[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Ổ cắm điện

hoạt hình và đa phương tiện

Tạo hiệu ứng động slide

Tạo hiệu ứng động slide

Làm sinh động các từ hoặc làm cho chúng xuất hiện theo từng dòng

Làm sinh động các từ hoặc làm cho chúng xuất hiện theo từng dòng

PowerPoint cho Microsoft 365 PowerPoint cho web PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 dành cho máy Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 dành cho máy Mac PowerPoint 2016 PowerPoint 2016 dành cho máy Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint for Mac 2011 Hiển thị thêm… Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Tùy chọn hoạt ảnh có tên Theo đoạn văn giúp bạn làm cho các mục trong danh sách xuất hiện cùng một lúc. Loại hoạt ảnh này đôi khi được gọi là dựng trang chiếu. 

Web macOS của Windows

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng một

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.

 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình, chẳng hạn như Xuấthiện , Mờ dần hoặcBay Vào.

  Chọn một hình ảnh động từ bộ sưu tập

  Đối với một số hoạt hình, chẳng hạn như Bay Vào ,chọn Tùy chọn Hiệu ứng ,khi bạn cần chọn hướng cho các dấu đầu dòng bay vào, chẳng hạn như từ dưới cùng, từ trên cùng, từ trái hoặc từ phải.

 3. Chọn Tùy chọn Hiệuứng , rồi chọn Theo Đoạn văn để làm cho các đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc. (Tùy chọn khác, Tất cả cùng Một lúc, sẽ giúp tất cả các dòng văn bản xuất hiện cùng một lúc.)

  Nhấp vào Tùy chọn hiệu ứng

  PowerPoint xem trước hoạt hình cho bạn ngay lập tức.

Theo mặc định, khi bạn trình bày trong Trình Chiếu, mỗi đoạn văn xuất hiện để phản hồi thao tác bấm. Bằng cách đó, bạn kiểm soát thời điểm từng đoạn văn xuất hiện. Bạn có thể sửa đổi cài đặt này bằng các điều khiển Bắt đầu ,Khoảng thời gian và Trì hoãn ở phía xa bên phải của tab Hoạt hình của dải băng.

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng chữ cái một

Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng trực quan “nhập” bằng cách làm cho các ký tự trong một đoạn văn xuất hiện cùng một lúc.

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.

 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn menu thả xuống Thêm Hoạt hình để chọn hoạt hình, chẳng hạn như Xuất hiện.

  Chọn một hình ảnh động từ bộ sưu tập

 3. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn Ngăn hoạt hình.

  Nhấp vào cửa sổ hoạt hình

  Ngăn Hoạt hình mở ra ở bên phải cửa sổ PowerPoint.

 4. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn mũi tên bên cạnh hoạt hình của bạn, rồi chọn Tùy chọn Hiệu ứng.

 5. Trong hộp thoại, trên tab Hiệu ứng bên dưới mụcCải tiến , chọn mũitên bên cạnh Tạo hiệu ứng hoạt hình cho văn bản , rồi chọn Theo chữ cái. Sau đó, bạn có thể thay đổi thời gian trì hoãn trong số giây giữa các chữ cái.

  Trên tab Hiệu ứng, bấm vào Bảng chữ cái

  PowerPoint ngay lập tức xem trước hoạt hình cho bạn để bạn có thể thấy thời gian khi các ký tự xuất hiện riêng lẻ. Bạn có thể lặp lại bản xem trước bằng cách chọn hoạt hình trong Ngăn Hoạt hình và chọn Phát đã Chọn.

Xem thêm

Tạo một trang chiếu bản dựng

Thay đổi, loại bỏ hoặc tắt các hiệu ứng hoạt hình

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng một

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.

 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình, chẳng hạn như Xuấthiện , Tan tronghoặc Bay Vào.

  Animation wählen

  Đối với một số hoạt hình, chẳng hạn như Bay Vào ,chọn Tùy chọn Hiệu ứng trên tab Hoạt hình để chọn hướng cho các dấu đầu dòng bay vào từ đó, chẳng hạn như từ dưới cùng, trên cùng, từ trái hoặc từ phải.

 3. Chọn lại Tùy chọn Hiệu ứng, rồi chọn Theo Đoạn văn để làm cho các đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc. (Tùy chọn khác, Tất cả cùng Một lúc, tạo hiệu ứng hoạt hình cho tất cả các dòng văn bản trong một chỗ dành sẵn hoặc hộp văn bản cùng một lúc.)

  Wählen Sie die Option Nach Absatz

  PowerPoint xem trước hoạt hình cho bạn ngay lập tức.

Theo mặc định, khi bạn trình bày trong Trình Chiếu, mỗi đoạn văn xuất hiện để phản hồi thao tác bấm. Bằng cách đó, bạn kiểm soát thời điểm từng đoạn văn xuất hiện. Bạn cũng có thể sửa đổi thiết đặt này bằng các tùy chọn Bắtđầu ,Thời lượng và Trì hoãn trongngăn Hoạt hình.

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng chữ cái một

Bạn cũng có thể tạo hiệu ứng trực quan “nhập” bằng cách làm cho các ký tự trong một đoạn văn xuất hiện cùng một lúc.

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.

 2. Trên tab Hoạt hình, chọn menu thả xuống Thêm Hoạt hình, rồi chọn hoạt hình, như Xuất hiện, Rõ dần hoặc Bay Vào.

  Animation wählen

 3. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn Ngăn Hoạt hình.

  Klicken Sie auf das Animationsfenster

  (Trong PowerPoint for Mac 2011: Trên menu Xem, chọn Hoạt hình Tùy chỉnh).

  Ngăn Hoạt hình mở ra ở bên phải cửa sổ PowerPoint.

  Der Animationsbereich enthält Effektoptionen, Timing-Optionen und Texteffektoptionen

 4. Trong Ngăn Hoạt hình, chọn hiệu ứng hoạt hình bạn muốn sửa đổi, rồi chọn mũi tên bên cạnh Hoạt hình Văn bản.

 5. Trong hộp văn bản Tạo hoạt hình, chọn Theo chữ cái.

  Wählen Sie die Option Per Post

  Giá trị trì hoãn mặc định cho thời gian giữa các chữ cái xuất hiện là 0,5 giây nhưng bạn có thể thay đổi điều đó bằng cách chọn mũi tên bên cạnh Đặt thời gian ,rồi chọn một giá trị mới trong hộp Trì hoãn.

  PowerPoint ngay lập tức xem trước hoạt hình cho bạn để bạn có thể thấy thời gian khi các ký tự xuất hiện riêng lẻ. Bạn có thể lặp lại bản xem trước bằng cách chọn hoạt hình trong Ngăn Hoạt hình và chọn Phát đã Chọn.

Tạo hoạt hình cho văn bản trong hình

Bây giờ, chúng ta hãy thêm hoạt hình Bay vào Xoay vòng vào văn bản.

 1. Chọn văn bản hình và chọn tab Hoạt hình.

 2. Chọn Bay vào trong Hiệu ứng Đi vào.

  Wählen Sie auf der Registerkarte „Animation“ die Option „Einfliegen“.

 3. Chọn lại văn bản, rồi chọn Xoay trongHiệu ứng nhấn mạnh. Ngăn thuộc tính Hoạt hình giờ đây trông giống như thế này:

  Legen Sie Animationsoptionen im Eigenschaftenbereich fest

 4. (Tùy chọn) Trong ngăn thuộc tính Hoạt hình, chọn từng bước hoạt hình, rồi điều chỉnh tùy chọn Hiệu ứng và cài đặt Đặt thời gian nếu cần. Tìm hiểu thêm.

 5. Để xem trước hoạt hình, chọn hoạt hình đầu tiên, rồi chọn Phát Từ.

Xem thêm

Tạo hoạt hình cho từ trên trang chiếu

Thay đổi hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình

Làm cho văn bản xuất hiện theo từng dòng một

 1. Trên trang chiếu, chọn hộp có chứa văn bản của bạn.

 2. Chọn tab Hoạt hình, rồi chọn một hoạt hình, chẳng hạn như Xuấthiện , Mờ dần hoặcBay Vào.

  Wählen Sie eine Animation aus der Sammlung

  Đối với một số hoạt hình, chẳng hạn như Bay Vào ,chọn Tùy chọn Hiệu ứng ,khi bạn cần chọn hướng cho các dấu đầu dòng bay vào, chẳng hạn như từ dưới cùng, từ trên cùng, từ trái hoặc từ phải.

 3. Chọn Tùy chọn Hiệuứng , rồi chọn Theo Đoạn văn để làm cho các đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc. (Tùy chọn khác, Tất cả cùng Một lúc, sẽ giúp tất cả các dòng văn bản xuất hiện cùng một lúc.)

  Klicken Sie auf Effektoptionen

 4. Để xem trước hoạt hình, trên tab Xem của dải băng, trong nhóm Bắt đầu trình chiếu, chọn Từ trang chiếu hiện tại ,rồi chọn để xem từng đoạn văn bản xuất hiện cùng một lúc.

  Starten Sie die Diashow von der aktuellen Folie.

Theo mặc định, khi bạn trình bày trong Trình Chiếu, mỗi đoạn văn xuất hiện để phản hồi thao tác bấm. Bằng cách đó, bạn kiểm soát thời điểm từng đoạn văn xuất hiện.

Xem thêm

Tạo hiệu ứng hoạt hình cho ảnh trên trang chiếu

Hiệu ứng hoạt hình sẵn dùng trong PowerPoint trên web

Facebook LinkedIn Email

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Công nghệ Ứng dụng Tin học Văn phòng Microsoft PowerPoint

Cách tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint

👨 Nguyễn Trang

Các hiệu ứng trong PowerPoint sẽ giúp bài thuyết trình thêm sinh động hơn rất nhiều, và bạn có thể kết hợp để tạo nên kiểu trình chiếu nội dung thú vị. Chẳng hạn chúng ta có thể tạo hiệu ứng động từng từ như hiệu ứng cho từng chữ trong PowerPoint. Khi đó các từ sẽ hiển thị dần dần trong slide PowerPoint. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng hiện từng từ PowerPoint

Bước 1:

Chúng ta nhập nội dung slide thuyết trình như bình thường. Sau đó, bạn bôi đen cả cụm văn bản cần tạo hiệu ứng, rồi nhấn tiếp vào tab Animations ở bên trên.

Registerkarte "Effekte" in PowerPoint

Bước 2:

Lúc này hiển thị danh sách các kiểu hiệu ứng khác nhau. Bạn nhấn vào kiểu hiệu ứng muốn sử dụng cho nội dung văn bản mà chúng ta đã chọn. Nhấn vào biểu tượng mũi tên để mở rộng các tùy chọn hiệu ứng trong PowerPoint.

Wählen Sie Effekte auf PowerPoint

Bước 3:

Sau đó vẫn trong tab Animations bạn nhìn xuống bên dưới rồi nhấn Animation Pane.

Klicken Sie auf Animationsbereich PowerPoint

Bước 4:

Lúc này nhìn ở cạnh phải màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy hiệu ứng được sử dụng. Tại giao diện này chúng ta nhấn vào hiệu ứng này rồi nhấn tiếp vào biểu tượng tam giác, chọn Effect Options.

Effektoptionen in PowerPoint

Bước 5:

Lúc này hiển thị giao diện để bạn điều chỉnh hiệu ứng cho từ. Tại phần Animate Text chúng ta chọn By word để áp dụng hiệu ứng động cho từng từ trong slide.

Wort-für-Wort-Effekte in PowerPoint

Als nächstes klicken wir auf Timing , um die Effektzeit für jedes Wort einzustellen. Im Bereich Dauer wählen Sie die Zeit, zu der der Effekt angezeigt werden soll.

Klicken Sie abschließend auf OK, um neue Einstellungen für den Effekt auf PowerPoint-Folien anzuwenden.

Passen Sie die Zeit an, um den Effekt in PowerPoint anzuzeigen

Dann müssen Sie nur noch auf die Schaltfläche Vorschau klicken, um zu sehen, wie der Effekt angezeigt wird, wenn er auf den Inhalt der ausgewählten Folie angewendet wird.

Video-Tutorial, das Wort für Wort in PowerPoint zeigt

 • Cách hiển thị từng dòng trong PowerPoint Cách hiển thị từng dòng trong PowerPoint 12.634 lượt xem • 05/01/22
 • Chuyển đổi file PowerPoint sang Google Slides Chuyển đổi file PowerPoint sang Google Slides 2.685 lượt xem • 23/11/21
 • 2 cách quay video trong Microsoft PowerPoint 2 cách quay video trong Microsoft PowerPoint 10.782 lượt xem • 21/10/21
 • Tải background PowerPoint lớp học đẹp cho thầy cô Tải background PowerPoint lớp học đẹp cho thầy cô 4.964 lượt xem • 09/09/21

Thứ Ba, 18/01/2022 09:01

2 ★ 1 👨 470

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • Laptop màn hình 4K của Lenovo sắp được bán ra Laptop màn hình 4K của Lenovo sắp được bán ra
 • Bất ngờ lộ diện Lumia 636 TD-LTE Bất ngờ lộ diện Lumia 636 TD-LTE
 • Microsoft Surface so găng Apple iPad qua con số Microsoft Surface so găng Apple iPad qua con số
 • Arch Linux cho WSL hiện đã có sẵn trong Microsoft Store Arch Linux cho WSL hiện đã có sẵn trong Microsoft Store
 • 6 quảng cáo smartphone lan truyền nhất trên Internet 6 quảng cáo smartphone lan truyền nhất trên Internet
 • 5 cách tiết kiệm pin khi sử dụng Windows 8 5 cách tiết kiệm pin khi sử dụng Windows 8

Microsoft Powerpoint

 • Cách tạo ảnh preview video trong PowerPoint Cách tạo ảnh preview video trong PowerPoint
 • Cách tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint Cách tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint
 • Cách tạo mục lục trong PowerPoint Cách tạo mục lục trong PowerPoint
 • Cách chuyển đổi, xuất file tài liệu Word thành bài trình chiếu PowerPoint Cách chuyển đổi, xuất file tài liệu Word thành bài trình chiếu PowerPoint
 • Cách tạo vòng quay may mắn trong PowerPoint Cách tạo vòng quay may mắn trong PowerPoint
 • Cách chỉnh văn bản quanh ảnh trong PowerPoint Cách chỉnh văn bản quanh ảnh trong PowerPoint

Xem thêm

❖ Tin học Văn phòng

 • ❖Phần mềm soạn thảo văn bản
 • ❖Microsoft Excel
 • ❖Microsoft Powerpoint
 • ❖truy cập Microsoft
 • ❖Google Tài liệu
 • ❖Google Trang tính
 • ❖Google Trang trình bày
 • ❖ Tài liệu PDF
 • ❖ Ứng dụng khác
 • ❖ Thủ thuật Email

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng hiện từng từ trong PowerPoint mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…