[Kách Hay] Cách thay đổi tên (chữ cái) ổ cứng Windows mới nhất 2023

Cách thay đổi tên (chữ cái) ổ cứng Windows – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

 • câu hỏi và trả lời
 • Máy tính – Laptop – Máy tính bảng ›
 • PC-Laptop-Windows

Đổi tên đĩa trên máy tính, laptop Windows cực dễ

Tuan Thanh 17. Mai 2021

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu có thể đổi tên ổ đĩa hoặc ổ cứng của máy tính xách tay chưa? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách đổi tên (ký tự) ổ cứng trên máy tính, laptop Windows cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Kết quả!

máy tính xách tay giá rẻ

Máy tính xách tay chơi game

Lenovo-Laptop

ss

xem lướt qua

  1. Cách đổi tên ổ cứng trên máy tính Windows 10

 • 1.1. Đổi tên ổ cứng Windows 10 bằng Disk Management
 • 1.2. Đổi tên đĩa bằng Đổi tên từ menu ngữ cảnh
 • 1.3. Đổi tên ổ cứng Windows 10 từ thuộc tính ổ đĩa
 • 1.4. Đổi tên đĩa từ dấu nhắc lệnh
 • 1.5. Đổi tên đĩa bằng PowerShell
 • 2. Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trong Windows 8/7/XP/Vista 3. Trả lời một số câu hỏi liên quan

 • 3.1. Có cách nào để đổi tên ổ đĩa cho Windows 10/8/7/XP/Vista không?
 • 3.2. Nếu bạn đổi tên một ổ đĩa, dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa đó có bị mất không?
 • 3.3. Có thể đặt tên một ổ đĩa giống như một ổ đĩa khác không?
 • 3.4. Có thể tạo thêm ổ cứng trên máy tính Windows không?

3. Trả lời một số câu hỏi liên quan

1. So benennen Sie die Festplatte auf einem Windows 10-Computer um 1.1. Benennen Sie die Windows 10-Festplatte mit Disk Management 1.2 um. Festplatte umbenennen mit Umbenennen aus dem Kontextmenü 1.3. Benennen Sie die Windows 10-Festplatte im Abschnitt Laufwerkseigenschaften um 1.4. Benennen Sie die Festplatte über die Eingabeaufforderung 1.5 um. Benennen Sie die Festplatte mit PowerShell um 2. So ändern Sie den Laufwerksnamen unter Windows 8/7/XP/Vista 3. Antworten auf einige verwandte Fragen 3.1. Gibt es eine Möglichkeit, das Laufwerk für Windows 10/8/7/XP/Vista umzubenennen? 3.2. Gehen beim Umbenennen eines Laufwerks die auf diesem Laufwerk gespeicherten Daten verloren? 3.3. Ist es möglich, ein Laufwerk genauso zu benennen wie ein anderes Laufwerk? 3.4. Ist es möglich, auf einem Windows-Computer eine zusätzliche Festplatte zu erstellen?

Vorteile der Änderung des Laufwerksnamens :

– Ändern Sie den Namen des Laufwerks, der Festplatte, wie Sie möchten.

– Hilft bei der Unterscheidung, welche Festplatte für bestimmte Zwecke verwendet wird.

– Hilft Ihnen, persönliche Daten zu organisieren, bequemer bei der Verwaltung von Daten im Gerät.

Hinweis :

– Laufwerk kann nur mit Buchstaben und Zeichen umbenannt werden.

– Wenn das Laufwerk, das Sie umbenennen möchten, das Installationsprogramm der Software enthält, kann diese Software bei der Ausführung fehlschlagen oder sogar neu installiert werden.

– Tùy vào phiên bản hệ điều hành Windows 10 hay Windows 8/7/XP/Vista sẽ có cách thực hiện đổi tên ổ đĩa khác nhau. Bài viết sẽ hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể.

1. So benennen Sie die Festplatte auf einem Windows 10-Computer um

1.1. Benennen Sie die Windows 10-Festplatte mit der Datenträgerverwaltung um

Schritt 1 : Geben Sie „ Datenträgerverwaltung “ in das Suchfeld ein > Klicken Sie auf Festplattenpartitionen erstellen und formatieren .

Đổi tên ổ cứng laptop bằng Disk Management

Benennen Sie die Festplatte auf dem Laptop mit der Datenträgerverwaltung um

Schritt 2 : Wählen Sie die Festplatte aus, die Sie umbenennen möchten > Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern aus .

Đổi tên ổ cứng Windows 10

Ändern Sie den Namen der Festplatte Windows 10

Schritt 3 : Klicken Sie auf Ändern .

Chọn Thay đổi mục.

Wählen Sie Element ändern.

Schritt 4 : Klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie das Zeichen aus, das Sie ändern möchten > Klicken Sie auf OK .

Chọn một chữ cái mới để đặt tên cho ổ đĩa

Wählen Sie einen neuen Buchstaben, um das Laufwerk zu benennen

Schritt 5 : Klicken Sie auf Ja , um Änderungen vorzunehmen

Đổi tên ổ cứng Windows 10 bằng Disk Management

Benennen Sie die Windows 10-Festplatte mit der Datenträgerverwaltung um

1.2. Benennen Sie die Festplatte mit Umbenennen aus dem Kontextmenü um

Bước 1: Mở File Explorer > Click chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn đổi tên > Chọn Rename.

Đổi tên đĩa bằng Đổi tên từ menu ngữ cảnh

Đổi tên ổ cứng bằng cách Rename từ menu ngữ cảnh

Bước 2: Nhập tên mới > Nhấn Enter.

Nhập tên mới cho ổ đĩa

Nhập tên mới cho ổ đĩa

Bước 3: Bấm Continue để cung cấp quyền admin.

Chọn Next và thoát

Chọn Continue và hoàn tất

1.3. Đổi tên ổ cứng Windows 10 từ phần thuộc tính ổ

Bước 1: Mở File Explorer > Nhấn chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn đổi tên > Chọn Properties.

Nhấp chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn đổi tên và chọn Thuộc tính

Click chuột phải vào ổ đĩa bạn muốn đổi tên và chọn Properties

Bước 2: Nhập tên mới > Nhấn OK.

Đổi tên ổ đĩa

Thực hiện đổi tên cho ổ đĩa

1.4. Đổi tên ổ cứng thông qua Command Prompt

Bước 1: Gõ “cmd” vào ô tìm kiếm > Nhấn chuột phải vào Command Prompt > Chọn Run as administrator để mởi Command Prompt dưới quyền admin.

Đổi tên đĩa từ dấu nhắc lệnh

Đổi tên ổ cứng thông qua Command Prompt

Bước 2: Nhập câu lệnh label C: System > Ấn Enter.

Lưu ý: Thay C thành ổ cứng bạn muốn đổi tên và System thành tên mới.

Nhập lệnh để đổi tên đĩa

Nhập lệnh để thực hiện đổi tên ổ cứng

1.5. Đổi tên ổ cứng bằng PowerShell

Bước 1: Gõ “PowerShell” vào ô tìm kiếm > Nhấp chuột phải vào Windows PowerShell > Chọn Run as administrator.

Öffnen Sie PowerShell als Administrator

Mở PowerShell dưới quyền admin

Bước 2: Gõ lệnh Set-Volume -DriveLetter C -NewFileSystemLabel “System”.

Trong đó, thay thế C bằng ổ đĩa phân vùng mà bạn muốn đổi tên và System là tên ổ đĩa mới.

Benennen Sie die Festplatte um, indem Sie den Befehl in PowerShell eingeben

Đổi tên ổ cứng bằng cách nhập lệnh trong PowerShell

2. Cách thay đổi tên ổ đĩa trên Windows 8/7/XP/Vista

Bước 1: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7, XP hoặc Vista, nhấn chọn Start hoặc ấn tổ hợp phím Windows + X > Click chuột phải vào Computer (hoặc My Computer đối với Windows XP) > Chọn Manage.

Thay đổi tên ổ đĩa trên Windows 8/7/XP/Vista

Thay đổi tên ổ đĩa trên Windows 8/7/XP/Vista

Bước 2: Nhấn vào Disk Management > Chọn ổ đĩa bạn muốn đổi tên > Chọn Change Drive Letter and Paths.

Thực hiện thay đổi tên ổ đĩa

Thực hiện thay đổi tên ổ đĩa

Bước 3: Click chọn Change.

Cách thay đổi tên ổ đĩa trên Windows 8/7/XP/Vista

Cách thay đổi tên ổ đĩa trên Windows 8/7/XP/Vista

Bước 4: Nhấn vào mũi tên quay xuống và chọn ký tự bạn muốn đổi > Nhấn OK.

Chọn ký tự mà bạn muốn sử dụng làm tên mới cho ổ cứng

Chọn ký tự mà bạn muốn sử dụng làm tên mới cho ổ cứng

Bước 5: Nhấn Yes để thực hiện đổi tên.

Hoàn tất thao tác đổi tên ổ đĩa

Hoàn tất thao tác đổi tên ổ đĩa

3. Giải đáp một số câu hỏi liên quan

3.1. Có cách nào đổi tên ổ đĩa cho cả Windows 10/8/7/XP/Vista không?

Trả lời: Có 1 cách mà bạn có thể sử dụng để đổi tên ổ đĩa cho các phiên bản Windows trên, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở cmd với quyền admin, gõ lệnh diskpart > Nhấn Enter.

Bước 2: Gõ lệnh list volume để liệt kê tất cả các volume hiện có.

Nhập lệnh

Nhập lệnh

Bước 4: Chọn volume theo ổ bạn muốn đổi tên > Gõ lệnh select volume 3. Thay 3 bằng volume tương ứng với ổ đĩa của bạn.

Bước 5: Gõ lệnh assign letter=R. Thay R bằng tên bạn muốn đổi.

Gõ lệnh assign letter=[New Name]

Gõ lệnh assign letter=[New Name]

3.2. Đổi tên ổ đĩa có làm mất dữ liệu được lưu trong ổ đĩa đó không?

Trả lời: Không, nhưng nếu ổ đĩa đó có chứa bộ cài đặt của các phần mềm thì những phần mềm này có thể bị lỗi khi chạy, thậm chí cần phải cài lại.

3.3. Có thể đặt tên ổ đĩa trùng với ổ đĩa khác không?

Trả lời: Không được thay đổi tên trùng với tên với ổ đĩa đã có. Nếu muốn thực hiện, trước tiên bạn cần đổi tên ổ đó sang ký tự khác.

Ví dụ, nếu bạn muốn đổi tên ổ đĩa C sang T, nhưng ổ đĩa T đã có rồi, bạn có thể đổi ổ C sang ký tự khác hoặc thay đổi tên ổ đĩa T rồi quay lại đổi tên ổ đĩa C sau.

3.4. Có thể tạo thêm ổ cứng trên máy tính Windows không?

Trả lời: Có thể, bằng cách chia ổ cứng ngay trên máy tính hoặc sử dụng phần mềm chia ổ đĩa Windows. Đọc thêm bài viết dưới đây để hiểu thêm về cách chia ổ đĩa trên Windows.

Tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu về cách chia ổ đĩa trên Windows:

 • Hướng dẫn chia ổ đĩa trên Windows 10 đơn giản nhất
 • TOP 11 phần mềm chia ổ cứng máy tính Windows miễn phí tốt nhất 2021

Một số mẫu laptop giúp bạn xem thêm nhiều thủ thuật hay đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

acer-travelmate-b3-tmb311-31-c2hb-nxvnfsv006-(16)

Sale To Đón Tết Sale To Đón Tết Acer TravelMate B3 TMB311 31 C2HB N4020 (NX.VNFSV.006)

5.490.000₫ 9.990.000₫ -45%

Quà 600.000₫

Trả góp 0.5% macbook-pro-14-m1-pro-2021-8-core-cpu-(23)

Bão giá táo khuyết Bão giá táo khuyết MacBook Pro 14 M1 Pro 2021/14 core-GPU

41.370.000₫ 53.990.000₫ -23%

Trả góp 0% lenovo-ideapad-3-15iau7-i3-82rk005lvn-(8)

Intel Gen 12 Intel Gen 12 Lenovo Ideapad 3 15IAU7 i3 1215U (82RK005LVN)

Online giá rẻ

11.490.000₫ 13.890.000₫ -17%

Quà 100.000₫

Trả góp 0.5% asus-tuf-gaming-fx506lhb-i5-hn188w-(40)

Sale To Đón Tết Sale To Đón Tết Asus TUF Gaming F15 FX506LHB i5 10300H (HN188W)

17.190.000₫ 20.990.000₫ -18%

Quà 850.000₫

Trả góp 0% hp-240-g8-i3-617k6pa-(6)

Sale To Đón Tết Sale To Đón Tết HP 240 G8 i3 1005G1 (617K6PA)

10.090.000₫ 13.790.000₫ -26%

Quà 100.000₫

Trả góp 0.5% apple-macbook-air-m2-2022-(23)

Bão giá táo khuyết Bão giá táo khuyết MacBook Air M2 2022 8-core GPU

Online giá rẻ

29.000.000₫ 32.990.000₫ -12%

Trả góp 0.5% asus-vivobook-15x-oled-a1503za-i5-l1290w-(6)

Intel Gen 12 Intel Gen 12 Asus VivoBook 15X OLED A1503ZA i5 12500H (L1290W)

17.890.000₫ 21.490.000₫ -16%

Quà 200.000₫

Trả góp 1% msi-modern-14-b11mou-i3-1115g4-8gb-600x600

Sale To Đón Tết Sale To Đón Tết MSI Modern 14 B11MOU i3 1115G4 (1027VN)

12.190.000₫ 13.790.000₫ -11%

Quà 500.000₫

Trả góp 0% 291738

Intel Gen 12Intel Gen 12 Lenovo Ideapad 3 15IAU7 i5 1235U (82RK001PVN)

Online giá rẻ

14.890.000₫ 17.990.000₫ -17%

Quà 200.000₫

‹›

Xem thêm sản phẩm Laptop

Xem thêm:

 • Không đổi được hình nền desktop Windows 10, đây là cách khắc phục!
 • Cách đăng nhập tài khoản Microsoft trên máy tính cực đơn giản
 • 3 cách ẩn tab trên Chrome nhanh chóng, tránh bị người khác phát hiện

Chỉ với vài thao tác, bạn đã thay đổi tên (chữ cái) ổ cứng trên Windows 10. Chúc các bạn thực hiện thành công!

14.990 lượt xem

Bạn có làm được hướng dẫn này không?

checkcheck Không

Cám ơn bạn đã phản hồi

icon_close

Xin lỗi bài viết chưa đáp ứng nhu cầu của bạn. Vấn đề bạn gặp phải là gì?

Đang làm gặp lỗi, không có trong hướng dẫn Đã làm nhưng không thành công Bài viết không đúng nhu cầu Bài viết đã cũ, thiếu thông tin

GỬI icon_close

Laptop Giá rẻ

Laptop Gaming

Laptop Lenovo

‹›

Từ khóa: Laptop, windows, đổi tên ổ cứng, đổi tên ổ đĩa, các cách đổi tên ổ cứng trên máy tính windows

Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem

Mới nhất Bình luận hay Xếp theo:

Công nghệ Hệ thống Windows 8

Cách thay đổi tên (chữ cái) ổ cứng Windows

👨 Ahihi

1

Chúng ta đã sử dụng các ký tự ổ đĩa C, D, E… từ trước thời hệ điều hành DOS, và thật ngạc nhiên là giờ đây chúng ta vẫn đang sử dụng chúng.

Mọi người đều biết rằng C: là ổ đĩa chứa bộ cài đặt Windows hay ít nhất là ổ đĩa khởi động của Windows. Nếu bạn thắc mắc tự hỏi Tại sao ổ đĩa mặc định trên máy tính Windows lại là C mà không phải là A hoặc B? thì hãy đọc bài viết kia của Quantrimang.com nhé.

Dù tên ổ cứng mặc định là C, E, D, F nhưng nếu có quyền admin (đăng nhập máy tính bằng tài khoản administrator) bạn hoàn toàn có thể đổi tên ổ cứng, chính xác hơn là gán ký tự khác cho ổ cứng. Dưới đây là cách thực hiện chung, áp dụng được cho mọi hệ điều hành Windows có tích hợp Disk Management, từ Windows XP đến Windows 10 bạn nhé.

Cách dễ dàng gắn nhãn hoặc đổi tên ổ cứng trong Windows

 • Cách đổi tên ổ cứng trên Windows 10
  • Phương pháp 1: Đổi tên ổ cứng trên Windows 10 bằng Disk Management
  • Phương pháp 2: Đổi tên ổ cứng từ menu ngữ cảnh
  • Phương pháp 3: Đổi tên ổ cứng từ phần thuộc tính ổ
  • Phương pháp 4: Đổi tên ổ cứng từ Command Prompt
  • Phương pháp 5: Đổi tên ổ cứng từ PowerShell
 • Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows 7/8/XP
 • Bonus: Cách gán ký tự cho ổ cứng bằng cmd

Cách đổi tên ổ cứng trên Windows 10

Phương pháp 1: Đổi tên ổ cứng trên Windows 10 bằng Disk Management

Nhập “Disk Management” vào thanh tìm kiếm và nhấp vào kết quả đầu tiên, thường là “Create and format hard disk partitions”. Hoặc nhấn Windows+X chọn Disk Management.

Mở Disk Management bằng tìm kiếm Mở Disk Management bằng menu Win X

Cửa sổ Disk Management hiện ra, bạn sẽ thấy danh sách đồ họa các ổ trên máy tính, những phân vùng trên mỗi ổ cứng. Hãy nhớ rằng, ký tự ổ đĩa là phân vùng chứ không phải nhãn ổ đĩa thực sự. Nhưng nếu chỉ có một phân vùng trên ổ đĩa thì ký tự ổ đĩa đúng là nhãn ổ đĩa thực sự.

Danh sách phân vùng, ổ cứng được liệt kê trong Disk Management

Hãy chắc chắn rằng, ổ chứa phân vùng mà bạn muốn thay đổi đã được liệt kê. Ngoài ra, kiểm tra xem liệu có phân vùng hoặc thiết bị nào đã sử dụng ký tự ổ đĩa mà bạn muốn chưa. Nếu có, bạn sẽ phải thay đổi tên ổ đó sang ký tự khác trước. Ví dụ, nếu bạn muốn phân vùng dữ liệu của mình là T: nhưng ổ quang đã là T: mất rồi thì bạn phải thay đổi ổ quang thành ký tự khác (ví dụ, E: hoặc O:). Điều đó sẽ giải phóng T: và cho phép bạn thực hiện thay đổi mà ban đầu bạn muốn.

Chọn ổ cứng bạn muốn đổi tên và nhấp chuột phải lên nó > chọn Change Drive Letter and Paths…

Chọn ổ cứng muốn đổi tên

Trong cửa sổ mở ra bạn chọn Change…

Chọn Change để thay đổi tên ổ đĩa

Nhấp tiếp vào mũi tên quay xuống bên cạnh tên ổ cứng, chọn ký tự bạn muốn gán cho ổ cứng của mình > nhấn OK để đóng cửa sổ.

Chọn ký tự muốn gán cho phân vùng, ổ cứng

Thông báo nhắc nhở hiện ra nói rằng: “Một số chương trình phụ thuộc vào tên ổ cứng có thể không chạy. Bạn có muốn tiếp tục không?”, bạn nhấn Yes để tiếp tục:

Thông báo yêu cầu xác nhận đổi tên ổ đĩa

Lưu ý: Nếu ổ bạn muốn đổi tên có chứa bộ cài đặt của các phần mềm thì những phần mềm này có thể bị lỗi khi chạy, thậm chí cần phải cài lại. Ban đầu mình định đổi tên ổ E, nhưng vì ổ này chứa nhiều file cài của các phần mềm quan trọng, nên mình chuyển sang đổi tên ổ F thành ổ T, kết quả sau khi đổi như sau:

Kết quả sau khi đổi tên ổ cứng

Phương pháp 2: Đổi tên ổ cứng từ menu ngữ cảnh

1. Mở File Explorer và chọn ổ đĩa bạn muốn đổi tên, rồi nhấn F2, hoặc nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn Rename từ menu ngữ cảnh.

Mở File Explorer, nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn Rename từ menu ngữ cảnh Mở File Explorer, nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn Rename từ menu ngữ cảnh

2. Nhập tên mới và nhấn Enter để áp dụng thay đổi.

3. Khi bạn nhận được thông báo có nội dung: “Access Denied – You will need to provide administrator permission to rename this drive” (Truy cập bị từ chối – Bạn sẽ cần cung cấp quyền admin để đổi tên ổ này). Bấm vào Continue.

Nếu thấy thông báo “Access Denied – You will need to provide administrator permission to rename this drive”, bấm vào Continue Nếu thấy thông báo “Access Denied – You will need to provide administrator permission to rename this drive”, bấm vào Continue

Phương pháp 3: Đổi tên ổ cứng từ phần thuộc tính ổ

1. Nhấp chuột phải vào ổ đích trong File Explorer và chọn Properties từ menu ngữ cảnh.

Nhấp chuột phải vào ổ và chọn Properties từ menu ngữ cảnh Nhấp chuột phải vào ổ và chọn Properties từ menu ngữ cảnh

2. Khi cửa sổ Properties mở, nhập tên mới vào hộp văn bản và bấm OK.

Nhập tên mới vào hộp văn bản và bấm OK Nhập tên mới vào hộp văn bản và bấm OK

Phương pháp 4: Đổi tên ổ cứng từ Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau và nhấn Enter. Không thêm dấu ngoặc kép ngay cả khi tên mới cho ổ chứa khoảng trắng.

label drive_letter: new_name Nhập lệnh vào Command Prompt rồi nhấn Enter Nhập lệnh vào Command Prompt rồi nhấn Enter

3. Bước này sẽ thay đổi nhãn của ổ cứng ngay lập tức.

Phương pháp 5: Đổi tên ổ cứng từ PowerShell

1. Mở cửa sổ PowerShell với quyền admin và chạy lệnh sau. Thay thế D bằng tên ổ thực tế và My Backup bằng tên ổ mới.

Set-Volume -DriveLetter D -NewFileSystemLabel “My Backup” Đổi tên ổ cứng từ PowerShell Đổi tên ổ cứng từ PowerShell

2. Khi thực hiện xong, hãy mở File Explorer và bạn sẽ thấy ổ có nhãn mới.

Cách thay đổi ký tự ổ đĩa trên Windows 7/8/XP

Trước tiên, hãy bật công cụ Disk Management trên Windows 7, 8/8.1. Nếu đang sử dụng Windows 7, XP hoặc Vista, nhấn Start > nhấp chuột phải vào Computer (trong Windows XP nhấp chuột phải vào My Computer) > chọn Manage. Sau khi chương trình Computer Management hiện lên, nhấn vào Disk Management trong khung bên trái, dưới mục Storage.

Bạn không thể nhấn Start trong Windows 8, do vậy bấm tổ hợp phím Windows+X > chọn Disk Management.

1. Nhấp chuột phải vào phân vùng bạn muốn thay đổi chọn Change Drive Letter and Paths.

Chọn Change Drive Letter and Paths...

2. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Ändern aus. Wählen Sie im nächsten Dialog den gewünschten Laufwerksbuchstaben aus.

Cách thay đổi các ký tự ổ đĩa trên Windows 7

Nachdem Sie auf OK geklickt haben, werden Sie in einem Dialogfeld gewarnt, dass einige Programme möglicherweise nicht funktionieren. Wenn Probleme auftreten, können Sie zurückgehen und die Buchstaben erneut ändern.

Bonus: So weisen Sie der Festplatte mit cmd Zeichen zu

Öffnen Sie das Fenster Dieser PC/Computer/Arbeitsplatz, um eine Liste der verfügbaren Laufwerke anzuzeigen:

Zeigen Sie eine Liste der verfügbaren Partitionen an

Öffnen Sie cmd mit Administratorrechten, geben Sie den Befehl diskpart > Enterein, um das Diskpart-Befehlszeilendienstprogramm zu starten.

Geben Sie als Nächstes den Befehl list volume ein, um alle auf dem Computer verfügbaren Volumes aufzulisten.

Schauen Sie zurück auf das Fenster Dieser PC/Computer/Arbeitsplatz und vergleichen Sie es mit der Liste der Volumes, die gerade in den Ergebnissen des obigen Befehls aufgeführt sind, um das richtige Volume/Laufwerk auszuwählen, das Sie umbenennen möchten, und geben Sie dann den Befehl select volume ### ein. select # ## entspricht dem Volume, das Sie benötigen, vorausgesetzt, ich möchte hier Laufwerk T umbenennen, für Volume 4 lautet der Befehl select volume 4 .

Geben Sie den Befehl assign letter=A ein . Sie ersetzen das Zeichen nach dem Vorzeichen =durch den gewünschten Buchstaben, vermeiden aber die Zeichen, die anderen Laufwerken zugeordnet sind.

Befehle zum Umbenennen der Festplatte mit cmd Der gesamte Vorgang des Umbenennens der Festplatte mit cmd

Geben Sie nach der Meldung, dass der Laufwerksbuchstabe erfolgreich zugewiesen wurde, den Exit -Befehl ein, um Diskpart zu beenden und das cmd-Fenster zu schließen. Die Festplatte wird nach dem Umbenennen in der Reihenfolge a, b, c wie folgt neu angeordnet:

Festplatte nach dem Umbenennen

Hinweis: Sie können den Buchstaben des externen Laufwerks ändern, aber die Änderung ist nicht dauerhaft. Jedes Mal, wenn Sie ein Speichergerät an einen USB-Anschluss anschließen, weist Windows ihm den ersten verfügbaren Laufwerksbuchstaben zu.

 • Cách thay đổi giá trị HungAppTimeout trong Windows 10
 • Chia ổ cứng bằng MS-DOS (FDISK) như thế nào?
 • Cách sử dụng Chocolatey để cài đặt và cập nhật chương trình Windows
 • Cách chia ổ cứng trên Windows 10 cực dễ, ai cũng làm được

Thứ Ba, 26/05/2020 11:58

3,7 ★ 18 👨 81.615

1 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

 • Nguyễn Tú

  Nguyễn Tú thank b hihi

  Thích · Phản hồi · 0 · 28/07/20

Bạn nên đọc

 • Truy cập nhanh các thư mục và tập tin trong Mac với Orbiter Truy cập nhanh các thư mục và tập tin trong Mac với Orbiter
 • Vì sao ai cũng cho rằng Google nên mua lại Twitter? Vì sao ai cũng cho rằng Google nên mua lại Twitter?
 • Những mẹo nhỏ giúp bạn chinh phục Red Dead Redemption 2 Những mẹo nhỏ giúp bạn chinh phục Red Dead Redemption 2
 • 2 Trojan nguy hiểm đang được phân phối mạnh qua web VPN giả mạo 2 Trojan nguy hiểm đang được phân phối mạnh qua web VPN giả mạo
 • LG tiết lộ G Watch R trên Facebook LG tiết lộ G Watch R trên Facebook
 • Hoãn ra mắt GPhone? Hoãn ra mắt GPhone?

cửa sổ 8

 • Cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy tính, laptop Cách thay đổi độ phân giải màn hình trên máy tính, laptop
 • 4 cách hẹn giờ tắt máy tính dễ dàng, nhanh, đơn giản nhất 4 cách hẹn giờ tắt máy tính dễ dàng, nhanh, đơn giản nhất
 • Cách mở camera trên laptop Windows 7/8/10 Cách mở camera trên laptop Windows 7/8/10
 • Cách thực hiện Clean Boot trên Windows 10/8/7 Cách thực hiện Clean Boot trên Windows 10/8/7
 • 21 công cụ tìm key phần mềm miễn phí tốt nhất 21 công cụ tìm key phần mềm miễn phí tốt nhất
 • Cách kích hoạt chế độ AHCI trong Windows 10 Cách kích hoạt chế độ AHCI trong Windows 10
 • Cách tăng dung lượng ổ C trong Windows 10/8/7 Cách tăng dung lượng ổ C trong Windows 10/8/7
 • Sửa nhanh lỗi máy tính Windows 10/8/7 bị treo, không thoát được chế độ Safe Mode Sửa nhanh lỗi máy tính Windows 10/8/7 bị treo, không thoát được chế độ Safe Mode
 • Cách khắc phục lỗi Kernel Data Inpage Error trên Windows Cách khắc phục lỗi Kernel Data Inpage Error trên Windows

Xem thêm

❖ Hệ thống

 • ❖cửa sổ 10
 • ❖cửa sổ 11
 • ❖cửa sổ 7
 • ❖ Ghost – Cài Win
 • ❖ Sửa lỗi máy tính
 • ❖ Giải pháp bảo mật
 • ❖ Diệt Virus – Spyware
 • ❖ Bảo mật máy tính
 • ❖ Mạng LAN – WAN
 • ❖ Cấu hình Router/Switch
 • ❖ Thủ thuật Wifi
 • ❖ Hình nền đẹp
 • ❖cửa sổ 8

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách thay đổi tên (chữ cái) ổ cứng Windows mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] 5 Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Chóng mới nhất 2023

5 Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Chóng – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Những phần mềm ghi đĩa CD, DVD miễn phí trên máy tính mới nhất 2023

Những phần mềm ghi đĩa CD, DVD miễn phí trên máy tính – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách phát hiện và gỡ phần mềm nghe lén trên smartphone mới nhất 2023

Cách phát hiện và gỡ phần mềm nghe lén trên smartphone – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc…

[Kách Hay] Cách đăng nhập Outlook trên Mail Windows 10 – Ứng dụng Mail Windows 10 mới nhất 2023

Cách đăng nhập Outlook trên Mail Windows 10 – Ứng dụng Mail Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp…

[Kách Hay] Học sử dụng máy tính cơ bản bài 1 – Giới thiệu về máy tính mới nhất 2023

Học sử dụng máy tính cơ bản bài 1 – Giới thiệu về máy tính – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn,…

[Kách Hay] Cách sử dụng lệnh DiskPart để định đạng ổ cứng trong Windows 10 mới nhất 2023

Cách sử dụng lệnh DiskPart để định đạng ổ cứng trong Windows 10 – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…