[Kách Hay] Các cách xoay hình ảnh trong Word mới nhất 2023

Các cách xoay hình ảnh trong Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Xoay hoặc lật hộp văn bản, hình, WordArt hoặc ảnh

Excel cho Microsoft 365 Outlook cho Microsoft 365 PowerPoint cho Microsoft 365 Excel cho web PowerPoint cho web Excel 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Excel 2016 for Mac PowerPoint 2016 cho Mac Excel 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel Starter 2010 Hiển thị thêm… Ít hơn

m365logo

Bạn được mời dùng thử Microsoft 365 miễn phí

mở khóa ngay

Bạn có thể thay đổi vị trí của hộp văn bản (và văn bản bên trong hộp), hình dạng, văn bản nghệ thuật hoặc hình ảnh bằng cách xoay hoặc lật nó. 

Nếu bạn làm việc trong email, hãy đọc Xoay ảnh trong Outlook.

Các lệnh Xoay có sẵn trên tab Định dạng của dải băng thanh công cụ Công cụ Vẽ. Chọn đối tượng bạn muốn xoay, rồi bấm vào dải băng.

Windows phiên bản mới hơn Office 2010 macOS Web

Wählen Sie unten eine Überschrift aus, um detaillierte Anweisungen zu öffnen und anzuzeigen.

Drehen Sie einen beliebigen Winkel

 1. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie drehen möchten.

 2. Klicken Sie auf den Drehgriff am oberen Rand des Objekts und ziehen Sie dann in die gewünschte Richtung.

  Hình dạng với tay quay

  • Um die Drehung auf 15 Grad zu beschränken, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie den Drehgriff ziehen.

  • Wenn Sie mehrere Formen drehen, dreht sich jede Form um ihren eigenen Mittelpunkt statt in Gruppen.

Drehen Sie den genauen Winkel in Grad

 1. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie drehen möchten.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay.

  Xem thêm các tùy chọn xoay trong menu xoay

 3. Trong ngăn hoặc hộp thoại mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng của Công cụ vẽ hay Công cụ ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình hay WordArt. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

90 Grad drehen

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, sau đó:

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Objektumkehrung

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, sau đó:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Text im gespiegelten Objekt umkehren

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tạo hình ảnh phản chiếu của văn bản trong tài liệu, hãy xem mục Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Khi bạn xoay đối tượng, toàn bộ văn bản trong đối tượng đó sẽ xoay theo. Tuy nhiên, công cụ xoay sẽ không tự động lật văn bản trong đối tượng đã lật. Để đảo ngược văn bản cùng với đối tượng chứa văn bản đó, bạn có thể thực hiện như sau trong các Outlook, Excel và PowerPoint.

 1. Chọn rồi bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đảo ngược, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình, bên dưới Tùy chọn Hình, hãy bấm vào Hiệu ứng.

  tab Hiệu ứng trong khu vực Định dạng Hình dạng.

 3. Bên dưới Xoay 3-D, ở một trong các hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy thuộc vào cách bạn muốn xoay văn bản), nhập 180.

  Bật X trên tab Hiệu ứng

  Lưu ý: 

  • Việc thay đổi góc độ xoay có thể sẽ ảnh hưởng đến màu tô của đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh màu tô trong ngăn Định dạng hình trên tab Tô & đường Bát & Đường Tab.

  • Khi bạn bấm vào đối tượng để chỉnh sửa văn bản, văn bản sẽ tạm thời hoàn nguyên về hình thức ban đầu trong khi bạn chỉnh sửa. Văn bản sẽ lại đảo ngược khi bạn hoàn thành chỉnh sửa văn bản và bấm ra bên ngoài đối tượng.

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ. Nâng cấp ngay

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Drehen Sie einen beliebigen Winkel

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với tay quay

  Lưu ý: Để giới hạn góc xoay tăng 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

Drehen Sie den genauen Winkel in Grad

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay.

  Xem thêm các tùy chọn xoay trong menu xoay

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh, Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

 3. Trong ngăn hoặc hộp thoại mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

Objektumkehrung

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Text im gespiegelten Objekt umkehren

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tạo hình ảnh phản chiếu của văn bản trong tài liệu, hãy xem mục Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Khi bạn xoay đối tượng, toàn bộ văn bản trong đối tượng đó sẽ xoay theo. Tuy nhiên, công cụ xoay sẽ không tự động lật văn bản trong đối tượng đã lật. Để đảo ngược văn bản cùng với đối tượng chứa văn bản đó, bạn có thể thực hiện như sau trong các Outlook, Excel và PowerPoint.

 1. Chọn rồi bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đảo ngược, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 2. Trong hộp thoại Định dạng Hình, bấm vào Xoay 3-D ở bên trái.

  Xoay 3D trong hộp thoại Định dạng Hình dạng

 3. Ở một trong các hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy thuộc vào cách bạn muốn xoay văn bản), nhập 180.

  Lưu ý: 

  • Việc thay đổi góc độ xoay có thể sẽ ảnh hưởng đến màu tô của đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh màu tô trong hộp thoại Định dạng Hình trên tab .

  • Khi bạn bấm vào đối tượng để chỉnh sửa văn bản, văn bản sẽ tạm thời hoàn nguyên về hình thức ban đầu trong khi bạn chỉnh sửa. Văn bản sẽ lại đảo ngược khi bạn bấm ra bên ngoài đối tượng.

Drehen Sie einen beliebigen Winkel

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với tay quay

  • Để giữ góc xoay 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Khi bạn xoay nhiều hình, từng hình sẽ xoay quanh điểm trung tâm của riêng hình đó thay vì xoay theo nhóm.

  • Ngoài ra, bạn có thể chọn đối tượng, nhấn và giữ Option, rồi nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để xoay.

Drehen Sie den genauen Winkel in Grad

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng ảnh, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay.

  Xoay nút trên tab Định dạng.

  • Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hoặc ảnh.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn bị giảm. Nếu bạn không thấy nút Xoay, hãy bấm vào Sắp xếp để thấy các nút ẩn trong nhóm Sắp xếp.

   Nút Xoay trong menu Sắp xếp. Nút Xoay trong menu Sắp xếp.

 3. Bấm vào Xem thêm tùy chọn xoay.

  Menu xoay hình ảnh trong Office cho Mac

 4. Trong hộp thoại hoặc ngăn mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

90 Grad drehen

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng ảnh, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay.

  Xoay nút trên tab Định dạng.

  • Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hoặc ảnh.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn bị giảm. Nếu bạn không thấy nút Xoay, hãy bấm vào Sắp xếp để thấy các nút ẩn trong nhóm Sắp xếp.

   Nút Xoay trong menu Sắp xếp. Nút Xoay trong menu Sắp xếp.

 3. Để xoay đối tượng 90 độ sang bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°hoặc xoay đối tượng 90 độ sang bên trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

  Menu xoay hình ảnh trong Office cho Mac

Objektumkehrung

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng ảnh, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay.

  Xoay nút trên tab Định dạng.

  • Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hoặc ảnh.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn bị giảm. Nếu bạn không thấy nút Xoay, hãy bấm vào Sắp xếp để thấy các nút ẩn trong nhóm Sắp xếp.

   Nút Xoay trong menu Sắp xếp. Nút Xoay trong menu Sắp xếp.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

   Menu xoay hình ảnh trong Office cho Mac

Verschieben Sie ein Objekt

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn di chuyển.

 2. Kéo đối tượng đến nơi bạn muốn.

  • Để di chuyển nhiều đối tượng, nhấn giữ Shift khi bạn chọn các đối tượng.

  • Để di chuyển đối tượng lên hoặc xuống hoặc sang bên theo gia số nhỏ, hãy bấm vào đối tượng, nhấn giữ Command, rồi nhấn phím mũi tên. Lưu ý rằng trong Word, bạn chỉ có thể dùng công cụ này để di chuyển lên hoặc xuống.

  • Để ràng buộc một đối tượng sao cho đối tượng chỉ di chuyển theo chiều ngang hoặc chiều dọc, hãy nhấn giữ Shift khi bạn kéo đối tượng.

Nhóm đối tượng

Khi bạn nhóm các đối tượng, bạn sẽ kết hợp các đối tượng với nhau để bạn có thể định dạng, di chuyển hoặc sao chép chúng dưới dạng một nhóm.

 1. Nhấn giữ Shift, bấm vào các đối tượng mà bạn muốn nhóm lại với nhau, rồi tùy theo loại đối tượng bạn đã bấm, bấm vàotab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng ảnh.

 2. Bấm vào biểu tượng Nhóm, rồi bấm vào Nhóm.

  nhóm mục tiêu

Mẹo: Nếu Nhóm xuất hiện mờ hoặc không khả dụng thường là do bạn chưa chọn hai hoặc nhiều đối tượng, thì các đối tượng có thể được nhóm lại với nhau.

Xem thêm

Chèn ảnh trong Office for Mac

Cắt xén ảnh

Xoay bất cứ góc nào

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với tay quay

Đảo ngược văn bản

Xem bài viết Đảo ngược hoặc phản chiếu văn bản.

Xoay bảng hoặc Đồ họa SmartArt

Sao chép bảng hoặc Đồ họa SmartArt, dán dưới dạng ảnh, rồi xoay ảnh đó.

Xem thêm

Ngắt dòng văn bản quanh hình tròn hoặc hình khác

Cắt xén ảnh

Tạo nhóm hoặc hủy nhóm cho hình, ảnh hoặc các đối tượng khác

Facebook LinkedIn E-mail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

Khám phá nội dung đào tạo

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft Office nội bộ

 • Hỏi đáp ›
 • Thủ thuật văn phòng ›
 • Từ

3 cách xoay ảnh trong Word đơn giản, dễ dàng

Thanh Hoàng01/11/2021

Khi thực hiện thao tác chèn ảnh trong phần mềm Word đôi khi bạn gặp phải hiện tượng ảnh bị đảo chiều hoặc không được như ý muốn. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách xoay ảnh trong Word đơn giản, dễ dàng.

Một loạt

tôi sống

máy tính xách tay năm mới

‹›

Xem nhanh

  1. Cách xoay ảnh trực tiếp trong Word2. Cách xoay ảnh bằng công cụ Retate 3. Cách xoay ảnh theo tọa độ tùy chỉnh

3. Cách xoay ảnh theo tọa độ tùy chỉnh

1. Cách xoay ảnh trực tiếp trong Word2. Cách xoay ảnh bằng công cụ Retate 3. Cách xoay ảnh theo tọa độ tùy chỉnh

Bài hướng dẫn được thực hiện bằng phần mềm Word 2013 trên Laptop Dell, bạn có thể thao tác tương tự trên MacOS hoặc máy tính chạy hệ điều hành Windows khác.

1. Cách xoay ảnh trực tiếp trong Word

Ưu điểm: Cách xoay trực tiếp trên ảnh được thực hiện nhanh chóng.

Nhược điểm: Không xoay được góc quay chính xác.

Bước 1: Sau khi nhấn thêm ảnh vào file Word, bạn nhấn chuột vào ảnh sẽ hiển thị dấu mũi tên xoay tròn ở phía trên tấm ảnh.

nhấp chuột

Nhấn chuột

Bước 2: Tiếp theo bạn tiến hành nhấn và giữ chuột tại vị trí mũi tên xoay tròn, đồng thời đưa chuột di chuyển theo hướng phù hợp để điều chỉnh góc độ mình muốn.

Tiếp theo, giữ chuột

Tiếp theo bạn tiến hành nhấn và giữ chuột

Mua phần mềm Microsoft Office tại Thế Giới Di Động:

office-home-sinh-viên-2021-cho-pc-mac-vinh-vien-1-600x600

Microsoft Office Home & Student 2021 chính hãng 2.190.000₫

3-600x600-1

Microsoft 365 Family 32/64bit chính hãng

1.390.000₫ 1.490.000₫ -6%

1-600x600

Microsoft 365 Personal 32/64bit chính hãng

890.000₫ 990.000₫ -10%

‹›

Xem thêm sản phẩm Phần mềm

2. Cách xoay ảnh bằng công cụ Retate

Ưu điểm: Đảo chiều hình ảnh chính xác với các góc trên xuống dưới, trái sang phải.

Bước 1: Nhấn chọn vào hình ảnh mà bạn muốn xoay, lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện thêm mục Format.

định dạng phần

Mục Format

Bước 2: Trong phần Format bạn nhấn chọn Rotate và lựa chọn một trong 5 tùy chọn xoay phù hợp với mục đích sử dụng:

Rotate Right 90°: Xoay ảnh từ trái sang phải góc 90 độ

Rotate Left 90°: Xoay ảnh từ phải sang trái góc 90 độ

Flip Vertical: Lật ảnh theo chiều dọc

Flip Holizontal: Lật ảnh theo ngang đối xứng, ví dụ nội dụng bức ảnh nằm bên trái thì sẽ chuyển sang phải và ngược lại.

More Rotation Options: Xoay ảnh theo góc độ tùy ý.

Chọn cách xoay ảnh

Wählen Sie aus, wie das Foto gedreht werden soll

3. So drehen Sie Fotos nach benutzerdefinierten Koordinaten

Ưu điểm: Xoay ảnh chính xác theo từng góc độ mà bạn muốn.

Schritt 1: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, das Sie drehen möchten, und klicken Sie auf Größe und Position .

kích thước và vị trí

Größe und Position

Bước 2: Tại giao diện cửa sổ Size and Position, bạn nhập số tọa độ cần xoay ảnh xoay rồi nhấn OK .

Xoay hình ảnh xoay và nhấn OK

Xoay hình ảnh xoay và nhấn OK

Trên đây là 3 cách xoay ảnh trong Word đơn giản và dễ thực hiện giúp bạn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp theo ý muốn. Nếu thấy bài viết hữu ích hãy chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé!

724 lượt xem

bạn có thể làm hướng dẫn này không

kiểm tracó không kiểm tra

Cảm ơn tín hiệu phản hồi của bạn

icon_close

Xin lỗi bài viết không đáp ứng yêu cầu của bạn. Vấn đề bạn đang gặp phải là gì?

Làm việc trên một lỗi, không theo hướng dẫn Không thành công Bài viết sai Bài viết cũ, thiếu thông tin

TỪ BẠN icon_close

Một loạt

tôi sống

máy tính xách tay năm mới

ss

Từ khóa: word , máy tính , cách xoay ảnh trong word

Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem

Mới nhất Bình luận hay Xếp theo:

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách Hay] Các cách xoay hình ảnh trong Word mới nhất 2023

Related Posts

[Kách Hay] MS PowerPoint 2007 – : Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide mới nhất 2023

MS PowerPoint 2007 – : Chèn hình ảnh và đồ họa trong slide – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách Hay] Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo cây phả hệ trong Microsoft PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint mới nhất 2023

Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều…

[Kách Hay] Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word mới nhất 2023

Cách xử lý chữ bị nhảy cách trong Microsoft Word – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn…

[Kách Hay] 1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất mới nhất 2023

1phần mềm đọc file PDF miễn phí tốt nhất – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa…

[Kách Hay] Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật mới nhất 2023

Cách tạo Text Box trong Excel – Tạo khung chữ nghệ thuật – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có…