493974c8371001b3038_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_dba83587ad07997f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_c54039a09cdf20c1d0e0b9942ea4d5c5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8195fd6eccdf6e76.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cbedafd8ffb99a54a4e0a6dec3e47ebb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_316f7dbcfd4a8659.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cd8d59f96dd3c776975a461ffc7da0ca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_84b68d0afe13464f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_cf14a47c352bf9903312372c19d1b522_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_eead0c8da388a992.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

711

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d00e3b49f542f426de2d303e24cf6d0b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_15e3c87ee48f285e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d046edd629f7f4fc29bf90e9e55e87e1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a0701f1ebdbad380.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d8b5978c1622d77d5a90d0c6446deb0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_220aa568cf78ad94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d91d62c492054aed2ceb08427eb68c62_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5107bb4147658ecf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_d9cda36728d85a65ccf446d53d849363_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_64de322b43ddccfc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dc94cd18fee277c47452afafd810e0e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3b2e132e47a55586.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_df25d6c5699a0bf4d746f3bbd492f16c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_49a2e20bdffe5062.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_df49ea69fe1c79dcc8bc1d7fa7e04ec8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8c620d72f0746480.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_df87876c6637ebe9524daecfefa74eba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_93a13695d91bde0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_dfb2b301baaa218d1c13b01de98d5397_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b03a836d00c6121c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e0e854f6cb7c1e2d341454f7973b43a2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_04940305c32c85ca.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e27bb8e2fc2f30f0e41e8a4bc52d339f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_d8d9b9e80b7d83e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e2c5af240bbbfdcb8250e6aa76315452_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4bca55b52301ff85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e301e3e38043d5ce231c3d1152298915_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6a1aa9bf414f04bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e3e08b33b6df4cd633a145b6abe95a1f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3b90829f3879e994.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e4b3b2f6258fa53e4cf9e1e49b02ae49_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1f3fc80363ca0313.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e57aa1d9c51bec6a997944ac619908f7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_84a702fd5a201d5e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e6829258b67e57186af3a99931e7f57e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8188a3022aab3fbc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e85ff391c3aa4e3978ca58cbde694efd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_14cda8e555291595.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e8f0dc56946624057f3324cfcefce14f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2153afc7e0b19c43.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_e938b31a59988f2374fea5dea250577e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e85cadada0f92298.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ea1eb104fa4804d1ceb6fec50d452c19_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_490408ba6426836b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_eca70125e4f521d260ab28ce2aa62471_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1e8a0b0db3f0b14b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f1d1a3995d1367bae519bec81498df87_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_30a1a07bb6bac7ff.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f205b4e9a69ed9fd739cb090f8f6be86_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e57517fcc4ee3524.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f3460e32dc6d741d5605927169e04b0f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6a8f1704d8a6eda2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f45c09b1187e2bff4341a53e39207ff5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9d77a76bef426a22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f4b1260c49257bc81aae6915b97dd69c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_59a098aaf4e6c104.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f4dcd023e8996294dae8b5c20bb254d3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_f5a42b5f6a480481.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f4f281a2869555adc1acb4d0aa69dbbb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8c2d34367adbe1f9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_f9408a65db1d47738aac798c13f2da09_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_87ee048f4492be68.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

719

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_fac109b57bc31f9df5c03cf39cfe971f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4f2218c697f464d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

713

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ff2336e05f64c946f8986bbf3d1baff5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a99094df5fb9e266.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

718

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_ff56fa28b5405450a58c22b6b005d75e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2d3388109f2ce2f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cf88282ad0048599.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,242

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_71603e92c07346d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

168,779

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:26

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1b6afed3662a78d4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,582

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:25

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8b4f0446acb2edd5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

49,346

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_47e0bb2c15d81c3d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,771

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:30

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_08fc27f14cb73086.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,485

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:29

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18804_none_611e563823e4dd57.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,799

Ngày (UTC)

25-Mar-2015

Thời gian (UTC)

03:31

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_040287fac3f63cf9013ca09b63aa25ca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5162d0add604dd0f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0671392ac72573f6a80861f1338a3bd2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_83bbf19faf122f62.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_079109088d2bf1c866e3e8f7c59ed385_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e0605e21b31e592f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_08178d359a5cb0d874a0ac4615c46bc7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cde0c7426f8def94.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0a1aa9f38feac2d80e3724cb140ea00d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_eca94dc3d5b2f825.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0c855ee32cddbd680b601240ec1b2263_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_95a185b7a85c8cdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0cd45f4edd73472a16d6e31cf20b33e3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a3fed8caf6513fab.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_0d7c111daa5d8f834e179b8fe1880594_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_344e7412026b8ede.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_112392d2f8a48ab8a1659ab5146d398c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_fe5c2dd9fd236029.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_121b3263b1fd545313c06868ccdfd221_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_18a06e6d6132ab8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_12e142fb8998a965ac1135a545fc94b1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a71acdfa3e4fe971.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_164504523d9e6fe082bb247d3f4e2e23_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_475a3f72420d573b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_16a4ddebfe9e976446375a75ea1badf8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_218b3edf8c9c6b1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1719ebe4e0004fbe6fe874517f67b183_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9a2c755aa67d1b85.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_18198cd1f6be44fbf4fa36311f913b24_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_799927af41b8bd8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1a159b1937b79edf8608532045d3c0a7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2caaac585a78cd88.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1d78cf99457e440b6ff51a9aa287961f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_94b570e4f87665d2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_1fc98d642ea1c9e2fd86d075d3ae07f6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8aebc1f8b1d7ce1e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_21224ba9f8137139bc693ad54754c756_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_86b62af61d123976.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_225389f4082c760f1d168b66e6b3b188_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_740acfe3a6c4cef9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_228ee6d1392301a090ce785a9d4065ab_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7c695a3c60d847b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,072

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2537a2163e472c4c221de45ea80d520b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_674c2d8277f22aa7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_29adc74b4462ba4c1c1bb3378e815794_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6e11f70f4e4c98a0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2b9d9eeaf8510dbff331d8981c5e5e88_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_123291a0b84d020a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_2c050567a30b955a3a5ee48b10ccedfc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b0ee97ca86e83ba9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_30697f3218e35040c3b4f9d907224973_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_73dbf353e9025385.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_315490b09ffb35c5433ba3062ac15bbc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2f302bbcfa717763.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_31b023d6bc57cf8e71dfceeaa4019252_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e227c93ac1e3d725.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_320fd04cf98a8eb5949aaf969755a29f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a321273bc89aa4f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_356580c6b010f49b7f8fdfb947ab4b11_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4cb3962137a5c3c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_37530dca38f30d44aa32571aff5f7226_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_fc098f501fe1a998.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_392e10f8a8de28cbb09d9eeca37ef388_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b51d9b66c6f0e330.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3a668ae6644da4a134c8bc299f30d079_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ab037a7a1cd43e74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3a8ce8badeb6c16cd0fe553e484ca7ab_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_09155cd3981061c7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3b822db8d58358230c467f6173e372ee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1142bb1b88ba020a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3c1a2f752e1340f3cfee85992992d75b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8801dc01deb175cd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_3f602f9f2fbe0d724c78102341a407ef_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e6b83159c80c35d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_40470ba31cfb12d899270fda8745e414_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_23381e0b105fc9e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_405f77ca51ca588258abd9531f43c5d1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_12eb1fd9a14bf76b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_435eee3e5e0e646707ff896cd427d28b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ece1a4e0ef06d7ec.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_44557964f857cb3d065b0794637a6da8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3df7ac577dbf5ca6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_475878d0df2135ad61b170d434e0841f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a6e254ec88785af4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_478b557b0177bfddb4f01daca65ea1fe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5978d7b009852729.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4875134a192e2331e88e0fdca22646f1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0b7d03752b598d13.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_49597b061c18b0286a158d012d88aa3e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6345f9fad208a92e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,098

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_49999aedc9d1e2d1a1472ebbbf29af5e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b5ae436c6fce5758.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4b0166777a6bdb464559c1fde7242de7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0ed10b618f6ba317.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4da7e7dc7b47df86e9a3b6a79b39b22e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2cc1394eddab6d1a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4debc019a56f4bd4d4e56f615bc94f74_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2b7512c8e27de43e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_4eeca549d98e47a29324cedc38667538_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_bb01016372ff7e84.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_52cda7d920148142670f8b39b7964b06_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9789a63a3473a093.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_530b5ab5e459066fad001a071e39a194_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_82b10274958958ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_54506d80c1b958f375863a65bed879c5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_946bec3552e2ac6a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5783e049341b98dee635bb01cf4ba96f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b3bc0323689c41b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_585e9f884a00ef61959dee8008a0182a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_91471d3168408826.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5a303ee193485c27c8d5f031cb398560_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_38e64f50faf6dc63.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5c35a6454c7a99514b17c81febdb2e9d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4199c767544e6edf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_5cadb0537576fe401797f78475972e58_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8aa605581722f141.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_63463f4a029b6dbfd2f3d2e25f3736b1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ada39753a954af3a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_63766d4f664caab1f78a3b3c496fa626_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7721e052cd94573a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6558099c29d121c1b11abc9d2dfa4a92_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c54b8213b17453c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_65d3837a5f0cf433b644774265f4df85_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a440826c0c4e9f22.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6744064064fbe585935fa1007299523a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c9a8432f93ad901e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_677c0de92dcf00126f808d46e9964690_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_aa7d95138b10db32.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_68b0384e7c7ef7b8602b2e149cb5960a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_263ccbf1f2ce9ef5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6b64ddc6a0e82cd1f3cd978dc81bf528_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_064c4e3bc8ff82dd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6c820b226dabadadd6afe0da2b402035_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ced398aa90a6eb9c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_6e5ff9f1b986337b3456d46faec64084_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8ed077a121d20c90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_73913b0252692d5c18df2a29b67ab46b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9652519cd93d6457.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_74b1f42a7cfab90d5cb7571995524d1a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_12b4c7513a91e328.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_76098ebf04972aa90fec223c8699fe7c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cb62d703a5ca8444.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_797efbc915aa8bc8838ce56d9c4a8cbc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2b7b4ca16d1385df.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7a2b55e5b32b4aa92003b4790eebed97_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4fe4067d560dfa1d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

727

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7a87d14263b3e431f75e817cef9f4194_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_21f5c6f9f60a1c74.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7b5c7a250883e5b57ec97cc7e46fe588_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_934d4809a9423b26.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7c12ed72f9b6d5059ef2654e4cc0e891_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_871f29dad4116568.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7dc642919171efe9f9f118d5b820706f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_14263f994eda6ed5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_7e42de073c050ab7ef253b25a1318b21_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4fbedb23185e1c2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_810f3f33ce03c539eb7153e1d1977036_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a0f32b2a7d5aeca0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_84287e4a2ec6a9e9fe81a4a50ee2f674_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7298844cbb17f11e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_853697db32742e4c58e6a02f05596041_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0577bccddc5eb834.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_860460750a97d770649daf047ce21d30_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_025eaede82b9d0f7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8717c94b1f78af6b4845096e3b919e2a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3f1d483a56fae856.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_886c0b6d06c62caa80f4faba15c7a62a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_bb330346564f8aa8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_890a1eb258476847ab4e9e81c1fb1044_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_38692ba28796f76e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_897096690fa6137a8198626fa867b1ff_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_dc5e72ba6a79303f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8ab82c6b0dc8fb7556b52c16b1395e62_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_75c2b9273b8e9fdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_8f099ac59288178b990c5eead9a0d778_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ee54fddc9018e650.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_93145d6501b3bcdac3709c2e240eda12_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_52409e9ff983e565.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9497d9c94bfd47440a23144326f83c35_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4097176e7ac6b71a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_97c2b7707e61d194c7f6e11e19d02676_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ad9333b707b03750.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_98ec847e7b14fe21071e53208ac22bd2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_103fb710044a9df9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.080

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9a2dee7b9678245d7e74d17eb0b897cf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a5a3d02281801bfe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_9af4ce864009b785ef1d849b4c190a54_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b329defa1af3da8e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a18f16116588f523d51135778ec3b213_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c339d40b1d3ebec3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a1c9b1b636df8a567a8bc905d00daa33_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_578d3eb5e9d8625e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a269f93e2360b0b1fdc4b0ff1f79cdf7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_12d6a4ad23d666e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a4ba595e2efe19ea13701b272215db77_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6e17e7ac99b5800e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a4d96b8c10cfa2a5fd84c5de68b2f252_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a6eb1bb3d864cdaf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_a92b6cb4501ce8c640dffc3af20885cc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_58d6d995851cb023.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aa2884ee92ac7b0b2f69d771f90d5956_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_217f6d02a91786b1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_aa512ca6b8bcc0bc0c22e093914519b3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e1eef470a8a899a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_acdda19cb42777071d86443ba59b6f6d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5f1ec6fe55fb140c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b1b52965c9d3cf707c47a127132d3506_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_04f2913a1e42f9c2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b2c89d0318acf3be056c32a4f80ddc79_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18804_none_ae430440d40ce304.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

702

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b43f1f5dbad183785336a2ced15be92d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6286d8c9d7bf4552.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_b91400de5b24df86c38b240fb3ed7ca8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e34220fd9caa73de.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bbd069d0b6ebfd9f92ee6d69a59e36b4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6ba8e56a478a2ae7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_bdd13acdfa5557e29f72f7088a2826f8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_985fbbb3531a7ee9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c1f19b2e41e684078ae154a9f5a11984_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_10cbee8c5f146164.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c33cf7daabd04fd7ab7e51d1a1f84be3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6247c9d214d12bef.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c3a086a52f4767507dc8831138d178a2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_bcfb17c788902b66.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c3d282eb0c0bd981b914da26cb837ed0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_dc27c7c7a894b986.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c429f1766c57666a80f30766c8754ff0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_72f717d957724716.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c58b235f9ea34093d6a097c49d16262f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8343668a2aebbf79.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c80b1fa6bb447052d52aecfd9d6243b2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3c47ddecabb085ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c88f6e31606aaaa0e04fcc20075e27bb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3b34f4c52f748b90.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c8daea582ecf1f94eedaab4dd265b972_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_fded1efbea08ef4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_caf587e41d520d2d6969c4ee2f99d4a9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9d2acecf96a73c1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

729

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cd35815a35c9ff3c6e93c5f9b051d743_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_f7b4e0aada1e108b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ce0ae8267b84d6b0338a0ec15249666c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_9f7375c7b5115c07.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_cf9fdc633e6e071a79bd0c8c46c96e24_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_876fcd1567d51a4a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d331f162a403fd920759a459a69ff139_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a52b6a6dc84828c3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d5490c86a2c4676e594683bb6e7eeea8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_369392b380e7bfbd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d69a3d3fbab795322b2d98d32bc7bb61_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_92a3fc9b5f96d311.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_d99442134dd4ba6fcba7ce8f5799110e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a65287f1358d15a2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

716

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_da2222a68dd6a6f6bcea1d72c6f523e4_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8adba7a5e78a2b3b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e365e529643985c219d4101131cfd7c1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_0f41c07f44d1a37e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_e613e197310dd14d22aea7f585dc1826_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_65e826eee115e4e7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ea17a2fee23c1168ad2311e5a8444c1b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_df36e38c5685fdb5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ebbf1838ff62c6ed7a11a3d455205e4f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_452536fabec10b82.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_ec084d59a6b235849e1bd8d8c87bdfdb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_6a744229894f2327.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f09eb49957a1e0b4c79bb88cc7bc4e96_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_36019a739dcbfd81.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f2675a21b07da71b5597ac8c8bf70465_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cc47c0cff4ebb39e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f5d25ca438c59a06e8bb50abf7e3d97c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_179930549fb07e0b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f69c319cabad8acfbffc6ff8fa40a7bb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2abc855ee0008983.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f78215de3ff5f73fec3608f6dab09cd8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b91eb07761b52efb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_f8cc5d5e95b689cae9bad1c6a2e688ad_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_36577ea08dbfdd7f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_faa7c2cb2c72be7986ff5d5d6d6effd1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_067100ce9dbca503.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_fafcb56fc1e76ce6d02e7278eee39cbe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ab2c1a1eb9eeccfa.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.088 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2ba6c3ae8861f6cf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5.244 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cd7eda1678d0b80e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

168,783

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:50

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_77899a571e87ea0a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10.584 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:49

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e76d9fca65105f0b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

49,353

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a3ff56afce358d73.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,777

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_651ac3750514a1bc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,489

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18804_none_bd3cf1bbdc424e8d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.801

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:54

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_d7d38468ad317a09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

167,541

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_81de44a952e8ac05.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:16

Nền tảng

Không áp dụng

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_065f88384a562dd531ff6e8e9b67699b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c2339a0090078ede.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_1487ceec4e1540ac211b91b729267982_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_aa7fbb6d6a88df20.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_163f74f0d6378d8db498ad5a0bc51b6e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3ef212068c39155e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_1f83016054e35ffbfbed23905980a359_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_76d4de3ab045cfb5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_424d8ed1dc019d630345eff8958def75_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5296bedd64cb770d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_541f116505e212a58f2dcc1020c4db82_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7758e8115c32d6a9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_609432347ebf6c73a58ee5533b9443dc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_e89a737c3363379e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_625e19a73c6274337230d8a85cdd0426_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_985ec83d2176cb8b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_6ab76c16cadd3d82784512f1107425e0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a5a9cd7cdea27196.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_6eece56db5cb0d359ed275c66f67d718_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_2a5631a40238b3c0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_7c5e603a4e14fd435c0f96b2844c02bc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c6ad3521106b36c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_7f5c008471ded35ada862512efc5ee10_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8367e162b3996aa7.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,078

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_802be88fda588389d6d81c50486e8af9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_993a579058590ee0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.070

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_8a08fe395c3ad5d86b4dc2937a67f23f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_bf205574ab8846e1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_8fe77d683c40bbff2c906addc7291836_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_3744f853327b8038.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_951720f0b143fe34a5894c1fe038ac82_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a9da2afc00d9357e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_9e04d6ad19608018fb0d80819fa5d8bc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_910e6303000e4762.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_a36735371371e1fa3737e1b6550dde9e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_77207310ff580722.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_a40b7a92298f00e1c93ebdb79db25987_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4f521a1a4bd8a367.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

725

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_a4b0afffb7c31350332daa8c5bc84b19_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_c4fc34c67185ae34.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_aa47915dafe4df1e301676472764ab03_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b03098b6a47a40f2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_be5d35ab969b2b30823fe3d57e6c778c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_25678dde008eb935.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_bf1869eaee0111a09c0abbd0d540172d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_479308ac7f6ab471.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_c9a329589002264c38c7134e28c2ba5f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_a50eac95f1b0c744.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_cecfbd6a70b458bb5b38166a7438677c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7e50507bbc509254.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

722

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_d0d019fbe289e65efe59515ff9d81b13_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1405ecefd479d1a8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

712

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_d25579168f2fabf378feb2517a063f79_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8d63a39ae4c04779.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_e077adecad437d172dcd1c4a9173aed1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_ef40a88757eb7c1b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_e2a10cb1476e5d5330cbca66578f33fe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_bd89564f488cac64.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_e62a9f994b3d111ed4bba9aba22b6ae6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_b7e01f3e90b21351.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

720

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_e7580abdd377d374278d0b1de4c61ef3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_47e8ae463cdca429.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.086

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_f93ffaa32acba2a7a2b3ec1db7e9113e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_5dc102db5c61f43b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

715

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_f9da20209d5e0376b985a40081549314_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_4db1582b528b699a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

714

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_fbce32b72a9b4fe9bd00b376205bb626_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_13b2f269b34de47a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

707

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

17:08

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_cf89cc20d0028e95.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,243

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_7161e288c0714fd4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

168,781

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_1b6ca2c9662881d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,583

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:13

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_8b50a83cacb0f6d1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

49,349

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_47e25f2215d62539.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.774 người

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:15

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_08fdcbe74cb53982.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,487

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:14

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_d7d38468ad317a09.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

167,541

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:16

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.18804_none_81de44a952e8ac05.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,724

Ngày (UTC)

25-Mar-15

Thời gian (UTC)

3:16

Nền tảng

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần “Áp dụng cho”.

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

ĐĂNG KÝ NGUỒN CẤP RSS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

Mở khóa ngay bây giờ

Windows Update có thể giúp bạn tải xuống bản cập nhật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tải xuống thủ công một chương trình nhất định trong danh sách Windows Update, chẳng hạn như gói Dịch vụ hoặc một bản cập nhật bảo mật cụ thể, hãy làm theo các bước sau.

Giải pháp

Tất cả người tải xuống nằm ở Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Bạn có thể hoàn tất quá trình tải xuống qua các bước sau.

 1. Chọn bắt đầu > Pa-nen điều khiển > hệ thống và bảo mật > Windows Update.

  Chọn Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Hệ thống và Bảo mật > Windows Update.” loading=”lazy”></p>
<p>     <meta itemprop=

 2. Trong cửa sổ Windows Update , chọn cả bản cập nhật quan trọng hiện có và bản cập nhật tùy chọn hiện có. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem có bất kỳ bản cập nhật nào cần được cài đặt và hiển thị các bản cập nhật có thể được cài đặt lên máy tính của bạn. Hãy ghi lại số bản cập nhật mà bạn có thể tải xuống.
  Trong cửa sổ Windows Update, chọn cả các bản cập nhật quan trọng có sẵn và các bản cập nhật tùy chọn có sẵn.

 3. Chọn nối kết Trung tâm tải xuống , nhập số bản Cập Nhật trong hộp [tìm kiếm] (ví dụ như 2286198), rồi bấm vào biểu tượng tìm kiếm hoặc nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn.
  Chọn liên kết Trung tâm tải xuống, nhập số cập nhật vào hộp [Tìm kiếm] (Ví dụ: 2286198), sau đó nhấp vào biểu tượng tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

 4. Trung tâm Tải xuống của Microsoft sẽ tự động tìm kiếm tất cả nội dung liên quan đến số bản cập nhật mà bạn cung cấp. Dựa trên hệ điều hành của bạn, hãy chọn Bản cập nhật Bảo mật dành cho Windows 7.

  Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ tự động tìm kiếm mọi nội dung liên quan đến số cập nhật mà bạn cung cấp. Chọn các bản cập nhật bảo mật cho Windows 7 dựa trên hệ điều hành của bạn.

 5. Trên trang tải xuống KB2286198, hãy chọn Tải xuống. Cửa sổ tải tập tin xuất hiện. Chọn Mở để tệp tự động cài đặt sau khi tải xuống.

  Trên trang tải xuống KB2286198, hãy chọn Tải xuống. Cửa sổ tải tập tin xuất hiện. Chọn Mở để tệp tự động cài đặt sau khi tải xuống.

  Trên trang tải xuống KB2286198, hãy chọn Tải xuống. Cửa sổ tải tập tin xuất hiện. Chọn Mở để tệp tự động cài đặt sau khi tải xuống.

 1. Từ Trung tâm Bảo mật Windows, chọn Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Trung tâm Bảo mật > > Windows Update. 

  Từ Trung tâm Bảo mật Windows, chọn Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Trung tâm Bảo mật > > Windows Update.” loading=”lazy”></p>
<p>     <meta itemprop=

 2. Trong cửa sổ Windows Update, chọn Xem các bản cập nhật có sẵn. Hệ thống tự động kiểm tra các bản cập nhật cần được cài đặt và hiển thị các bản cập nhật có thể được cài đặt trên máy tính của bạn. Lưu ý số lượng bản cập nhật bạn có thể tải xuống.
  Trong cửa sổ Windows Update, chọn Xem các bản cập nhật có sẵn.

 3. Chọn liên kết Trung tâm tải xuống , nhập số cập nhật vào hộp tìm kiếm (ví dụ: 960714) rồi nhấp vào biểu tượng tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

  Chọn liên kết Trung tâm tải xuống, nhập số cập nhật vào hộp tìm kiếm (ví dụ: 960714) rồi nhấp vào biểu tượng tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

 4. Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ tự động tìm kiếm mọi nội dung liên quan đến số cập nhật mà bạn cung cấp. Chọn các bản cập nhật bảo mật cho Windows Vista dựa trên hệ điều hành của bạn.

  Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ tự động tìm kiếm mọi nội dung liên quan đến số cập nhật mà bạn cung cấp. Chọn các bản cập nhật bảo mật cho Windows Vista dựa trên hệ điều hành của bạn.

 5. Trên trang tải xuống KB960714, chọn Tải xuống. Cửa sổ tải tập tin xuất hiện. Chọn Mở để tệp tự động cài đặt sau khi tải xuống.
  Trên trang tải xuống KB960714, chọn Tải xuống. Cửa sổ tải tập tin xuất hiện. Chọn Mở để tệp tự động cài đặt sau khi tải xuống.

 1. Chọn Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Trung tâm Bảo mật > Kiểm tra các bản cập nhật mới nhất từ ​​Windows Update trong Trung tâm Bảo mật Windows. 

  Chọn Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Trung tâm Bảo mật > Kiểm tra các bản cập nhật mới nhất từ ​​Windows Update trong Trung tâm Bảo mật Windows.” loading=”lazy”></p>
<p>     <meta itemprop=

 2. Thao tác này khởi động Internet Explorer và mở cửa sổ Microsoft Update – Windows Internet Explorer. Trong phần Chào mừng bạn đến với Microsoft Update, hãy chọn Tùy chỉnh. Hệ thống tự động kiểm tra các bản cập nhật cần được cài đặt và hiển thị các bản cập nhật có thể được cài đặt trên máy tính của bạn. Ghi lại số tệp của bản cập nhật bạn cần.
  Thao tác này khởi động Internet Explorer rồi mở cửa sổ Microsoft Update - Windows Internet Explorer

 3. Chọn liên kết Trung tâm tải xuống , nhập số cập nhật vào hộp tìm kiếm (ví dụ: 960714) rồi nhấp vào biểu tượng tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

  Chọn liên kết Trung tâm tải xuống, nhập số cập nhật vào hộp tìm kiếm (ví dụ: 960714) rồi nhấp vào biểu tượng tìm kiếm hoặc nhấn Enter trên bàn phím của bạn.

 4. Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ tự động tìm kiếm mọi nội dung liên quan đến số cập nhật mà bạn cung cấp. Chọn các bản cập nhật bảo mật cho Windows XP dựa trên hệ điều hành của bạn.

  Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ tự động tìm kiếm mọi nội dung liên quan đến số cập nhật mà bạn cung cấp. Chọn các bản cập nhật bảo mật cho Windows XP dựa trên hệ điều hành của bạn.

 5. Trên trang tải xuống KB960714, chọn Tải xuống. Cửa sổ Tải xuống tệp – Cảnh báo bảo mật xuất hiện; Chọn Run để file tự động cài đặt sau khi tải về.
  Trên trang tải xuống KB960714, chọn Tải xuống. Cửa sổ Tải xuống tệp - Cảnh báo bảo mật xuất hiện; Chọn Run để file tự động cài đặt sau khi tải về.

Thông tin thêm

Nếu bạn muốn tải xuống một hotfix cụ thể, chỉ cần mở IE và nhập số hotfix bạn muốn tải xuống vào thanh địa chỉ, sau đó nhấp vào liên kết Xem và yêu cầu tải xuống hotfix . Kiểm tra hotfix bạn muốn tải xuống; Nhập địa chỉ email của bạn và các chi tiết xác thực khác, sau đó bấm vào nút Yêu cầu Hotfix . Hệ thống sẽ trả lời bạn qua email kèm theo link tải hotfix này.

Xem và yêu cầu tải xuống hotfix
 

Vui lòng thông báo cho chúng tôi

tùy chọn Văn bản

Bạn có hài lòng với nội dung của chúng tôi? Cho dù bạn đang nghĩ
“Tuyệt vời! Vấn đề đã được giải quyết”
hay “Vấn đề chưa được giải quyết. Tôi có một ý kiến ​​hay hơn”,
chúng tôi muốn bạn đưa ra ý kiến ​​quý giá của mình bằng cách sử dụng biểu mẫu khảo sát ở cuối bài viết này. Chúng tôi hoan nghênh mọi đề xuất từ ​​bạn và sẽ tạo ra nhiều bài viết kỹ thuật hữu ích hơn cho bạn.

ĐĂNG KÝ để nhận nguồn cấp dữ liệu RSS

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Nhận tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft để sử dụng nội bộ

Video [Kách Hay] Cách update Win 7, cập nhật Windows 7 lên bản mới nhất mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] 5 Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Chóng mới nhất 2023

5 Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Chóng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Những phần mềm ghi đĩa CD, DVD miễn phí trên máy tính mới nhất 2023

Những phần mềm ghi đĩa CD, DVD miễn phí trên máy tính – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách phát hiện và gỡ phần mềm nghe lén trên smartphone mới nhất 2023

Cách phát hiện và gỡ phần mềm nghe lén trên smartphone – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Cách đăng nhập Outlook trên Mail Windows 10 – Ứng dụng Mail Windows 10 mới nhất 2023

Cách đăng nhập Outlook trên Mail Windows 10 – Ứng dụng Mail Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp…

[Kách Hay] Học sử dụng máy tính cơ bản bài 1 – Giới thiệu về máy tính mới nhất 2023

Học sử dụng máy tính cơ bản bài 1 – Giới thiệu về máy tính – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn,…

[Kách Hay] Cách sử dụng lệnh DiskPart để định đạng ổ cứng trong Windows 10 mới nhất 2023

Cách sử dụng lệnh DiskPart để định đạng ổ cứng trong Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…