[Kách Hay] Cách hiển thị số 0 ở trước dãy số trong Excel mới nhất 2023

Cách hiển thị số 0 ở trước dãy số trong Excel – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Cách viết số 0 đứng đầu số và chữ trong Excel 2010, 2016, …

Khi nhập dãy số có số 0 đứng đầu trong Excel – phiên bản từ 2007 đến 2019, số 0 đứng đầu có thể biến mất sau khi bạn nhấn Enter. Không khó để giải quyết vấn đề này. Bạn chỉ cần tham khảo bài viết sau để biết cách viết, thêm, ẩn số 0 đứng đầu các số, văn bản trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019,….

Bài hướng dẫn được thực hiện trên Excel thuộc phiên bản Microsoft Office 2016 trên laptop. Bạn vẫn có thể thực hiện thao tác tương tự trên các phiên bản 2007, 2010, 2013, 2019 và các phiên bản khác của Excel.

1. Cách viết thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel

Có 4 cách để chúng ta có thể viết, thêm hoặc hiển thị số 0 ở đầu dãy số trong Excel. Hãy xem xét các khả năng sau đây.

– Cách 1: Thêm dấu nháy ‘ vào trước dãy số

Đây là thao tác nhanh nhất và dễ dàng nhất để ngăn không cho các số 0 đứng đầu biến mất.

Bước 1: Nhập dấu ‘ trước dãy số (ví dụ: ‘0123456).

Bước 2: Nhấn Enter và số 0 sẽ được giữ nguyên trong dãy số.

Nhập dấu ‘ trước dãy số

Tuy nhiên, thao tác này chỉ phù hợp nếu bạn muốn nhập ít dữ liệu hơn. Nếu bạn có nhiều dữ liệu cần nhập, hãy xem các tùy chọn khác bên dưới.

– Cách 2: Chuyển định dạng hàng/cột thành văn bản

Bước 1: Bôi đen các ô muốn nhập dữ liệu bằng cách giữ và kéo chuột .

Đánh dấu các ô bạn muốn nhập bằng cách giữ và kéo chuột.

Bước 2: Click chuột phải vào vùng chọn > chọn Format Cells .

Chọn định dạng ô.

Bước 3: Trong hộp thoại hiện ra , chọn Number > Select Text in Category > Nhấn OK .

Chọn văn bản trong danh mục

Sau khi bạn nhấp vào OK, các ô được chọn đã ở định dạng văn bản, vì vậy số 0 ở đầu không biến mất. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện phép tính với dãy số trong các ô này.

– Cách 3: Đặt tự động thêm số 0 vào trước dãy số

Đây cũng là một cách cực kỳ dễ dàng với các thao tác tương tự như cách 2.

Bước 1: Bôi đen hàng hoặc cột muốn nhập bằng cách giữ và kéo chuột > Click chuột phải vào vùng này > Chọn Format Cells.

Bôi đen những dòng hoặc cột bạn muốn nhập liệu và chọn Format Cells

Bước 2: Chọn mục Number > Chọn CustomCategory > Ở chỗ Type, điền dãy số 0 bạn muốn thêm vào mỗi khi nhập liệu > Chọn OK.

Ở chỗ Type, điền dãy số 0 bạn muốn thêm vào mỗi khi nhập liệu

Sử dụng cách này thì dãy số sau khi bị đổi vẫn có thể được sử dụng để thực hiện tính toán.

Lưu ý:

Số lượng số 0 bạn nhập vào ở mục Type phải lớn hơn số lượng chữ số trong dãy số hiện tại của bạn.

Ví dụ: Dãy số hiện tại trong ô là 12345. Đây là dãy số gồm 5 chữ số, đồng nghĩa với việc nếu bạn chỉ nhập từ 1 đến 5 số 0 trong mục Type thì dãy số 12345 vẫn sẽ không thay đổi, không có số 0 nào được thêm vào.

Trong trường hợp bạn muốn dãy số trở thành 012345 thì hãy nhập 6 số 0 vào mục Type. Nếu bạn muốn dãy số trở thành 0012345 thì hãy nhập 7 số 0.

– Cách 4: Viết số 0 ở đầu dãy số bằng cách sử dụng hàm TEXT

Một cách khác để thêm số 0 vào đầu dãy số hay văn bản chính là dùng hàm TEXT. Cú pháp của hàm TEXT như sau =TEXT(giá trị, định dạng văn bản). Để giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm TEXT, hãy quan sát ví dụ sau.

Ví dụ: Tại ô A1 có chứa số 1.

Nếu bạn muốn biến đổi số 1 thành 01, hãy nhập công thức: =TEXT(A1, ”0#”)

Nhập công thức =TEXT(A1, ”0#”)

Hoặc bạn có thể nhập công thức: =TEXT(A1, “00”) và kết quả cho ra cũng tương tự với công thức trên.

Nhập công thức =TEXT(A1, ”00”)

Đặc biệt, quy tắc viết số lượng số 0 trong cú pháp hàm TEXT cũng tương tự với quy tắc được nhắc đến trong phần Lưu ý của cách 3 bên trên: Số lượng số 0 được viết trong ngoặc kép phải lớn hơn số lượng chữ số trong dãy số hiện tại.

XEM NGAY các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, các mã giảm giá, mã khuyến mãi HOT tại Thế Giới Di Động:

  • Tổng hợp khuyến mãi hấp dẫn dành cho tất cả ngành hàng
  • Tổng hợp tất cả mã giảm giá, mã khuyến mãi tại TGDĐ

2. Cách viết, thêm số 0 vào đầu văn bản trong Excel

– Cách 1: Sử dụng hàm RIGHT để thêm số 0 vào đầu văn bản

Với cách này, bạn không những có thể thêm số 0 vào trước dãy số mà còn có thể thêm vào trước văn bản. Tuy nhiên, đây là một cách khá phức tạp vì hàm RIGHT là hàm tách chuỗi theo số lượng ký tự được chọn từ bên phải qua.

Để giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm RIGHT, hãy quan sát ví dụ sau.

Ví dụ: Tại ô A1 có chứa dãy ký tự AB01 gồm 4 ký tự chữ lẫn số.

Nếu bạn muốn đổi dãy kí tự này thành 00AB01, hãy nhập công thức: =RIGHT(“00”&A1,6)

Trong đó, 00số lượng số 0 bạn muốn thêm vào ô A1. Còn 6 sẽ là số lượng ký tự mà dãy kết quả phải chứa. Nếu bạn điền số 5 thay vì số 6 thì chỉ có 1 số 0 xuất hiện vì dãy kết quả chỉ thể chứa 5 ký tự.

Nhập công thức: =RIGHT(“00”&A1,6)

– Cách 2: Thêm số 0 vào đầu văn bản bằng hàm REPT và LEN

Đây cũng là một cách thú vị để bạn thêm số 0 vào đầu văn bản. Đó chính là sử dụng hàm REPT và hàm LEN.

+ Hàm REPT giúp lặp lại 1 chuỗi, từ, số hoặc ký tự cho trước sao cho dãy kết quả cho ra đủ số lượng kí tự được chỉ định. Cú pháp: =REPT(văn bản muốn lặp, số lần lặp)

+ Hàm LEN là hàm đếm số kỹ tự trong 1 dãy ký tự hoặc văn bản. Cú pháp =LEN(dãy ký tự hoặc văn bản)

Để giúp bạn hiểu rõ về cách thêm số 0 vào đầu văn bản bằng hàm REPT và LEN, hãy quan sát ví dụ sau.

Ví dụ: Tại ô A1 có chứa dãy ký tự AB01 gồm 4 ký tự chữ lẫn số.

Nếu bạn muốn đổi dãy kí tự này thành 00AB01, hãy nhập công thức: =REPT(0,6-LEN(A1))&A1

Trong đó, 0ký tự bạn muốn lặp, hay có thể hiểu là thêm vào. 6-LEN(A1)số lần lặp, vì LEN(A1)số kí tự của ô A1. Vì ô A1 có 4 ký tự nên 6-4 sẽ bằng 2, có nghĩa là số 0 sẽ được lặp lại 2 lần. &A1 là để ghép kết quả tính được từ hàm REPT với dãy kí tự của ô A1.

Nhập công thức =REPT(0,6-LEN(A1))&A1

3. Cách ẩn, không hiển thị số 0 trong Excel

– Cách ẩn tất cả số 0 trong Excel

Để ẩn tất cả số 0 trong Excel, bạn hãy làm theo bước sau.

Bước 1: Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 > Nhấn chuột phải tại khu vực đó > Chọn Format Cells.

Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 và chọn Format Cells

Bước 2: Chọn mục Number > Tại danh sách Category, chọn Custom > Gõ 0;-0;;@ tại mục Type > Nhấn OK.

Gõ 0;-0;;@ tại mục Type

Vậy là bạn đã hoàn tất bước ẩn tất cả kết quả có giá trị là 0 trên Excel. Đây là dãy kết quả.

Dãy kết quả sau khi ẩn tất cả số 0

– Cách ẩn số 0 đứng đầu trong Excel

Để ẩn số 0 đứng đầu dãy kí tự trong Excel, bạn chỉ cần:

Bước 1: Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 đứng đầu.

Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 đứng đầu.

Bước 2: Chọn icon chấm than trong hình thoi vàng để kiểm tra lỗi tại khu vực bạn đã chọn > Chọn Convert to Number. Khi đó, dữ liệu sẽ được chuyển về dạng số và số 0 sẽ bị ẩn đi.

Chọn Convert to Number

Đây là dãy kết quả cho ra sau khi bạn chọn Convert to Number.

Dãy kết quả sau khi ẩn tất cả số 0 đứng đầu

Bên cạnh phương pháp được nhắc trên, còn nhiều phương pháp giúp bạn có thể ẩn đi số 0 trong Excel. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu thêm:

  • Cách hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không trong Excel hiệu quả

Cách hiển thị số 0 ở trước dãy số trong Excel

Chuyển kiểu gõ về dạng Text trong Excel

Với những ai thường xuyên phải làm việc với bảng tính số liệu, thống kê thì Microsoft Excel là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, có khá nhiều những thao tác hay tính năng mà bạn chưa biết cách thực hiện. Chẳng hạn như làm sao để xuất hiện số 0 đứng ở đầu dãy số.

Theo như mặc định, khi chúng ta gõ một dãy số vào Excel mà bắt đầu bằng số 0 thì sẽ biến mất, và sẽ chỉ hiện phần đằng sau số 0 mà thôi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới dữ liệu mà chúng ta cần xử lý trên Excel. Để xử lý vấn đề hiển thị số 0 ở đằng trước dãy số trong Excel cũng rất đơn giản, bằng cách chuyển kiểu gõ sang định dạng Text.

Cách hiển thị số 0 trước dãy số trên Excel

Cách 1: Chuyển sang định dạng Text Excel

Với những dữ liệu mà bạn liên tục phải nhập những dãy số có số 0 đứng đằng trước, chúng ta nên chuyển định dạng cột hoặc dòng sang kiểu Text để có thể hiện số 0 đứng đằng trước.

Bước 1: Tại bảng dữ liệu Excel cột hoặc dòng muốn hiện số 0 ở trước dãy số, chúng ta bôi đen và sau đó click chuột phải, chọn Format Cells.

Bước 2: Xuất hiện giao diện cửa sổ Format Cells. Tại tab Number, chúng ta chọn mục Category. Kéo xuống dưới chọn kiểu định dạng Text và nhấn OK để lưu lại thay đổi.

Nullen vor Zahlen in Excel anzeigen

Quay trở lại và nhập dãy số vào Excel, số 0 sẽ không biến mất như trước.

Nullen vor Zahlen in Excel anzeigen

Cách 2: Phương pháp nhập thủ công

Cách này chỉ phù hợp khi bạn chỉ nhập vài dãy số bắt đầu bằng số 0 mà thôi.

Trước khi nhập dãy số có số 0 đằng trước, bạn hãy nhập dấu nháy ‘ . Chẳng hạn bạn muốn nhập dãy số 0912541012, thì nhập dấu ‘ rồi gõ tiếp ‘0912541012 và Enter.

Nullen vor Zahlen in Excel anzeigen

Kết quả cũng xuất hiện số 0 đứng ở phía trước dãy số.

Nullen vor Zahlen in Excel anzeigen

Trên đây là 2 cách hiển thị số 0 trước dãy số khi nhập liệu trên Excel. Tùy vào nội dung dữ liệu và số hàng số cần nhập mà chọn cách hiển thị số 0 trên Excel cho phù hợp.


 

Video [Kách Hay] Cách hiển thị số 0 ở trước dãy số trong Excel mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…