[Kách Hay] Cách dùng hàm RIGHT để lấy ký tự bên phải trong Excel mới nhất 2023

Cách dùng hàm RIGHT để lấy ký tự bên phải trong Excel – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Học Hàm Excel

Hàm RIGHT cách dùng hàm cắt đúng chuỗi trong excel

Lấy biển báo từ bên phải

👨 Minh Nguyen

bài trước

Mục lục

bài tiếp theo

Cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel không khó. Đây là những gì bạn cần biết về hàm RIGHT trong Excel .

Để tìm kiếm thông tin, dữ liệu trong bảng tính Excel chúng ta có thể sử dụng nhiều hàm khác như B. Hàm VLOOKUP trong Excel, hàm LEFT tách chuỗi Excel,.. Và bài viết này sẽ cho người dùng biết rõ hơn về cách sử dụng ký tự RIGHT trong một chuỗi đã chọn.

Nếu hàm LEFT tách chuỗi bên trái thì hàm RIGHT tách chuỗi từ bên phải thành chuỗi do người dùng chọn. Sau đó, hàm RIGHT trả về ký tự hoặc các ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản dựa trên số lượng ký tự được hiển thị trong ô dữ liệu. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel.

 • Cách kết hợp hàm sumif và hàm vlookup trong Excel
 • Sử dụng hàm VLOOKUP để hợp nhất hai bảng tính Excel
 • Cách dùng hàm MID lấy chuỗi trong Excel
 • Hướng dẫn cách sửa lỗi đảo ngược ngày trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Hàm RIGHT có cú pháp sử dụng =RIGHT(text,[num_chars]) . Ở trong:

 • text: là chuỗi văn bản có ký tự muốn trích xuất.
 • num_chars: số ký tự mà bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

Ghi chú:

 • Nếu num_chars bị bỏ qua, giá trị mặc định là 1.
 • Num_chars phải luôn lớn hơn hoặc bằng 0.
 • Nếu num_chars lớn hơn độ dài của chuỗi văn bản, thì hàm RIGHT trả về toàn bộ chuỗi văn bản.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm RIGHT để tìm ký tự

Ví dụ, tiếp tục với bảng dữ liệu sau để trích xuất 3 ký tự cuối cùng trong mỗi ô dữ liệu. Trong ô kết quả, nhập công thức =RIGHT(B2,3) rồi nhấn Enter.

Công thức tìm ký tự

Kết quả ta được 3 ký tự cuối trong chuỗi như hình bên dưới. Cuộn xuống các ô còn lại để xem các kết quả khác.

Hiển thị ký tự tìm kiếm

Außerdem können wir die Zeichenfolge wie unten gezeigt auch direkt eingeben, müssen aber Anführungszeichen verwenden.

Thay thế ký tự tìm kiếm

Beispiel 2: Die RIGHT-Funktion findet numerische Zeichen

2 hàm này kết hợp với nhau sẽ trả về kết quả là giá trị số. Do hàm RIGHT trong Excel luôn trả về chuỗi văn bản, ngay cả khi giá trị gốc là chữ số. Nếu dùng thêm hàm VALUE thì kết quả là số. Bạn tham khảo ví dụ kết hợp 2 hàm trong bài viết Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel.

Ví dụ 3: Hàm RIGHT xuất ký tự sau 1 ký tự cụ thể

Khi muốn tách chuỗi ký tự theo sau một ký tự cụ thể cần dùng hàm SEARCH trong Excel hoặc hàm FIND để xác định vị trí ký tự đó, nhưng trừ đi vị trí ký tự được chọn trong tổng chuỗi ký tự được trả về bằng hàm LEN. Công thức kết hợp là =RIGHT(chuỗi văn bản, LEN(chuỗi văn bản) – SEARCH(kí tự, chuỗi văn bản)).

Với bảng ví dụ này cần tìm phần tên trong ô Họ tên, nhập công thức =RIGHT(B2,LEN(B2)-SEARCH(” “,B2)) và nhấn Enter.

tìm kiếm ký tự

Kết quả chúng ta được tên như hình dưới đây. Kéo xuống bên dưới để hiển thị những kết quả còn lại.

Ký tự đầu ra sau ký tự được chỉ định

Với việc kết hợp 3 hàm trên, chúng ta có thể áp dụng để xuất chuỗi ký tự theo sau bất kỳ một ký tự khác, như dấu phẩy, hai chấm, dấu gạch nối,…

Tách ký tự sau đặc biệt

Ví dụ 4: Hàm RIGHT loại n ký tự đầu tiên trong chuỗi

Công thức sử dụng RIGHT(string, LEN(string)-number of chars to remove).

Trong bảng dữ liệu này sẽ loại bỏ 6 ký tự đầu tiên bao gồm dấu chấm khỏi chuỗi ký tự. Nhập công thức =RIGHT(B2, LEN(B2)-6) rồi nhấn Enter. Kết quả chúng ta được kết quả như hình dưới đây.

Xóa n ký tự

Ví dụ 5: Hàm RIGHT xuất ký tự sau dấu phân cách cuối cùng

Với những chuỗi phức tạp nhiều dấu phân cách, thì việc trích xuất nội dung phải tách từ dấu phân cách cuối cùng. Với bảng dữ liệu dưới đây có ô chỉ dùng 1 dấu phân cách, nhưng có ô dùng tới 2 dấu phân cách và yêu cầu lấy ký tự sau dấu phân cách cuối cùng.

Áp dụng công thức vào bảng dữ liệu này chúng ta nhập =RIGHT(B6,LEN(B6)-SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))))) và nhấn Enter. Trong đó:

 • LEN(B6): tổng chiều dài của chuỗi ký tự trong ô B6.
 • LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)): chiều dài của chuỗi ký tự không có dấu hai chấm.
 • LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)): tổng chiều dài ban đầu trừ đi chiều dài chuỗi ký tự không có dấu hai chấm.
 • SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))): thay thế dấu hai chấm phân tách cuối cùng bằng ký tự mới $, hàm SUBSTITUTE cho phép thay thế ký tự được chỉ định trong chuỗi.
 • SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””)))): xác định vị trí của dấu phân tách cuối cùng, trong hình dấu hai chấm được thay bằng dấu $.
 • RIGHT(B6,LEN(B6)-SEARCH(“$”,SUBSTITUTE(B6,”:”,”$”,LEN(B6)-LEN(SUBSTITUTE(B6,”:”,””))))): trả về chuỗi bên phải dấu phân tách cuối cùng, lấy tổng chiều dài chuỗi trừ đi vị trí của dấu phân cách.

Tách chuỗi với dấu phân cách ở cuối

Kết quả chúng ta được dãy ký tự như hình dưới đây.

Trả về ký tự

Một số câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để xóa ký tự bằng hàm RIGHT trong Excel?

Số ký tự cần xóa được trừ vào tổng độ dài của chuỗi. Đối với điều này, công thức sau đây được sử dụng:

=RIGHT(chuỗi,LEN(chuỗi)-number_of_chars_to_remove)

 • “string” là toàn bộ chuỗi nguồn.
 • “number_of_chars_to_remove” chứa số ký tự cần xóa khỏi chuỗi nguồn.

Cách sử dụng hàm RIGHT cho số trong Excel ra sao?

Hàm RIGHT luôn trả về một chuỗi văn bản ngay cả khi chuỗi nguồn ở dạng số. Để nhận đầu ra dưới dạng một số từ một chuỗi số, hàm RIGHT được lồng trong hàm VALUE.

Công thức được phát biểu như sau:

=VALUE(RIGHT(chuỗi, num_chars))

 • “string” là chuỗi nguồn chứa các số.
 • “num_chars” là số chữ số được trích xuất từ ​​chuỗi.

Lưu ý: Trong Excel, chuỗi số được căn phải trong khi chuỗi văn bản được căn trái.

Tại sao hàm RIGHT không dùng được trên ngày tháng?

Vì hàm RIGHT Excel được thiết kế để xử lý chuỗi văn bản, còn ngày tháng là những con số trong hệ thống Excel nội bộ. Do đó, hàm RIGHT không thể lấy một phần dữ liệu riêng lẻ trong ngày tháng như ngày, tháng hoặc năm. Nếu cố gắng làm việc này, bạn sẽ chỉ nhận được một vài số cuối cùng đại diện cho ngày tháng.

Hàm RIGHT trong Excel không hoạt động? Nguyên nhân và giải pháp.

Hàm RIGHT trong Excel không hoạt động có thể do nhiều nguyên nhân:

 • Có một hoặc nhiều dấu cách trong dữ liệu gốc. Trong trường hợp này, bạn cần xóa chúng bằng hàm TRIM hoặc add-in Cell Cleaner.
 • Đối số num_chars nhỏ hơn 0. Tất nhiên, bạn sẽ muốn đặt một số âm trong công thức, nhưng nếu num_chars được tính bởi hàm Excel khác hay một kết hợp hàm khác và công thức RIGHT trả về lỗi, hãy dùng hàm lồng nhau để xử lý vấn đề.
 • Giá trị ban đầu là ngày tháng nên hàm RIGHT không thể xử lý dữ liệu này.

Những ý chính cần ghi nhớ

 • Hàm RIGHT cung cấp một số ký tự được chỉ định từ phía bên phải của chuỗi văn bản.
 • Hàm RIGHT trích xuất các ký tự bắt đầu từ phía ngoài cùng bên phải sang bên trái.
 • Hàm RIGHT chấp nhận hai đối số – “text”“num_chars.”
 • Giá trị mặc định của “num_chars” được đặt là 1.
 • Nếu “num_chars” lớn hơn độ dài của văn bản, thì hàm RIGHT trả về văn bản hoàn chỉnh.
 • Nếu “num_chars” nhỏ hơn 0, thì hàm RIGHT trả về lỗi “#VALUE!”.
 • Hàm RIGHT không nên được sử dụng với các số vì nó trả về các giá trị sai với các số được định dạng dưới dạng văn bản.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

 • So fügen Sie Sonderzeichen in Excel ein
 • Dateneingabeformular in Excel erstellen, So erstellen Sie Dateneingabeformular in Excel
 • So beheben Sie den Circular Reference-Fehler in Excel
 • Hàm chia trong Excel: hàm MOD (lấy phần dư) và hàm QUOTIENT (lấy phần nguyên)

Thứ Năm, 12/01/2023 17:15

4,1 ★ 8 👨 184.354

Bài trước

 • Hàm MID

Bài sau

 • Hàm TEXT

#Hàm Right

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc định Mới nhất Cũ nhất

❖

😀 😃 😄 😁 😆 😅 😂 🤣 😊 😇 🙂 🙃 😉 😌 😍 🥰 😘 😗 😙 😚 😋 😛 😝 😜 🤪 🤨 🧐 🤓 😎 🤩 🥳 😏 😒 😞 😔 😟 😕 🙁 😣 😖 😫 😩 🥺 😢 😭 😤 😠 😡 🤬 🤯 😳 🥵 🥶 😱 😨 😰 😥 😓 🤗 🤔 🤭 🥱 🤫 🤥 😶 😐 😑 😬 🙄 😯 😦 😧 😮 😲 😴 🤤 😪 😵 🤐 🥴 🤢 🤮 🤧 😷 🤒 🤕 🤑 🤠 😈 👿 👹 👺 🤡 💩 👻 💀 👽 👾 🤖 🎃 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌ 🤟 🤘 👌 🤏 👈 👉 👆 👇 ☝ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🦾 🖕 ✍ 🙏 🦶 🦵 🦿 💄 💋 👄 🦷 🦴 👅 👂 🦻 👃 👣 👀 🧠 🗣 👤 👥 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👱 🧔 👵 🧓 👴 👲 👳 🧕 👮 👷 💂 🕵 👰 🤵 👸 🤴 🦸 🦹 🤶 🎅 🧙 🧝 🧛 🧟 🧞 🧜 🧚 👼 🤰 🤱 🙇 💁 🙅 🙆 🙋 🧏 🤦 🤷 🙎 🙍 💇 💆 🧖 💅 🤳 💃 🕺 👯 🕴 🚶 🏃 🧍 🧎 👫 👭 👬 💑 💏 👪

Xóa Đăng nhập để Gửi

Bạn nên đọc

 • 15 lợi ích tuyệt vời của việc nghe nhạc có thể bạn chưa biết 15 lợi ích tuyệt vời của việc nghe nhạc có thể bạn chưa biết
 • 5 cách từ chối không làm mất lòng người khác 5 cách từ chối không làm mất lòng người khác
 • Máy nghe nhạc, xem phim đa năng giá 22 USD Máy nghe nhạc, xem phim đa năng giá 22 USD
 • Nokia N9 thiết kế giống MacBook Mini Nokia N9 thiết kế giống MacBook Mini
 • Apple khắc phục lỗi trên Apple Maps Apple khắc phục lỗi trên Apple Maps
 • Mời tải 2 ứng dụng chỉnh sửa PDF tổng giá trị 9,98USD, đang miễn phí trên Windows 10 Mời tải 2 ứng dụng chỉnh sửa PDF tổng giá trị 9,98USD, đang miễn phí trên Windows 10

Hàm Excel

 • Cách sử dụng hàm SEQUENCE() trong Microsoft Excel 365 Cách sử dụng hàm SEQUENCE() trong Microsoft Excel 365
 • Hàm OR trong Excel Hàm OR trong Excel
 • Cách sử dụng hàm WORKDAY trong Microsoft Excel Cách sử dụng hàm WORKDAY trong Microsoft Excel
 • Hàm SUBTOTAL: Công thức và cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel Hàm SUBTOTAL: Công thức và cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel
 • Hàm COUNTA trong Excel, hàm đếm ô chứa dữ liệu với cách dùng và ví dụ cụ thể Hàm COUNTA trong Excel, hàm đếm ô chứa dữ liệu với cách dùng và ví dụ cụ thể
 • Cách sử dụng hàm CONCATENATE trên Excel Cách sử dụng hàm CONCATENATE trên Excel

Xem thêm

 • Hỏi đáp ›
 • Thủ thuật văn phòng ›
 • Google Trang tính

Cách sử dụng hàm Right trong Excel đơn giản, có ví dụ chi tiết

Thanh Hoàng01/11/2021

Bạn đang sử dụng Excel để học tập và làm việc nhưng lại gặp một số rắc rối trong việc sử dụng hàm Right. Sau đây Thế Giới Di Động sẽ hưỡng dẫn bạn cách sử dụng hàm Right đơn giản, nhanh chóng lấy được những kí tự một cách dễ dàng.

Eine Serie

Reno8

VivoTet

‹›

Xem nhanh

  I. Lợi ích của việc sử dụng hàm RightII. Cách sử dụng hàm Right trong Excel để cắt chuỗi ký tự bên phải

 • 1. Hướng dẫn nhanh
 • 2. Hướng dẫn chi tiết
 • III. Hướng dẫn cách cắt chuỗi bên phải với hàm Right nhiều điều kiện.

 • 1. Kết hợp hàm Value và Right để lấy kí tự số bên phải của dữ liệu.
 • 2. Kết hợp hàm Right và hàm Len để cắt một chuỗi ký tự.
 • 3. Kết hợp hàm Right + Len + Search để cắt chuỗi ký tự bên phải các ký tự dấu câu.
 • IV. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục

IV. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục

I. Lợi ích của việc sử dụng hàm RightII. Cách sử dụng hàm Right trong Excel để cắt chuỗi ký tự bên phải1. Hướng dẫn nhanh2. Hướng dẫn chi tiếtIII. Hướng dẫn cách cắt chuỗi bên phải với hàm Right nhiều điều kiện.1. Kết hợp hàm Value và Right để lấy kí tự số bên phải của dữ liệu.2. Kết hợp hàm Right và hàm Len để cắt một chuỗi ký tự.3. Kết hợp hàm Right + Len + Search để cắt chuỗi ký tự bên phải các ký tự dấu câu.IV. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục

Cách sử dụng hàm này được thực hiện trên phiên bản Excel 2013 và Google Sheet trên máy tính, ngoài ra cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Excel 2003, 2007, 2013 và trên điện thoại với thao tác tương tự.

I. Lợi ích của việc sử dụng hàm Right

 • Giúp lấy những ký tự mình muốn ra khỏi 1 chuỗi ký tự dài
 • Nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng
 • Có thể làm được trên nhiều chuỗi dữ liệu

II. Cách sử dụng hàm Right trong Excel để cắt chuỗi ký tự bên phải

Cách này chỉ dùng để lấy những ký tự như số, chữ ở phía bên phải của chuỗi ký tự ra một ô khác mà chúng ta chọn và không làm mất chuỗi ký tự ban đầu.

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn ô bất kì để nhập công thức > Nhập hàm theo cú pháp =Right( > Chọn chuỗi ký tự có nội dung bạn muốn lấy và bấm dấu chấm phẩy “;” > Nhập số ký tự bạn muốn lấy > Bấm dấu ngoặc phải “)” > Bấm Enterhoàn thành.

2. Hướng dẫn chi tiết

Chúng ta có ví dụ như sau:

Z.B

Ví dụ

Bước 1: Chọn ô bất kỳ để nhập công thức

Mẹo: Bạn nên chọn ô gần với chuỗi dữ liệu để dễ so sánh sau khi làm xong

Wählen Sie eine beliebige Zelle aus, um die Formel einzugeben

Chọn ô bất kỳ để nhập công thức

Bước 2: Nhập công thức =Right(

Geben Sie die Formel ein =Richtig(

Nhập công thức =Right(

Bước 3: Ở phần Text, bạn chọn ô có chuỗi ký tự sau đó bấm dấu chấm phẩy “;” hoặc dấu phẩy “,” tùy theo công thức yêu cầu.

Lưu ý:

 • Không được để trống
 • Chú ý dấu ngăn cách giữa Text và Num_charts ( có thể là dấu “,” hoặc chấm phẩy “;”)
 • Nếu nhập sai dấu ngăn cách sẽ dẫn đến lỗi và Excel sẽ báo để bạn có thể sửa lại

Sie markieren die Zelle mit der Zeichenfolge und drücken dann das Semikolon

Bạn chọn ô có chuỗi ký tự sau đó bấm dấu chấm phẩy

Bước 4: Ở phần Num_charts bạn nhập số lượng ký tự muốn lấy sau đó bấm dấu ngoặc phải “)” (ở ví dụ này mình lấy số là 3 vì đề bài yêu cầu lấy ra 3 ký tự bên phải).

Lưu ý:

 • Không được để trống, nếu để trống máy sẽ tự điền 0 hoặc 1.
 • Num_chats phải lớn hơn 0.
 • Cuối công thức bắt buộc phải có dấu ngoặc phải “)”.

Geben Sie im Abschnitt Num_charts die Anzahl der Zeichen ein, die Sie erhalten möchten, und klicken Sie dann auf die rechte Klammer

Ở phần Num_charts bạn nhập số lượng ký tự muốn lấy sau đó bấm dấu ngoặc phải

Bước 5: Nhấn Enter và bạn đã có được chuỗi ký tự bạn muốn.

Drücken Sie die Eingabetaste und Sie haben die gewünschte Zeichenfolge

Nhấn Enter và bạn đã có được chuỗi ký tự bạn muốn

Bước 6: Nếu bạn có nhiều chuỗi ký tự bạn hãy giữ chuộtô vuông nhỏ góc phải của ô dữ liệukéo xuống.

Lưu ý: Bạn nên sắp xếp các chuỗi dữ liệu thành một hàng giống trong ví dụ trước khi thực hiện bước 6 nhé!!

Nếu bạn có nhiều chuỗi, vui lòng giữ chuột vào ô vuông nhỏ ở góc bên trái của trường dữ liệu và kéo xuống

Nếu bạn có nhiều chuỗi ký tự bạn hãy giữ chuột ở ô vuông nhỏ góc trái của ô dữ liệu và kéo xuống

Mua phần mềm Microsoft Office tại Thế Giới Di Động

office-home-sinh-viên-2021-cho-pc-mac-vinh-vien-1-600x600

Microsoft Office Home & Student 2021 chính hãng 2.190.000₫

3-600x600-1

Microsoft 365 Family 32/64bit chính hãng

1.390.000₫ 1.490.000₫ -6%

1-600x600

Microsoft 365 Personal 32/64bit chính hãng

890.000₫ 990.000₫ -10%

‹›

Xem thêm sản phẩm Phần mềm

III. Hướng dẫn cách cắt chuỗi bên phải với hàm Right nhiều điều kiện.

1. Kết hợp hàm Value và Right để lấy kí tự số bên phải của dữ liệu.

Khi lấy số ra khỏi các chuỗi dữ liệu mà ta chỉ dùng hàm Right thì sẽ không chuyển thành số mà vẫn còn là văn bản và chúng ta có thể dùng hàm Value để có thể chuyển đổi các dữ liệu đó thành dạng số.

Bước 1: Nhập công thức Value(Right(Text,Numcharts)).

Nhập công thức Value(Right(Text,Numcharts))

Nhập công thức Value(Right(Text,Numcharts))

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành.

Nhấn enter là xong

Nhấn Enter và hoàn thành

2. Kết hợp hàm Right và hàm Len để cắt một chuỗi ký tự.

Hàm Len là hàm dùng để đếm độ dài chuỗi ký tự và ta kết hợp 2 hàm này để có thể lấy những dữ liệu ở bên phải và cắt bỏ những dữ liệu không cần lấy bằng cách trừ đi nó bằng dấu “-“.

Bước 1: Chọn ô bất kỳ để nhập công thức =Right(Text,Len(Text)-3)).

Trong đó:

 • Text: là ô dữ liệu bạn muốn cắt.
 • -3: là số ký tự bạn muốn cắt.

Lưu ý: Ở đây chúng ta kết hợp 2 hàm nên ở cuối công thức phải có 2 dấu ngoặc.

Chọn bất kỳ ô nào để nhập công thức =Right(Text,Len(Text)-3))

Chọn ô bất kỳ để nhập công thức =Right(Text,Len(Text)-3))

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành ( nếu có nhiều dữ liệu thì hãy giữ ô vuông nhỏ và kéo xuống nhé!!)

Nhấn enter là xong

Nhấn Enter và hoàn thành

3. Kết hợp hàm Right + Len + Search để cắt chuỗi ký tự bên phải các ký tự dấu câu.

Hàm Search dùng để tìm kiếm các dữ liệu ở sau những ký tự. Chúng ta dùng hàm này kết hợp với hàm Len để lấy những dữ liệu ở phía bên phải các kí tự như ” “, “,” , “;” , “:” , “-” ,… và cắt những dữ liệu sau các dấu câu này.

Bước 1: Chọn ô bất kỳ để nhập công thức =Right(Text,Len(Text)-Search(” “,Text)).

Trong đó:

 • Text: là ô dữ liệu bạn muốn cắt.
 • ” “: là ký tự mà bạn muốn lấy các dữ liệu ở phía bên phải của nó (ở đây là dấu cách)

Lưu ý: Ở đây chúng ta kết hợp 2 hàm nên ở cuối công thức phải có 2 dấu ngoặc.

Chọn bất kỳ ô nào để nhập công thức =Right(Text,Len(Text)-Search(

Chọn ô bất kỳ để nhập công thức =Right(Text,Len(Text)-Search(

Bước 2: Nhấn Enterhoàn thành ( hãy giũ ô vuông nhỏ và kéo xuống nếu bạn có nhiều dữ liệu nhé!!)

Nhấn enter là xong

Nhấn Enter và hoàn thành

IV. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Right và cách khắc phục

 • một hoặc nhiều hơn các khoảng trống trong dữ liệu nguồn. Để giải quyết vấn đề này các bạn có thể dùng hàm Trim.

Sử dụng hàm trim để sửa lỗi khoảng trắng

Sử dụng hàm Trim để sửa lỗi khoảng trống

 • Die Anzahl der Num-Chars-Zeichen ist kleiner als 0 . Wenn Sie die Right-Funktion mit einer Kombination aus anderen Funktionen wie Len und Search kombinieren , gibt die RIGHT-Funktion den #VALUE! , prüfen Sie nun die Funktionskombination.

Lỗi num_charts nhỏ hơn 0

Fehler Num_charts kleiner als 0

 • Der Quellwert ist das Datum .

Ngày không chính xác

Datumsangaben sind falsch

 • Cách sửa dữ liệu sai ngày khi sử dụng đúng hàm Text(Value, “mmmm d/yyyy”).

Ở trong:

 • K5: Giá trị là dữ liệu cần chuyển đổi
 • “mmmm d/yyyy”: là định dạng ngày được chuyển thành văn bản.

Cách sửa lỗi dữ liệu ngày

Cách sửa lỗi dữ liệu ngày

Đây là những thao tác rất đơn giản giúp bạn có thể lấy đúng chuỗi ký tự một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất mà không cần phải mất nhiều thời gian sao chép từng ký tự. Mời các bạn đón xem và làm theo. Nếu có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới và nếu thấy hay hãy chia sẻ với bạn bè nhé!

6,146 lượt xem

bạn có thể làm hướng dẫn này không

kiểm tracó không kiểm tra

Cảm ơn tín hiệu phản hồi của bạn

icon_close

Xin lỗi bài viết không đáp ứng yêu cầu của bạn. Vấn đề bạn đang gặp phải là gì?

Làm việc trên một lỗi, không theo hướng dẫn Không thành công Bài viết sai Bài viết cũ, thiếu thông tin

TỪ BẠN icon_close

Một loạt

Reno8

tôi sống

ss

Từ khóa: Excel , Laptop

Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem

Mới nhất Bình luận hay Xếp theo:

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Cách dùng hàm RIGHT để lấy ký tự bên phải trong Excel mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…

[Kách Hay] Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang mới nhất 2023

Cách xóa đường kẻ ngang trong Word – Tự động hiện khi gõ 3 dấu gạch ngang – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ…