[Kách Hay] Cách sử dụng hàm HLOOKUP trên Excel – Tìm kiếm dữ liệu theo dòng trong Excel mới nhất 2023

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trên Excel – Tìm kiếm dữ liệu theo dòng trong Excel – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Nen-su-dung-hlookup-hay-index-ket-hop-match-se-hay-hon-d5f959c5

Hàm Hlookup trong Excel; Bạn đang sử dụng Hlookup, Vlookup hay Xlookup trong trường hợp nào?

 • Thể loại:
 • Excel cơ bản Excel nâng cao Thủ thuật Excel

Như các bạn đã biết Microsoft có 3 hàm tìm kiếm giá trị là LOOKUP và HLOOKUP và người dùng cảm thấy bối rối khi sử dụng 3 hàm này nhất. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ tập trung vào các tính năng của hàm HLOOKUP trong Excel và đưa ra một số ví dụ rõ ràng để giúp bạn sử dụng Hlookup hiệu quả nhất.

xem lướt qua

 • CHỨC NĂNG THAM KHẢO TRONG EXCEL LÀ GÌ?
 • 3 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ TÍNH NĂNG HLOOKUP TRONG EXCEL 
 • SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VLOOKUP VÀ VLOOKUP
 • Khi nào dùng VLOOKUP, khi nào dùng HLOOKUP
 • SỬ DỤNG HLOOKUP TRONG EXCEL
 • Cách sử dụng hàm hlookup từ một trang tính hoặc sổ làm việc khác
 • Tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối trong HLookup
 • CHỈ SỐ/MATCH, MỘT ĐỊNH DẠNG HIỆU QUẢ KHÁC NGOÀI HLOOKUP
 • Cách sử dụng tìm kiếm H phân biệt chữ hoa chữ thường trong Excel
 • 10 LÝ DO THƯỜNG GẶP TẠI SAO HLOOKUP SẼ KHÔNG CHẠY

CHỨC NĂNG THAM KHẢO TRONG EXCEL LÀ GÌ?

Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm một giá trị cụ thể ở hàng trên cùng của bảng và trả về một giá trị khác trong cùng một cột từ hàng bạn chỉ định.

Hàm HLOOKUP khả dụng cho Microsoft Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 và các phiên bản cũ hơn.

HLOOKUP TỔNG HỢP VÀ SỬ DỤNG HLOOKUP

Cú pháp của hàm hlookup như sau

HLOOKUP(giá trị_lookup, mảng bảng, row_index_num, [range_lookup])

với

Lookup_value (erforderlich): Der nachzuschlagende Wert. Kann ein Zellbezug, ein Wert oder eine Textzeichenfolge sein.

VBA101_92019-nho

EX101_92019-nho

Table_array (erforderlich): eine Nachschlagetabelle mit zwei oder mehr Datenzeilen. Kann ein reguläres, benanntes Array oder eine Excel-Tabelle sein. Die Suchwerte müssen in der ersten Zeile von table_array platziert werden

Row_index_num (erforderlich): Die Anzahl der Zeilen im table_array, wo der Wert zurückgegeben wird. Um beispielsweise eine Übereinstimmung aus der zweiten Zeile zurückzugeben, setzen Sie row_index_num auf 2.

Range_lookup (optional): ein logischer (boolescher) Wert, der angibt, ob HLOOKUP eine exakte oder ungefähre Übereinstimmung finden soll.

Wenn TRUE oder weggelassen, wird eine ungefähre Übereinstimmung zurückgegeben. Das heißt, wenn keine exakte Übereinstimmung gefunden wird, gibt Ihre Hlookup-Funktion den nächstgrößten Wert zurück, der kleiner als der look_up-Wert ist.

Bei FALSE wird nur eine exakte Übereinstimmung zurückgegeben. Wenn keiner der Werte in der angegebenen Zeile genau mit dem Suchwert übereinstimmt, gibt die Hlookup-Funktion den Fehler #NV zurück.

Zum leichteren Verständnis können Sie die HLOOKUP-Syntax von Excel wie folgt ins Vietnamesische übersetzen

HLOOKUP (Suche nach diesem Wert in dieser Tabelle, gib den Wert aus dieser Zeile zurück, [Rückgabe exakt oder relativ])

Để hiểu cách hoạt động, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn có một bảng với thông tin cơ bản về các hành tinh của hệ Mặt trời. Bạn muốn hàm trả về đường kính của hành tinh có tên trong ô B5.

Trong công thức Hlookup, chúng ta sẽ sử dụng các tham số sau

Lookup_value là B5, ô chứa tên của hành tinh bạn muốn tìm

Table_arrray là B2:I3, bảng chứa giá trị cần tìm

Row_index_num là 2 vì Đường kính ở hàng thứ 2 trong bảng

Range_lookup  là FALSE vì hàng thứ nhất của bảng không được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z, nên chúng ta chỉ có thể tìm giá trị chính xác ở trong ví dụ này

Bây giờ xếp các tham số vào và chúng ta có công thức như sau:

=HLOOKUP (40, A2:B15, 2)

Screen-Shot-2017-05-02-at-20

3 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ HÀM HLOOKUP TRONG EXCEL 

Bất cứ khi nào bạn tìm giá trị trong hàng, hãy nhớ những điều sau:

 1. Hàm HLOOKUP chỉ có thể tìm ở hàng trên cùng của table_array. Nếu bạn cần tìm ở những vị trí khác, hãy sử dụng công thức Index hoặc Match
 2. HLOOKUP trong Excel không phân biệt được chữ hoa và thường
 3. Nếu range_lookup được đặt là TRUE hoặc bỏ trống (kết quả khớp tương đối), các giá trị ở hàng đầu của table_array phải được xếp theo thứ tự tăng dần (A-Z) từ trái sang phải.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VLOOKUP VÀ HLOOKUP

Như bạn đã biết, cả hai hàm HLOOKUP VÀ VLOOKUP dùng để tìm kiếm một giá trị. Nhưng chúng khác nhau trong cách hoạt động. Chúng ta dễ dàng nhận ra tên của hai hàm khác nhau ở chữ cái đầu – “H” là ngang (horizontal) và “V” là dọc (vertical)

Do đó, bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm giá trị theo cột ở phía bên trái của dữ liệu bạn muốn tìm. Hàm HLOOKUP dùng để tìm giá trị theo hàng ngang. Nó tìm giá trị ở hàng đầu tiên của bảng và trả lại giá trị ở hàng được chỉ định ở trong cùng một cột.

Hình dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa hai công thức Vlookup và Hlookup

           Screen-Shot-2017-05-02-at-20Screen-Shot-2017-05-02-at-20

Xem thêm: Các hàm excel thông dụng

Khi nào sử dụng VLOOKUP, khi nào sử dụng HLOOKUP

Khi nào sử dụng VLOOKUP, khi nào sử dụng HLOOKUP? Hẳn bạn rất thắc mắc với câu hỏi này. Chúng ta có 1 bí quyết để dễ dàng nhận diện nó, đó là Căn cứ theo đối tượng Lookup_value và cấu trúc của vùng bảng Table_Array (Bảng chứa dữ liệu tìm kiếm và kết quả cần tìm)

 • Nếu lookup_value nằm trên cột đầu tiên của bảng thì dùng Vlookup
 • Nếu lookup_value nằm trên dòng đầu tiên của bảng thì dùng Hlookup

ỨNG DỤNG CỦA HLOOKUP TRONG EXCEL

Tìm giá trị theo hàng với kết quả khớp tương đối và chính xác

Hàm HLOOKUP trong Excel có thể tìm kết quả khớp chính xác và không chính xác dựa trên giá trị của tham số range_lookup

 • TRUE hoặc bỏ trống: kết quả khớp tương đối
 • FALSE: kết quả khớp chính xác

Nên nhớ rằng mặc dù chúng ta thường nói là kết quả khớp tương đối, công thức Hlookup luôn tìm một kết quả khớp chính xác đầu tiên. Đặt tham số là FALSE cho phép hàm trả về kết quả khớp tương đối (giá trị gần nhất nhở hơn giá trị cần tìm kiếm) nếu kết quả khớp chính xác không tìm thấy; TRUE hoặc bị bỏ trống sẽ trả về lỗi #N/A

Chúng ta cùng xem ví dụ minh hoạ dưới đây

 • HLOOKUP với kết quả khớp tương đối

Giả sử bạn có một danh sách các hành tinh ở hàng 2 (B2:I2) và nhiệt độ của chúng ở hàng 1 (B1:I1). Bạn muốn tìm hành tinh có nhiệt độ bằng nhiệt độ ở ô B4.

Trong trường hợp bạn không biết chính xác nhiệt độ cần tìm, bạn có thể xây dựng hàm Hlookup để đưa ra kết quả khớp gần nhất nếu giá trị chính xác không được tìm thấy.

Ví dụ, để biết hành tinh nào có nhiệt độ trung bình vào khoảng -340°F, bạn sử dụng công thức Hlookup như sau (range_lookup được đặt là TRUE trong trường hợp này):

=HLOOKUP (B4, B1:I2, 2)

Hãy nhớ rằng kết quả khớp tương đối yêu cầu sắp xếp các giá trị ở hàng đầu tiên từ nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc từ A đến Z, nếu không hàm Hlookup sẽ đưa ra kết quả sai.

Trong hình chụp dưới đây, hàm trả về hành tinh Hải Vương, một trong những hành tinh lạnh nhất trong hệ Mặt trời luôn giữ nhiệt độ trung bình vào khoảng -346 độ F.

Screen-Shot-2017-05-02-at-20

 • Hlookup với kết quả khớp chính xác

Nếu bạn biết chính xác giá trị cần tìm, bạn có thể đặt tham số cuối cùng của hàm Hlookup là FALSE:

=HLOOKUP (B4, B1:I2, 2, FALSE)

Screen-Shot-2017-05-02-at-20

Một mặt, kết quả khớp tường dối dễ dàng sử dụng hơn vì nó không yêu cầu sắp xếp dữ liệu ở hàng đầu tiên. Mặt khác, nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, lỗi #N/A sẽ được trả về.

Tip Để giúp người dùng không cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy lỗi N/A xuất hiện, bạn có thể đưa hàm Hlookup vào hàm INFERROR và gửi thông điệp của bạn

=INFERROR (HLOOKUP (B4, B1:I2, 2, FALSE), “Xin lỗi, không tìm thấy kết quả”)

Cách dùng hàm Hlookup từ worksheet hoặc workbook khác

Nhìn chung, tìm giá trị theo hàng từ một trang tính hoặc một bảng tính khác nghĩa là bạn phải cung cấp các tham chiếu ngoại tuyến cho hàm HLOOKUP

Để lấy giá trị khớp từ một trang tính khác, bạn phải chỉ rõ tên của trang tính đặt trước dấu “!”. Ví dụ:

=HLOOKUP (B$1, Duongkinh! $B$1:$I2, 2, FALSE)

Không có tiêu đề-1

Nếu tên trang tính chứa dấu cách hoặc kí tự không phải chữ cái, đặt nó trong dấu ngoặc đơn như sau:

=HLOOKUP (B$1, ‘Đường kính’!$B$1:$I$2, 2, FALSE)

Khi tham chiếu từ bảng tính khác, đặt tên bảng tính trong ngoặc vuông:

=HLOOKUP (B$1, [BOOK1.xlsx]Đườngkính!$B$1:$I$2, 2, FALSE)

Nếu bạn muốn lấy giá trị từ một bảng tính đóng, bạn cần chỉ ra đường dẫn đến bảng tính:

=HLOOKUP (B$1, ‘D:\Reports\[Book1.xlsx]Đườngkính’!$B$1:$I$2, 2, FALSE)

Tip: Thay vì đánh tên bảng tính và trang tính bằng tay, bạn có thể chọn các ô trong trang tính khác và Excel sẽ thêm tham chiếu ngoại tuyến vào hàm của bạn một cách tự động

HLOOKUP với kết quả khớp một phần (sử dụng kí tự đại diện)

Như trong trường hợp của Vlookup, hàm HLOOKUP cho phép sử dụng các kí tự đại diện sau cho tham số lookup_value:

 • Dấu hỏi (?) để khớp với bất kì một kí tự đơn nào
 • Dấu sao (*) để khớp với một chuỗi các kí tự

Các kí tự đại diện rất hữu ích khi bạn muốn lấy thông tin từ một cơ sở dữ liệu dựa trên một vài đoạn văn bản nằm trong nội dung của ô tìm kiếm

Ví dụ, bạn có một danh sách tên các khách hàng ở hàng 1 và số order ở hàng 2. Bạn muốn tìm số order của một khách hàng nhất định nào đó nhưng bạn không thể nhớ tên chính xác vị khách mà chỉ nhớ nó bắt đầu với chữ “La”.

Cho rằng dữ liệu của bạn ở ô B1:I2 (table_array) và thứ tự các số ở hàng 2 (row_index_num), công thức như sau:

=HLOOKUP (“La*”, B1:I2, 2, FALSE)

Để công thức linh hoạt hơn, bạn có thể đánh giá trị tìm kiếm vào một ô cụ thể, ví dụ B4, và gắn vào ô đó kí tự đại diện như sau:

=HLOOKUP (B4&“*”, B1:I2, 2, FALSE)

Screen-Shot-2017-05-02-at-20

Lưu ý

 1. Để hàm HLOOKUP với kí tự đại diện đưa kết quả đúng, range_lookup phải được đặt chế độ FALSE
 2. Nếu table_array chứa nhiều hơn một giá trị khớp với kí tự đại diện, giá trị đầu tiên tìm được sẽ được trả về

Ô tham chiếu tuyệt đối và tương đối trong HLookup

Nếu bạn đang viết hàm Hlookup cho một ô, bạn có thể không cần quan tâm nên sử dụng ô tham chiếu tuyệt đối hay tương đối vì cả hai đều phù hợp. Tuy nhiên, khi sao chép một công thức cho nhiều ô tham chiếu, bạn cần phân biệt được hai loại này

 • table_array luôn được đặt cố định bằng các ô tham chiếu tuyệt đối với kí hiệu “$”, ví dụ $B$1:$I$2
 • tham chiếu lookup_value là tương đối hoặc hỗn hợp dựa trên logic kinh doanh của bạn

Để dễ hiểu hơn, chúng ta cùng xem kĩ hàm Hlookup khi lấy dữ liệu từ một trang tính khác

=HLOOKUP (B$1, Duongkinh!$B$1:$I$2, 2, FALSE)

Trong công thức trên, chúng ta sử dụng tham chiếu tuyệt đối ($B$1:$I$2) trong table_array vì nó cần được giữ không đổi khi công thức được sao chép từ các ô khác

Đối với lookup_value (B$1), chúng ta sử dụng tham chiếu hỗn hợp, cột tương đối và hàng tuyệt đối vì các giá trị tìm kiếm (tên hành tinh) nằm trên cùng một hàng (hàng 1) nhưng ở các cột khác nhau (từ B đến I) và cột tham chiếu nên thay đổi dựa trên vị trí tương đối của ô chứa công thức được sao chép.

Screen-Shot-2017-05-02-at-21

INDEX/MATCH, MỘT CÔNG THỨC HIỆU QUẢ KHÁC BÊN CẠNH HLOOKUP

Như các bạn đã biết, hàm HLOOKUP có một vài hạn chế với nhược điểm lớn nhất là không thể thể tìm các giá trị nằm ngoài hàng đầu và phải xếp các giá trị theo thứ tự khi tìm kết quả khớp tương đối. May mắn thay, sự kết hợp giữa hàm INDEX và MATCH sẽ khắc phục được những điểm này:

INDEX (nơi chứa giá trị về, MATCH (giá trị tìm kiếm, nơi tìm giá trị, 0))

Giả sử giá trị tìm kiếm ở ô B7, bạn đang tìm một kết quả khớp ở hàng 2 (B2:I2), và muốn giá trị trả về từ hàng 1 (B1:I1), công thức như sau

=INDEX (B1:I1, MATCH (B7, B2:I2, 0))

Trong hình chụp dưới đây, bạn có thể thấy trong cả 2 trường hợp INDEX MATCH đều hoạt động tốt.

Screen-Shot-2017-05-02-at-21

Cách sử dụng H-lookup phân biệt dạng chữ trong Excel

Như đã đề cập lúc đầu, hàm HLOOKUP không thể phân biệt chữ thường và in hoa. Trong nhiều trường hợp khi dạng chữ của kí tự quan trọng, bạn có thể dùng hàm EXACT để so sánh các ô và đặt bên trong hàm INDEX MATCH như trong ví dụ trước:

INDEX (hàng chứa giá trị trả về, MATCH (TRUE, EXACT (hàng tìm kiếm, giá trị tìm kiếm), 0))

Giả sử giá trị tìm kiếm của bạn ở ô B4, mảng tìm kiếm là B1:I1, mảng giá trị trả về là B2:I2, công thức có dạng như sau:

=INDEX (B2:I2, MATCH (TRUE, EXACT (B1:I1, B4), 0))

Screen-Shot-2017-05-02-at-21

Lưu ý: Đây là công thức mảng do đó bạn phải ấn tổ hợp Ctrl + Shift + Enter sau khi viết công thức

10 LÝ DO PHỔ BIẾN KHIẾN HLOOKUP KHÔNG CHẠY ĐƯỢC

Hàm Hlookup là một hàm phức tạp bởi nó có rất nhiều thành phần trong công thức khiến các lỗi #N/A, #VALUE hoặc #REF thường xuyên xảy ra. Nếu hàm HLOOKUP của bạn không hoạt động được, nguyên nhân có thể là một trong các lỗi dưới đây

 1. HLOOKUP không thể tìm kiếm các hàng phía trên

Kể cả khi bạn quên tất cả các chi tiết về tìm kiếm theo hàng ngang trong Excel, luôn nhớ rằng Hlookup chỉ có thể tìm ở hàng đầu tiên trong bảng. Nếu các giá trị tìm kiếm nằm ở các hàng khác, lỗi N/A sẽ được trả lại. Để khắc phục lỗi này, bạn nên sử dụng công thức INDEX/MATCH

 1. Kết quả khớp tương đối và chính xác

Khi bạn đang tìm giá trị trong Excel, theo hàng ngang hay dọc, đa số các trường hợp là bạn đang tìm kiếm một giá trị cụ thể nên cần kết quả khớp chính xác. Khi tìm kiếm với kết quả khớp tương đối (range_lookup được đặt TRUE hoặc bỏ trống), các bạn nên nhớ xếp các giá trị trong hàng theo thứ tự tăng dần.

 1. Bảng tham chiếu thay đổi khi sao chép công thức

Khi sử dụng nhiều HLOOKUP để lấy thông tin về hàng chứa giá trị tìm kiếm, bạn phải khoá tham chiếu table_array

 1. Thêm vào hoặc xoá bớt hàng mới

Để hiểu tại sao thêm một hàng mới có thể làm hỏng công thức Hlookup, bạn cần hiểu cách HLOOKUP lấy thông tin về giá trị tìm kiếm đó là dựa trên chỉ số của hàng bạn chỉ định

Giả sử bạn muốn lấy số liệu doanh số dựa trên ID sản phẩm. Những số liệu này ở hàng 4 nên bạn đánh 4 vào tham số row_index_num. Nhưng khi một hàng mới được thêm vào, nó trở thành hàng thứ 5 và Hlookup không thể hoạt động được. Vấn đề xảy ra tương tự như khi bạn xoá bớt một hàng trong bảng.

Cách giải quyết là khoá bảng để tránh việc người sử dụng thêm một hàng mới vào hoặc sử dụng công thức INDEX/MATCH thay cho Hlookup. Trong Index/Match, bạn phải chỉ rõ các hàng để tìm giá trị và trả giá trị về như mảng tham chiếu và Excel có thể tự điều chỉnh các tham chiếu này. Nhờ vậy, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề thêm hay xoá bớt hàng như khi sử dụng công thức Hlookup.

 1. Trùng lặp trong bảng

Hàm HLOOKUP trong Excel chỉ có thể trả về một giá trị là giá trị đầu tiên trong bảng khớp với giá trị tìm kiếm.

Nếu có một vài giá trị giống nhau trong bảng, chọn một trong các giải pháp mà phù hợp với bạn nhất:

 • Loại bỏ trùng lặp bằng cách dùng công cụ của Excel
 • Nếu bạn muốn trùng lặp được giữ nguyên trong dữ liệu, tạo PivotTable để nhóm và lọc các dữ liệu theo yêu cầu của mình
 • Sử dụng công thức mảng để rút các giá trị trùng khỏi mảng tìm kiếm
 1. Khoảng trắng

Khi công thức Hlookup của bạn hoàn toàn đúng nhưng lỗi #N/A vẫn bị trả về, hãy kiểm tra lại bảng và giá trị tìm kiếm xem có kí tự trắng nào không. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ các khoảng trống bằng cách sử dụng hàm TRIM trong Excel.

 1. Số được cài đặt dạng văn bản

Chuỗi văn bản giống như số là một khó khăn khác khi sử dụng công thức Excel. Mô tả chi tiết của vấn đề này sẽ được giải thích trong Tại sao các công thức Excel ngừng hoạt động

 1. Giá trị tìm kiếm vượt quá 255 kí tự

Tất cả các hàm tìm kiếm trong Excel chỉ hoạt động khi giá trị tìm kiếm dưới 255 kí tự. Giá trị tìm kiếm dài hơn sẽ trả lại kết quả là lỗi #VALUE!. Vì hàm INDEX/MATCH không giới hạn số lượng kí tự nên bạn có thể khắc phục lỗi này khi sử dụng INDEX/MATCH

 1. Đường dẫn đầy đủ tới bảng tính không được nêu rõ

Nếu bạn thực hiện hàm Hlookup từ một bảng tính khác, nên nhớ rằng bạn cần phải cung cấp đầy đủ đường dẫn tới nó.

 1. Sai tham số

Các bạn nên nhớ rằng hàm Hlookup là một hàm phức tạp nên thật cẩn thận khi sử dụng. Dưới đây là một vài lỗi phổ biến khi nhập sai tham số

 • Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, lỗi #VALUE! sẽ được trả lại
 • Nếu row_index_num lớn hơn số hàng trong bảng tìm kiếm, lỗi #REF! sẽ được trả lại
 • Nếu bạn tìm kiếm bằng một kết quả khớp tương đối và lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên của table_array, lỗi #N/A sẽ được trả về.

Để có thể sử dụng tốt Excel trong công việc, chúng ta không những phải thành thạo các hàm mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ của Excel. Các tính năng nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUM, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Các công cụ thường dùng là xác thực dữ liệu, định dạng có điều kiện, pivot table… Tất cả các kỹ năng này bạn đều có thể học được trong khóa học

45c4373da01326b7a68d05fb772d1def

Autor: dtnguyen (Nguyen Duc Thanh)

@ Học Excel trực tuyến | DTNguyen.business

· · ·

Các bài viết khác của cùng tác giả

Khóa học mới xuất bản

 • tại
 • con trăn
 • SQL
 • VBA

lap-trinh-tuong-tac-python-excel-chia-khoa-toi-uu-cong-viec-eaebc563

Python Excel Interactive lập trình các chìa khóa để làm việc tối ưu

1.800.000VNĐ

PYXL101

Xem chi tiết

SQL100-feature-image-92736282

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

1.600.000VND

SQL100

Xem chi tiết

PY100-7a8f2dc0

Python cơ bản cho người mới bắt đầu

199.000VND

PY100

Xem chi tiết

Excel

Formeln und Funktionen

Bezug

Tham chiếu

HLOOKUP (HLOOKUP-Funktion)

HLOOKUP (Hàm HLOOKUP)

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Mẹo: Hãy thử sử dụng hàm xlookup mới, một phiên bản được cải tiến của hlookup hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về các kết quả khớp chính xác theo mặc định, giúp dễ dàng hơn và thuận tiện hơn khi sử dụng hơn so với người tiền nhiệm của nó.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel.

Mô tả

Sucht nach einem Wert in der obersten Zeile einer Tabelle oder eines Arrays von Werten und gibt dann den Wert in derselben Spalte aus der Zeile zurück, die Sie in der Tabelle oder dem Array angeben. Verwenden Sie die WLOOKUP-Funktion, wenn sich Ihre Vergleichswerte in einer horizontalen Zeile oben in derselben Datentabelle befinden und Sie eine bestimmte Anzahl von Zeilen nach unten scrollen möchten. Verwenden Sie SVERWEIS, wenn sich Ihre Vergleichswerte in einer Spalte links von den Daten befinden, die Sie finden möchten.

Das H im Namen der WVERWEIS-Funktion ist „Horizontal“.

Syntax

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Die Syntax der HLOOKUP-Funktion hat die folgenden Argumente:

 • Lookup-Wert    Obligatorisch. Der Wert, nach dem in der ersten Zeile der Tabelle gesucht werden soll. Lookup_value kann ein Wert, eine Referenz oder eine Textzeichenfolge sein.

 • Table_array    Obligatorisch. Eine Informationstabelle zum Nachschlagen von Daten. Verwenden Sie einen Verweis auf einen Bereich oder einen Bereichsnamen.

  • Die Werte in der ersten Zeile von table_array können Text, Zahlen oder logische Werte sein.

  • Wenn range_lookup TRUE ist, müssen die Werte in der ersten Zeile von table_array in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden: …-2, -1, 0, 1, 2,… , AZ, FALSE, TRUE; andernfalls gibt die HLOOKUP-Funktion möglicherweise einen falschen Wert zurück. Wenn range_lookup FALSE ist, besteht keine Notwendigkeit, table_array zu sortieren.

  • Groß- und Kleinbuchstaben sind gleichwertig.

  • Sortieren Sie die Werte in aufsteigender Reihenfolge, von links nach rechts. Weitere Informationen finden Sie unter Daten in Bereichen oder Tabellen sortieren .

 • Zeilenindex_num    Obligatorisch. Anzahl der Zeilen in table_array mit kombinierten Werten, die zurückgegeben werden sollen. Row_index_num 1 gibt den ersten Zeilenwert in table_array zurück, ein row_index_num von 2 gibt den zweiten Zeilenwert in table_array zurück usw. Wenn row_index_num kleiner als 1 ist, gibt die HLOOKUP-Funktion #VALUE! Fehlerwert; Wenn row_index_num größer als die Anzahl der Zeilen in table_array ist, gibt die HLOOKUP-Funktion #REF! .

 • tùy chọn range_lookup     . Một giá trị logic cho biết liệu HLOOKUP sẽ tìm kết quả khớp chính xác hay kết quả khớp tương đối. Nếu đối số này là TRUE hoặc bị bỏ qua, hàm sẽ trả về kết quả khớp gần đúng. Nói cách khác, nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất tiếp theo nhỏ hơn giá trị lookup_value. Nếu đối số này là FALSE, thì hàm HLOOKUP sẽ tìm kiếm đối sánh chính xác. Nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ghi chú

 • Nếu hàm HLOOKUP không thể tìm thấy lookup_value và range_lookup là TRUE, thì nó sẽ sử dụng giá trị lớn nhất nhỏ hơn lookup_value.

 • Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên của table_array, thì hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Nếu phạm vi_lookup là FALSE và lookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu hoa thị (*) trong lookup_value. Một dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu hoa thị khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Để khớp với dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị thực tế, hãy nhập dấu ngã (~) trước ký tự.

ZB

Sao chép dữ liệu mẫu trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của sổ làm việc Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2, rồi nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để hiển thị tất cả dữ liệu.

trục

cột

ốc vít

4

4

9

5

7

mười

6

số 8

11

Công thức

sự miêu tả

Kết quả

=HLOOKUP(“trục”, A1:C4, 2, TRUE)

Tìm kiếm “Trục” ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 2 trong cùng một cột (cột A).

4

=HLOOKUP(“Cột”, A1:C4, 3, FALSE)

Tìm kiếm “cột” trong hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 3 trong cùng một cột (cột B).

7

=HVERWEIS(“B”, A1:C4, 3, WAHR)

Tìm kiếm “B” ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 3 trong cùng một cột. Vì không tìm thấy đối sánh chính xác nào cho “B”, giá trị lớn nhất trong hàng 1 nhỏ hơn “B” được sử dụng: “Trục” trong cột A.

5

=HVERWEIS(“Vít”, A1:C4, 4)

Tìm kiếm “Bolt” ở hàng 1 và trả về giá trị từ hàng 4 trong cùng một cột (cột C).

11

=HVERWEIS(3, {1,2,3;”a”,”b”,”c”;”d”,”e”,”f”}, 2, WAHR)

Tìm số 3 trong hằng số mảng ba hàng và trả về giá trị từ hàng 2 trong cùng một cột (trong trường hợp này là cột thứ ba). Có ba dòng chứa giá trị trong hằng số mảng, với mỗi dòng được phân tách bằng dấu chấm phẩy (;). Vì “c” được tìm thấy ở hàng 2 và ở cùng cột 3, hãy trả về “c”.

“c”

Facebook LinkedIn E-mail

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn?

Phát triển những kĩ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Nhận tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách sử dụng hàm HLOOKUP trên Excel – Tìm kiếm dữ liệu theo dòng trong Excel mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…