[Kách Hay] Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel mới nhất 2023

Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Excel

Nhập và phân tích dữ liệu

Sắp xếp và lọc

Sắp xếp và lọc

Sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Sắp xếp dữ liệu trong một phạm vi hoặc bảng

Excel cho Microsoft 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Hiển thị thêm… Ít hơn

Nhận câu trả lời miễn phí và trực tiếp về Excel

Tổ chức dữ liệu là một phần thiết yếu của phân tích dữ liệu. Bạn có thể sắp xếp danh sách tên theo thứ tự bảng chữ cái, tạo danh sách kiểm kê sản phẩm từ cao nhất đến thấp nhất hoặc sắp xếp các hàng theo màu sắc hoặc biểu tượng. Sắp xếp dữ liệu sẽ giúp bạn nhanh chóng hình dung và hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình, sắp xếp và tìm dữ liệu bạn muốn, đồng thời đưa ra các quyết định hiệu quả hơn.

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong một hoặc nhiều cột theo văn bản (A đến Z hoặc Z đến A), số (nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc lớn nhất đến nhỏ nhất), ngày và giờ (cũ nhất đến mới nhất và mới nhất đến cũ nhất). Bạn cũng có thể sắp xếp các danh sách tùy chỉnh mà bạn tạo (chẳng hạn như Lớn, Trung bình và Nhỏ) theo định dạng, bao gồm màu ô, màu phông chữ hoặc bộ biểu tượng.

Ghi chú: 

 • Sử dụng Bộ lọc Tự động hoặc định dạng có điều kiện để tìm giá trị cao nhất hoặc thấp nhất trong một dải ô hoặc bảng, ví dụ: B. Top 10 hoặc Top 5 doanh số bán hàng.

 • Hãy xem Lọc dữ liệu trong bảng hoặc dải ô Excel và Áp dụng định dạng có điều kiện trong Excel để biết thêm thông tin.

Windows-Web

phân loại văn bản

 1. Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp nhanh theo thứ tự tăng dần, hãy Lệnh A đến Z trong Excel sắp xếp từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất (Sắp xếp từ A đến Z).

  • Để sắp xếp nhanh theo thứ tự giảm dần, hãy bấm Lệnh Z đến A trong Excel sắp xếp từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất (Sắp xếp từ Z đến A).

Lưu ý:  Sự cố Tiềm ẩn

 • Überprüfen Sie, ob alle Daten als Text gespeichert sind    Nếu cột bạn muốn sắp xếp có chứa các số được lưu trữ dưới dạng số cùng các số được lưu trữ dưới dạng văn bản, bạn sẽ cần phải định dạng toàn bộ các số đó theo dạng số hoặc văn bản. Nếu bạn không áp dụng định dạng này, những số được lưu trữ dưới dạng số sẽ được sắp xếp trước những số được lưu trữ dưới dạng văn bản. Để định dạng toàn bộ dữ liệu đã chọn dưới dạng văn bản, Nhấn Ctrl+1 để cho chạy hộp thoại Định dạng Ô , bấm vào tab Số, rồi bên dưới Danh mục, bấm vào Chung, Số hoặc Văn bản.

 • Entfernen Sie alle führenden Leerzeichen    Trong một số trường hợp, dữ liệu được nhập từ một ứng dụng khác có thể chứa khoảng trắng ở đầu được chèn vào trước dữ liệu. Hãy loại bỏ những khoảng trắng ở đầu này trước khi bạn sắp xếp dữ liệu. Bạn có thể thực hiện thao tác này theo cách thủ công hoặc bạn cũng có thể sử dụng hàm TRIM.

sắp xếp số

 1. Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp từ thấp đến cao, hãy bấm Lệnh A đến Z trong Excel sắp xếp từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất (Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất).

  • Để sắp xếp từ cao xuống thấp, hãy bấm Lệnh Z đến A trong Excel sắp xếp từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất (Sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất).

Lưu ý: 

 • sự cố có thể xảy ra   

 • Überprüfen Sie, ob alle Nummern als Nummern gespeichert sind    Nếu kết quả không như bạn mong đợi thì cột có thể chứa số được lưu trữ dưới dạng văn bản, thay vì dưới dạng số. Ví dụ: số âm được nhập từ một vài hệ thống kế toán hoặc số được nhập kèm theo dấu móc đơn ở đầu () đều được lưu trữ dưới dạng văn bản. Để biết thêm thông tin, xem mục Khắc phục các số có định dạng văn bản bằng cách áp dụng định dạng số.

Datum oder Uhrzeit sortieren

 1. Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sắp xếp từ ngày hoặc thời gian cũ hơn đến mới hơn, hãy bấm Lệnh A đến Z trong Excel sắp xếp từ A đến Z hoặc từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất (Sắp xếp từ Cũ nhất đến Mới nhất).

  • Để sắp xếp từ ngày hoặc thời gian sau này đến thời gian trước đó, hãy bấm Lệnh Z đến A trong Excel sắp xếp từ Z đến A hoặc từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất (Sắp xếp từ Mới nhất đến Cũ nhất).

Lưu ý:  Möglicher Vorfall   

 • Überprüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit als Datum oder Uhrzeit gespeichert sind    Nếu kết quả không như bạn mong đợi thì cột có thể chứa ngày hoặc giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản, thay vì dưới dạng ngày hoặc giờ. Để Excel sắp xếp ngày và giờ đúng cách, toàn bộ ngày và giờ trong một cột phải được lưu trữ dưới dạng số sê-ri ngày hoặc giờ. Nếu Excel không thể nhận diện một giá trị dưới dạng ngày hoặc giờ thì ngày hoặc giờ sẽ được lưu trữ dưới dạng văn bản. Để biết thêm thông tin, xem mục Chuyển đổi ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản thành ngày.

 • Nếu bạn muốn sắp xếp theo ngày trong tuần, hãy định dạng ô để hiển thị ngày trong tuần. Nếu bạn muốn sắp xếp theo ngày trong tuần bất kể ngày tháng, hãy chuyển đổi chúng thành văn bản bằng cách sử dụng hàm TEXT. Tuy nhiên, hàm TEXT sẽ trả về một giá trị văn bản, do đó, hoạt động sắp xếp sẽ dựa theo dữ liệu dạng chữ và số. Để biết thêm thông tin, xem mục Hiển thị ngày dưới dạng ngày trong tuần.

Sortieren Sie nach mehreren Spalten oder Zeilen

Bạn có thể muốn sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng khi có dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo cùng một giá trị trong một cột hoặc hàng, rồi sắp xếp cột hoặc hàng khác bên trong nhóm gồm các giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột Bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận (để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau), rồi sắp xếp theo tên (để xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể sắp xếp tối đa 64 cột.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, phạm vi ô mà bạn sắp xếp nên có đầu đề cột.

 1. Chọn một ô bất kỳ trong dải dữ liệu.

  Danh sách nhân viên theo bộ phận cần sắp xếp

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột đầu tiên bạn muốn sắp xếp.

  Chọn cột đầu tiên để sắp xếp

 4. Bên dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn kiểu sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sắp xếp theo văn bản, số hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị.

  • Để sắp xếp theo định dạng, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

 5. Bên dưới Thứ tự, hãy chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với giá trị văn bản, hãy chọn A đến Z hoặc Z đến A.

  • Đối với giá trị số, hãy chọn Nhỏ nhất đến Lớn nhất hoặc Lớn nhất đến Nhỏ nhất.

  • Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến Mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

  • Để sắp xếp dựa trên một danh sách tùy chỉnh, hãy chọn Danh sách Tùy chỉnh.

 6. Để thêm cột khác để sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ ba đến năm.

  Bấm vào Thêm Mức

 7. Để sao chép một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Sao chép Mức.

 8. Để xóa một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Xóa Mức.

  Lưu ý: Bạn phải giữ ít nhất một mục trong danh sách.

 9. Để thay đổi thứ tự sắp xếp cột, hãy chọn một mục nhập, rồi bấm vào mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn để thay đổi thứ tự. Các mục cao hơn trong danh sách được sắp xếp trước các mục thấp hơn trong danh sách.

Sortieren Sie nach Zellenfarbe, Schriftfarbe oder Symbol

Nếu bạn đã định dạng theo cách thủ công hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà bạn đã tạo bằng định dạng có điều kiện.

 1. Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột mà bạn muốn sắp xếp.

  Bên dưới Cột, bấm vào Sắp xếp theo, rồi chọn một tùy chọn

 4. Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

  Bên dưới Sắp xếp Trên, chọn một tùy chọn

 5. Bên dưới Thứ tự, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút rồi tùy thuộc vào kiểu định dạng, hãy chọn màu ô, màu phông hoặc biểu tượng ô.

 6. Tiếp theo, chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Để di chuyển màu ô, màu phông hoặc biểu tượng lên trên cùng hay sang bên trái, hãy chọn Ở Trên cùng cho thao tác sắp xếp cột và Ở Bên trái cho thao tác sắp xếp hàng.

  • Để di chuyển màu ô, màu phông hoặc biểu tượng xuống dưới cùng hay sang bên phải, hãy chọn Ở Dưới cùng cho thao tác sắp xếp cột và Ở Bên phải cho thao tác sắp xếp hàng.

   Lưu ý: Không có thứ tự sắp xếp màu ô, màu phông hoặc biểu tượng mặc định. Bạn phải xác định thứ tự mà bạn muốn cho mỗi thao tác sắp xếp.

 7. Để xác định màu ô, màu phông hoặc biểu tượng tiếp theo để sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ ba đến năm.

  Đảm bảo bạn chọn cùng một cột trong hộp Sau đó theo và chọn cùng một lựa chọn bên dưới Thứ tự.

  Tiếp tục lặp lại cho mỗi màu ô, màu phông hoặc biểu tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào thao tác sắp xếp.

Sortieren Sie nach einer benutzerdefinierten Liste

Bạn có thể sử dụng một danh sách tùy chỉnh để sắp xếp theo thứ tự do người dùng xác định. Chẳng hạn, một cột có thể chứa các giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo đó, chẳng hạn như Cao, Trung bình và Thấp. Làm thế nào để bạn có thể sắp xếp sao cho các hàng chứa Cao xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là Trung bình rồi đến Thấp? Nếu bạn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, thì thao tác sắp xếp “A đến Z” sẽ đưa Cao lên trên cùng, nhưng Thấp sẽ đứng trước Trung bình. Và nếu bạn sắp xếp “Z đến A”, thì Trung bình sẽ xuất hiện đầu tiên và Thấp ở giữa. Bất kể thứ tự nào, bạn luôn muốn “Trung bình” ở giữa. Bằng cách tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình, bạn có thể giải quyết vấn đề này.

 1. Hoặc, tạo một danh sách tùy chỉnh:

  1. Trong một dải ô, nhập những giá trị bạn muốn sắp xếp theo đó, theo thứ tự bạn muốn, từ trên xuống dưới như trong ví dụ này.

   Tạo một danh sách từ cao tới thấp trong một dải ô

  2. Chọn phạm vi mà bạn vừa nhập. Sử dụng ví dụ trước, hãy chọn các ô A1:A3.

  3. Đi đến Tệp > Tùy chọn > Nâng cao > Chung > Chỉnh sửa Danh sách tùy chỉnh, rồi trong hộp thoại Danh sách tùy chỉnh, bấm vào Nhập, rồi bấm hai lần vào OK.

   Lưu ý: 

   • Bạn có thể tạo danh sách tùy chỉnh chỉ dựa trên một giá trị (văn bản, số và ngày hoặc thời gian). Bạn không thể tạo danh sách tùy chỉnh dựa trên một định dạng (màu ô, màu phông hoặc biểu tượng).

   • Độ dài tối đa của danh sách tùy chỉnh là 255 ký tự và ký tự đầu tiên không được bắt đầu bằng số.

 2. Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

 3. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 4. Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo hoặc Sau đó theo, chọn cột bạn muốn sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh.

 5. Dưới Thứ tự, hãy chọn Danh sách Tùy chỉnh.

 6. Trong hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, hãy chọn danh sách mà bạn muốn. Sử dụng danh sách tùy chỉnh mà bạn đã tạo trong ví dụ trước, hãy bấm Cao, Trung bình, Thấp.

 7. Bấm vào OK.

Groß-/Kleinschreibung beachten

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 2. Trong hộp thoại Sắp xếp, bấm vào Tùy chọn.

  Bấm vào Sắp xếp để mở hộp thoại Sắp xếp

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, hãy chọn Phân biệt chữ hoa, chữ thường.

  Trong hộp thoại Sắp xếp, bấm vào Tùy chọn

 4. Bấm OK hai lần.

Sortieren Sie von links nach rechts

Thường thì mọi người sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới nhưng bạn cũng có thể sắp xếp từ trái sang phải.

Lưu ý: Bảng không hỗ trợ sắp xếp từ trái sang phải. Để làm vậy, trước tiên hãy chuyển đổi bảng thành một dải ô bằng cách chọn một ô bất kỳ trong bảng, rồi bấm vào Công cụ Bảng > Chuyển đổi thành dải ô.

 1. Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp.

  Nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Sắp xếp, bấm vào Tùy chọn.

  Bấm vào Sắp xếp để mở hộp thoại Sắp xếp

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, bên dưới Hướng, hãy bấm Sắp xếp từ trái sang phải, rồi bấm OK.

  Ở hộp Tùy chọn Sắp xếp, bấm vào Trái sang Phải

 5. Bên dưới Hàng, trong hộp Sắp xếp theo, chọn hàng mà bạn muốn sắp xếp. Hàng này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo hàng tiêu đề.

  Chọn hàng bạn muốn sắp xếp

  Mẹo: Nếu hàng tiêu đề của bạn là văn bản nhưng bạn muốn sắp xếp cột theo số, bạn có thể thêm một hàng mới ở trên dải dữ liệu của mình, rồi thêm số theo thứ tự bạn muốn.

 6. Để sắp xếp theo giá trị, hãy chọn một trong các tùy chọn từ danh sách thả xuống Thứ tự:

  1. Đối với giá trị văn bản, hãy chọn A đến Z hoặc Z đến A.

  2. Đối với giá trị số, hãy chọn Nhỏ nhất đến Lớn nhất hoặc Lớn nhất đến Nhỏ nhất.

  3. Đối với giá trị ngày hoặc thời gian, hãy chọn Cũ nhất đến Mới nhất hoặc Mới nhất đến Cũ nhất.

 7. Để sắp xếp theo màu ô, màu phông hoặc biểu tượng ô, hãy làm như sau:

  1. Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

  2. Bên dưới Thứ tự, chọn màu ô, màu phông chữ hoặc biểu tượng ô, rồi chọn Ở bên Trái hoặc Ở bên Phải.

Lưu ý: Khi bạn sắp xếp các hàng vốn là một phần của đại cương trang tính, Excel sẽ sắp xếp các nhóm ở mức cao nhất (mức 1) sao cho các hàng hoặc cột chi tiết luôn ở gần nhau, ngay cả khi hàng hoặc cột chi tiết bị ẩn.

Sắp xếp theo giá trị một phần trong một cột

Để sắp xếp theo một phần của giá trị trong cột, chẳng hạn như mã số linh kiện (789-WDG-34), họ (Carol Philips) hoặc tên (Philips, Carol), trước tiên bạn cần tách cột thành hai hay nhiều cột để giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo nằm trong cột riêng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm văn bản để phân tách các phần của ô hoặc bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Chuyển văn bản thành cột. Để xem ví dụ và biết thêm thông tin, hãy xem mục Tách văn bản thành các ô khác nhau và Tách văn bản giữa các cột bằng cách dùng hàm.

Sắp xếp dải ô trong một dải ô lớn hơn

Cảnh báo: Bạn có thể sắp xếp một dải ô trong một dải ô khác nhưng điều này không được chúng tôi khuyến nghị, do kết quả sẽ không liên kết với dải ô được sắp xếp từ dữ liệu gốc của mình. Nếu bạn đã sắp xếp dữ liệu sau như được hiển thị, những nhân viên đã chọn sẽ được liên kết với các phòng ban khác nhau không giống như trước đây.

Chẳng hạn như khi sắp xếp một dải ô nhỏ trong một dải ô lớn hơn.

Thật may, Excel sẽ cảnh báo bạn nếu Excel thấy bạn đang chuẩn bị thực hiện điều này:

Bấm vào Tiếp tục với lựa chọn hiện tại

Nếu bạn không định sắp xếp như vậy thì hãy nhấn vào tùy chọn Bung rộng lựa chọn, nếu không hãy chọn Tiếp tục với lựa chọn hiện tại.

Nếu kết quả không như mong muốn, hãy bấm Hoàn tác Nút Hoàn tác.

Lưu ý: Bạn không thể sắp xếp trong một bảng theo cách này.

Tìm hiểu thêm về các vấn đề chung trong việc sắp xếp

Nếu bạn nhận được kết quả ngoài dự kiến khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy làm như sau:

Kiểm tra xem có phải giá trị do công thức trả về đã thay đổi hay không    Nếu dữ liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức, thì các giá trị trả về của những công thức này có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo áp dụng lại thao tác sắp xếp để có được kết quả cập nhật.

Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp    Các cột ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp cột và hàng ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn.

Kiểm tra thiết đặt bản địa    Thứ tự sắp xếp có thể thay đổi tùy theo thiết đặt bản địa. Đảm bảo bạn có thiết đặt bản địa thích hợp trong Thiết đặt Khu vực hoặc Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực trong Panel Điều khiển trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết đặt bản địa, hãy xem hệ thống trợ giúp của Windows.

Nhập đầu đề cột chỉ trong một hàng    Nếu bạn cần nhãn nhiều dòng, hãy ngắt dòng văn bản bên trong ô.

Bật hoặc tắt hàng đầu đề    Thường thì tốt nhất là nên có một hàng đầu đề khi bạn sắp xếp cột để dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, giá trị trong đầu đề không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, bạn có thể cần phải bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong đầu đề được hoặc không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Để loại trừ hàng dữ liệu đầu tiên khỏi thao tác sắp xếp vì đó là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

 • Để bao gồm hàng dữ liệu đầu tiên trong thao tác sắp xếp vì đó không phải là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi bỏ chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Sắp xếp dữ liệu trong bảng

Nếu dữ liệu của bạn được định dạng dưới dạng bảng Excel, thì bạn có thể nhanh chóng sắp xếp và lọc dữ liệu đó với các nút bộ lọc trong hàng tiêu đề.

 1. Nếu dữ liệu của bạn chưa nằm trong bảng, hãy định dạng nó dưới dạng bảng. Thao tác này sẽ tự động thêm một nút bộ lọc ở trên cùng của mỗi cột trong bảng.

 2. Bấm vào nút bộ lọc ở đầu cột bạn muốn sắp xếp, rồi chọn thứ tự sắp xếp mà bạn mong muốn.

  Sử dụng Bộ lọc bảng của Excel để sắp xếp theo thứ tự Tăng dần hoặc Giảm dần

 3. Để hoàn tác thao tác sắp xếp, hãy sử dụng nút Hoàn tác trên tab Trang đầu.

  Verwenden Sie die Schaltfläche Rückgängig in Excel für das Web auf der Registerkarte Start, um eine vorherige Anordnung rückgängig zu machen

Sắp xếp dữ liệu trong dải ô

 1. Chọn một ô để sắp xếp trên:

  • Nếu dữ liệu của bạn có một hàng tiêu đề, hãy chọn tiêu đề mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như “Dân số”.

   Daten mit einer Kopfzeile sortieren

  • Nếu dữ liệu của bạn không có hàng tiêu đề, hãy chọn giá trị cao nhất mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như 634535.

   Daten ohne Kopfzeile sortieren

 2. Trên tab Dữ liệu, chọn một trong các phương pháp sắp xếp:

  • Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày gần đây nhấ.

  • Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày sớm nhất.

Die Excel-Schaltflächen Aufsteigend oder Absteigend sortieren auf der Registerkarte Daten

Sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng

Giả sử bạn có một bảng với một cột Bộ phận và một cột Nhân viên. Trước tiên, bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau, sau đó sắp xếp theo tên để sắp xếp tên trong từng bộ phận theo thứ tự bảng chữ cái. 

Chọn ô bất kỳ trong phạm vi dữ liệu của bạn.

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Sắp xếp Tùy chỉnh.

  Excel-Option „Benutzerdefinierte Sortierung“ auf der Registerkarte „Daten“.

 2. Trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chỉnh, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo, chọn cột đầu tiên mà bạn muốn sắp xếp.

  Benutzerdefiniertes Sortierdialogfeld mit ausgewählter Zeilen-Spalten-Sortierung in der Spalte „Name“.

  Lưu ý: Menu Sắp xếp Dựa trên được vô hiệu hóa do chưa được hỗ trợ. Bây giờ, bạn có thể thay đổi trong ứng dụng Excel trên máy tính.

 3. Bên dưới Thứ tự, hãy chọn cách bạn muốn sắp xếp:

  • Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày gần đây nhấ.

  • Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày sớm nhất.

 4. Để thêm cột khác nhằm sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm, sau đó lặp lại các bước năm và sáu.

  Nachdem Sie auf „Hinzufügen“ geklickt haben, erscheint eine weitere Sortierebene in der Liste neben „Dann nach“.

 5. Để thay đổi thứ tự sắp xếp cột, hãy chọn một mục nhập, rồi bấm vào mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn.

Sắp xếp theo Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng

Nếu bạn đã định dạng theo cách thủ công hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà bạn đã tạo bằng định dạng có điều kiện.

 1. Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & lọc, chọn Sắp xếp Tùy chỉnh.Excel-Option „Benutzerdefinierte Sortierung“ auf der Registerkarte „Daten“.

 3. Trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chỉnh bên dưới Cột, hãy chọn cột bạn muốn sắp xếp.Wählen Sie im Dialogfeld „Benutzerdefinierte Sortierung“ eine Spalte aus

 4. Wählen Sie unter Basierend auf Sortieren die Option Zellenfarbe , Schriftfarbe oder Symbol für bedingte Formatierung aus.

 5. Wählen Sie unter Reihenfolge die gewünschte Reihenfolge aus (was Sie sehen, hängt von der Art Ihres Formats ab). Wählen Sie dann eine Zellenfarbe, eine Schriftfarbe oder ein Zellensymbol aus.

 6. Als Nächstes wählen Sie aus, wie Sie sortieren möchten, indem Sie die Zellenfarbe, die Schriftfarbe oder das Symbol verschieben:

  Hinweis:  Es gibt keine standardmäßige Zellenfarbe, Schriftfarbe oder Symbolsortierreihenfolge. Sie müssen die gewünschte Reihenfolge für jeden Sortiervorgang angeben.

  • So bewegen Sie sich nach oben oder links: Wählen Sie „ Oben “ für eine Spaltenanordnung und „Links“ für eine Zeilenanordnung.

  • Nach unten oder rechts verschieben: Wählen Sie Unten, um Spalten zu sortieren, und Rechts , um Zeilen zu sortieren.

 7. Um die nächste Zelle, Schriftfarbe oder das Symbol zum Sortieren anzugeben , wählen Sie Ebene hinzufügen und wiederholen dann die Schritte 1–5.

 • Stellen Sie sicher, dass Ihre Spalte im Feld Then By und die Auswahl unter Order identisch sind.

 • Wiederholen Sie dies für jede weitere Zellenfarbe, Schriftfarbe oder jedes Symbol, das Sie in den Sortiervorgang einbeziehen möchten.

Sắp xếp theo phân biệt chữ hoa/thường

 1. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten in der Gruppe Sortieren und Filtern auf Benutzerdefinierte Sortierung .

  Benutzerdefinierte Excel-Sortieroptionen auf der Registerkarte Daten

 2. Klicken Sie im Dialogfeld Sortieroptionen auf Optionen .

  Benutzerdefiniertes Sortierdialogfeld mit ausgewählten Optionsfeldern

 3. Wählen Sie im Menü „ Optionen “ die Option „Groß- / Kleinschreibung beachten“ .

  Hộp thoại sắp xếp tùy chỉnh khi Độ nhạy được chọn

 4. Klicken Sie auf OK .

Sắp xếp từ trái sang phải

Normalerweise wird von oben nach unten sortiert, aber Sie können auch von links nach rechts sortieren.

Hinweis:  Die Tabelle unterstützt keine Sortierung von links nach rechts. Konvertieren Sie dazu zunächst die Tabelle in einen Bereich, indem Sie eine beliebige Zelle in der Tabelle auswählen und dann auf Tabellentools > In Bereich konvertieren klicken . 

 1. Wählen Sie eine beliebige Zelle in dem Bereich aus, den Sie sortieren möchten.

 2. Trên tab Dữ liệu , trong nhóm Sắp xếp & Lọc , chọn Sắp xếp Tùy chỉnh .

  Tùy chọn sắp xếp Excel tùy chỉnh trên tab Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, nhấp vào Tùy chọn .Hộp thoại sắp xếp tùy chỉnh với các nút radio được chọn

 4. Trong phần Chỉ đạo, hãy nhấp vào Sắp xếp từ trái sang phảiSắp xếp tùy chỉnh Mở menu Cài đặt và chọn sắp xếp từ trái sang phải

 5. Bên dưới Hàng, trong danh sách thả xuống “Sắp xếp theo” , hãy chọn hàng bạn muốn sắp xếp. Hàng này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo tiêu đề.   Danh sách thả xuống Hàng trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chỉnh mở ra khi chọn sắp xếp từ trái sang phải

 6. Để sắp xếp theo giá trị, hãy chọn một trong các tùy chọn từ danh sách Đơn hàng thả xuống:

  • Sắp xếp tăng dần để sắp xếp từ A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày mới nhất.

  • Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, ngày lớn nhất đến ngày nhỏ nhất hoặc ngày gần nhất đến ngày sớm nhất

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận trợ giúp trong Cộng đồng giải đáp.

Xem thêm

Sử dụng các hàm SORT và SORT BY để tự động sắp xếp dữ liệu của bạn.

Facebook LinkedIn E-mail

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Nhận tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách sử dụng hàm SORT để sắp xếp dữ liệu trong Excel mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…