[Kách chơi] Skin là gì ? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game mới nhất 2023

Skin là gì ? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

New Page

Kết nối của bạn không riêng tư

Những kẻ tấn công có thể cố lấy cắp thông tin của bạn (ví dụ: mật khẩu, tin nhắn hoặc thẻ tín dụng) từ phr.vn. Tìm hiểu thêm

mạng::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Chủ đề: máy chủ cục bộ

Đơn vị phát hành: localhost

Hết hạn vào ngày: 22 tháng 10 năm 2045

Ngày hiện tại: 19 tháng 2 năm 2023

Chuỗi mã hóa PEM:—–BEGIN CERTIFICATE—– MIIDmDCCAoACCQDUjFyEHBUcsTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBjTELMAkGA1UEBhMC VVMxFTATBgNVBAgTDFNvbWVwcm92aW5jZTERMA8GA1UEBxMIU29tZXRvd24xDTAL BgNVBAoTBG5vbmUxDTALBgNVBAsTBG5vbmUxEjAQBgNVBAMTCWxvY2FsaG9zdDEi MCAGCSqGSIb3DQEJARYTd2VibWFzdGVyQGxvY2FsaG9zdDAeFw0xODA2MDcwNDI1 MTFaFw00NTEwMjIwNDI1MTFaMIGNMQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UECBMMU29t ZXByb3ZpbmNlMREwDwYDVQQHEwhTb21ldG93bjENMAsGA1UEChMEbm9uZTENMAsG A1UECxMEbm9uZTESMBAGA1UEAxMJbG9jYWxob3N0MSIwIAYJKoZIhvcNAQkBFhN3 ZWJtYXN0ZXJAbG9jYWxob3N0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC AQEAuvsNb8AArGIQ7GhN2k74Y/YvK5BOkhB1MhKTVjWhZj/+LfYyj3LXdM18BhZ+ XdZOs+XZ/P70RGnhMtdTA/sFcwrcUi/phhOZRiMFY00uIkz0xHZgIg6htzFN39XD 7d+A9X8w/3FCAsiUzcVQPnA6a651mQdEEAmQry6ewlA961luKanXm4iTX2bs6kHc 5WD7dVsDbgMVNWQveUlIYcTS/Z4I4lFGap4ROjfsZRTSXg+N7izd7aW1C3thjDZa8MvpEGeBgbofrUdIjLErTd98pjQH7jnzR+JABMbNtmm1y0agx/dRbQ0ORoawMjQ+ Ej5XuABZ/NZdXY/dDlFTpJ8qewIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBPhnJd wVNnQKI/dhSr9yuhB7Qn0FtdPmuvFH86ecbzpoGAntrgitdoWP37inA1HtjYZcEs fjAH//GTlFjBQgj1rCcUyT1vx1fG/JzbIJL9mMLGO2IXdOifIu9whIbLwq02as6Z oXmn+K4GHnDlhkBXR341Jh8CN81Eu+4zbjl94SJRn9Xy5O0hVXPuQ6bBpKcBLLoJ tXRmQwxwog3biHvQtoHpji7VorVQxB0KyE9iNTXS8EFlv/iOPdF6DBua3Giq7VRx vrdthqR12VzSeYaYVY/AWxzQRjJcxKp9UmMNlyE8Co9lm6+bwNGbiAe6oqW7gCQN lD+f156hYo4z6heo —–END CERTIFICATE—–vrdthqR12VzSeYaYVY/AWxzQRjJcxKp9UmMNlyE8Co9lm6+bwNGbiAe6oqW7gCQN lD+f156hYo4z6heo —–GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT THÚC—-vrdthqR12VzSeYaYVY/AWxzQRjJcxKp9UmMNlyE8Co9lm6+bwNGbiAe6oqW7gCQN lD+f156hYo4z6heo —–GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT THÚC—-

 • ứng dụng trò chơi
 • iOS (iPhone-iPad)

  Trò chơi

  • mô phỏng
  • khôn ngoan
  • chiến thuật
  • Chạy
  • Liên đoàn: Tốc chiến
  • Đào tạo
  • Bảng công thức
  • Âm nhạc
  • trò chơi nhập vai
  • Cùng nhau
  • cuộc phiêu lưu
  • cờ, bản đồ
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Đấu Trường Chân Lý – DTCL
  • đấu trường dũng cảm

  Đăng kí

  • Mua sắm
  • Phòng bếp
  • video và âm nhạc
  • Sự giải trí
  • sức khỏe y tế
  • giáo dục và học tập
  • sách truyện
  • Du lịch & Địa phương
  • Ứng dụng văn phòng
  • Theo đuổi
  • cuộc gọi và tin nhắn SMS
  • Quản lý kinh doanh
  • làm ảnh
  • ướt hơn
  • Dụng cụ
  • Bảo mật chống virus
  • Xem phim trên tivi trực tuyến
  • Tin tức
  • nhạc chuông trình khởi chạy
  • bản đồ và điều hướng
  • mạng xã hội
  • tài chính doanh nghiệp
 • Android

  Trò chơi

  • mô phỏng
  • khôn ngoan
  • chiến thuật
  • Chạy
  • Liên đoàn: Tốc chiến
  • Đào tạo
  • Bảng công thức
  • Âm nhạc
  • trò chơi nhập vai
  • Cùng nhau
  • cuộc phiêu lưu
  • cờ, bản đồ
  • Pháp luật
  • Thể thao
  • Đấu Trường Chân Lý – DTCL
  • đấu trường dũng cảm

  Đăng kí

  • Mua sắm
  • Phòng bếp
  • video và âm nhạc
  • Sự giải trí
  • sức khỏe y tế
  • giáo dục và học tập
  • sách truyện
  • Du lịch & Địa phương
  • Ứng dụng văn phòng
  • Theo đuổi
  • cuộc gọi và tin nhắn SMS
  • Quản lý kinh doanh
  • làm ảnh
  • ướt hơn
  • Dụng cụ
  • Bảo mật chống virus
  • Xem phim trên tivi trực tuyến
  • Tin tức
  • nhạc chuông trình khởi chạy
  • bản đồ và điều hướng
  • mạng xã hội
  • tài chính doanh nghiệp
 • các cửa sổ

  Trò chơi

  • mô phỏng
  • khôn ngoan
  • Liên Minh Huyền Thoại
  • chiến thuật
  • Chạy
  • Bảng công thức
  • trò chơi nhập vai
  • Cùng nhau
  • cuộc phiêu lưu
  • cờ, bản đồ
  • Pháp luật
  • Đấu Trường Chân Lý – DTCL

  Đăng kí

  • Mua sắm
  • Phòng bếp
  • video và âm nhạc
  • Sự giải trí
  • sức khỏe y tế
  • Du lịch & Địa phương
  • cuộc gọi và tin nhắn SMS
  • làm ảnh
  • Dụng cụ
  • Tin tức
  • mạng xã hội
 • Hệ điều hành Mac

  Trò chơi

  • khôn ngoan
  • chiến thuật
  • Chạy
  • Bảng công thức
  • cuộc phiêu lưu
  • Pháp luật

  Đăng kí

  • video và âm nhạc
  • cuộc gọi và tin nhắn SMS
  • Dụng cụ
  • mạng xã hội
 • TV thông minh

  Trò chơi

  • Chạy
  • Cùng nhau
  • cuộc phiêu lưu
  • Pháp luật

  Đăng kí

  • video và âm nhạc
  • Sự giải trí
 • 24h- Công nghệ
 • Đăng ký đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

Hãy đăng nhập để Chia sẻ bài viết, bình luận, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Game App của Thế Giới Di Động

Đăng nhập với Google

Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụngThoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.

TIẾP TỤC HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Đây là lần đầu đăng ký của bạn. Vui lòng cập nhật thêm thông tin bên dưới

hình ảnh mặc định

Họ tên

Số điện thoại

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND:

Bạn dưới 14 tuổi

Bổ sung thông tin người giám hộ

Ngày cấp:

Hoàn tất

Android Game Nhập vai

Skin là gì ? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game

Đóng góp bởi Trần Năng Huy Xét duyệt & biên tập: Nhóm nội dung Thế Giới Di Động. Cập nhật 14/12/2022

Trong game, ngoài những tính năng nâng cấp trực tiếp sức mạnh cho nhân vật thì Skin – những món đồ giúp thay đổi diện mạo cũng đang được các game thủ hết sức quan tâm và không ngần ngại “móc hầu bao” cho chúng. Vậy skin là gì? Đọc ngay bài viết để tìm hiểu chủ đề thú vị này bạn nhé!

S22

Phù Kiên Lí Xi

Sốc Sửng Sốt

S22

Phù Kiên Lí Xi

Sốc Sửng Sốt

S22

‹›

Xem nhanh

I. Skin là gì và các dạng skin ở trong game1. Skin dành cho nhân vật trong game2. Dành cho vũ khí3. Thú cưngII. Mục đích skin được dùng nhiều trong game1. Muốn nhân vật yêu thích của mình nổi bật2. Hiệu ứng của skin quá đẹp, bắt mắt3. Giá trị hiện kim mà skin đó nắm giữIII. Skin tác động đến kết quả trong game không?1. Gần như không ảnh hưởng đến kết quả trong game2. Trường hợp ngoại lệ – Free Fire, Đột kích

Skin là gì? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game?

Skin là gì? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game?

I. Skin là gì và các dạng skin ở trong game

Skin là những món đồ cho phép người chơi thay đổi diện mạo cơ bản của nhân vật, vũ khí, thú cưng… thành một diện mạo khác. Tùy vào mỗi game thì skin sẽ có những tác dụng khác nhau, nhưng đa phần công dụng chính của skin là tăng vẻ đẹp, thêm thắt những hiệu ứng hoặc đôi khi là tăng chỉ số sức mạnh.

Nhân vật anime trở thành skin trong game Liên Quân Mobile

Nhân vật anime trở thành skin trong game Liên Quân Mobile

Đa phần các skin đều thể hiện một diện mạo mới, có thể lấy cảm hứng từ những nhân vật ở truyện tranh hay phim ảnh. Một số skin được ra mắt theo sự kiện nào đó như dịp Halloween, Tết… và các trang phục cũng có những mức giá khác nhau dựa trên độ hiếm có của chúng. 

1. Skin dành cho nhân vật trong game

Đây là dòng skin phổ thông nhất với tất cả các tựa game, chúng giúp nhân vật đẹp mắt và nổi bật hơn những người chơi khác. Điển hình một số tựa game có skin nhân vật phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile… 

Skin nhân vật Lux Vũ Trụ Hủy Diệt trong game Liên Minh Huyền Thoại

Skin nhân vật Lux Vũ Trụ Hủy Diệt trong game Liên Minh Huyền Thoại

Việc liên tục ra mắt nhân vật để người chơi có trải nghiệm mới là không thể, vậy nên skin là giải pháp giúp gia tăng sự mới mẻ khi chơi game rất hiệu quả, trang bị skin cho nhân vật cũng giúp tinh thần của người chơi tự tin hơn và từ đó cũng giúp người chơi gắn bó được với game lâu hơn.

2. Dành cho vũ khí

Đối với các tựa game FPS như CS:GO hay các tựa game TPS như Fortnite thì skin vũ khí sẽ nổi trội hơn thay vì skin nhân vật. Ở các tựa game này, góc nhìn của game sẽ giúp người chơi quan sát được vũ khí của mình chi tiết hơn, từ đó những skin vũ khí sẽ làm cho người chơi có cảm giác thích thú và nổi bật hơn.

Skin vũ khí AK-47 Fire Serpent trong game CS:GO

Skin vũ khí AK-47 Fire Serpent trong game CS:GO

Ngoài thay đổi diện mạo vũ khí thì một số skin còn đặc biệt thay đổi hiệu ứng của vũ khí đó, điều này giúp cho game thủ có cảm giác mới mẻ hơn. Thậm chí ở một số tựa game, skin của vũ khí còn có thể giao dịch với nhau, điển hình như skin của CS:GO. Không ít game thủ đã “đổi đời” nhờ quay trúng những skin hiếm có giá trị rất lớn trên thị trường.

3. Thú cưng

Ngoài nhân vật hay vũ khí thì ngày nay, các nhà phát hành game rất biết cách chiều lòng game thủ với việc bổ sung thêm những skin dành cho cả thú cưng trong game. Điển hình như tựa game Free Fire, thú cưng đóng vai trò đi theo người chơi trên chiến trường và cung cấp thêm kỹ năng hỗ trợ người chơi chiến đấu.

Skin thú cưng trong game Free Fire

Skin thú cưng trong game Free Fire

Thế cho nên, việc trang bị cho thú cưng của mình một “bộ cánh” mới cũng không khác gì trang bị skin cho nhân vật. Điều này cũng góp phần tăng thêm sự hứng thú và làm nổi bật cho game thủ.

Trang phục sử thi là gì mà khiến mọi game thủ đều muốn sở hữu?

II. Mục đích skin được dùng nhiều trong game

1. Muốn nhân vật yêu thích của mình nổi bật

Việc người chơi nhàm chán với lối chơi và ngoại hình của nhân vật là điều dễ xảy ra theo thời gian. Vậy nên, khi nhân vật yêu thích của mình có một diện mạo mới thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều game thủ. Đôi khi, có thêm skin còn giúp người chơi tự tin hơn khi sử dụng nhân vật của mình.

Skin Ningbo và Keqing trong Genshin Impact

Skin Ningguang và Keqing trong Genshin Impact

2. Hiệu ứng của skin quá đẹp, bắt mắt

Ở một số game thì ngoài nạp tiền vào mua thì người chơi còn có thể săn được những skin bằng hình thức tham gia event, quay thưởng…. Nên đôi khi vô tình sở hữu được một skin đẹp mắt sẽ giúp người chơi sẽ muốn trải nghiệm nhân vật hay vũ khí đó nhiều hơn, cũng giúp người chơi gắn bó được với game lâu hơn.

Không những thay đổi diện dạo, một số skin thay đổi đáng kể hiệu ứng kĩ năng của nhân vật hoặc vũ khí, điều này như đem đến một làn gió mới cho game thủ khi những hiệu ứng thông thường đã dần quen mắt.

Skin Lux Thập Đại Nguyên Tố thay đổi hoàn toàn hiệu ứng kĩ năng.

Skin Lux Thập Đại Nguyên Tố thay đổi hoàn toàn hiệu ứng kĩ năng.

3. Giá trị hiện kim mà skin đó nắm giữ

Yếu tố nổi bật cũng phần nào giúp tâm lý người chơi tự tin hơn, thế cho nên những skin có độ hiếm có càng cao, càng mắc tiền thì sẽ càng ít người sở hữu.

Từ đó giúp người chơi thể hiện đẳng cấp của cá nhân mình với bạn bè hoặc người chơi khác. Chính vì giá trị cao và độ hiếm của skin nên một số game thủ không ngần ngại chi rất nhiều tiền để sở hữu bằng được những diện mạo đắt đỏ này.

Skin AK-47 Wild Lotus trong game CS:GO có giá khoảng tầm 4.000 USD

Skin AK-47 Wild Lotus trong game CS:GO có giá khoảng tầm 4.000 USD

MUA NGAY LAPTOP CHƠI GAME HIỆU NĂNG MẠNH – ƯU ĐÃI HOT

III. Skin tác động đến kết quả trong game không?

1. Gần như không ảnh hưởng đến kết quả trong game

Đại đa số ở các tựa game thì skin sẽ không tác động đến sức mạnh của vũ khí, nhân vật, trang bị… Điều này cũng dễ hiểu, là bởi không dễ để game thủ sở hữu cho mình nhiều skin.

Cho nên việc tăng sức mạnh dựa trên skin nhân vật sẽ làm cách biệt giữa những người chơi với nhau. Bởi lúc này đây ngoài những kỹ năng và kinh nghiệm ra thì người chơi phải “móc hầu bao” để mua skin, nhằm theo kịp sức mạnh của người chơi khác.

Skin nhân vật Fischl trong Genshin Impact

Skin nhân vật Fischl trong Genshin Impact

2. Trường hợp ngoại lệ – Free Fire, Đột kích

Tất nhiên, vẫn có một số game đi ngược lại với điều trên, chẳng hạn như Free Fire và Đột Kích. Những skin vũ khí của 2 tựa game này có phần gia tăng sức mạnh cho người chơi bằng cách tăng thêm lượng đạn, tăng sát thương, nạp đạn nhanh hơn…

Ngoài tăng thêm sự nổi bật thì đây còn là những lợi thế cực lớn cho game thủ, điều này cũng phần nào đó giúp game thủ khẳng định được vị thế của mình.

Skin súng SCAR Đẳng Cấp Titan trong game Free Fire

Skin súng SCAR Đẳng Cấp Titan trong game Free Fire

Mời bạn tham khảo điện thoại chơi game tốt đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Trả góp 0% samsung-galaxy-s23-ultra-1-600x600 nhãn-moi-ra-mat-fnal

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB 31.990.000₫

Trả góp 0% iphone-14-pro-max-vang-thumb-600x600

Giảm thêm 1 triệu Giảm thêm 1 triệu iPhone 14 Pro Max 128GB

29.490.000₫ 34.490.000₫ -14%

Trả góp 0% iphone-14-pro-tim-thumb-600x600

Giảm thêm 1 triệu Giảm thêm 1 triệu iPhone 14 Pro 128GB

27.190.000₫ 30.990.000₫ -12%

Trả góp 0% samsung-galaxy-z-flip4-5g-512gb-thumb-xanh-600x600 Nhãn_01-05

Samsung Galaxy Z Flip4 512GB

20.990.000₫ 29.490.000₫ -28%

Trả góp 0% Galaxy-S22-Ultra-Burgundy-600x600

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB

23.990.000₫ 30.990.000₫ -22%

iphone-11-trang-600x600

Giảm thêm 500.000đ Giảm thêm 500.000đ iPhone 11 64GB

12.490.000₫ 14.990.000₫ -16%

xiaomi-redmi-note-11s-xam-thumb-600x600 Nhãn_01-02

Xiaomi Redmi Lưu ý 11S

6.190.000₫ 6.690.000₫ -7%

Trả góp 0% samsung-galaxy-s20-fan-edition-xanh-la-thumbnew-600x600 Nhãn_01-05

Samsung Galaxy S20 FE

9.490.000₫ 12.490.000₫ -24%

iPhone-14-thumb-do-600x600

Giảm thêm 1 triệu Giảm thêm 1 triệu iPhone 14 128GB

22.990.000₫ 24.990.000₫ -8%

‹›

Xem thêm sản phẩm Điện thoại

Xem thêm:

 • Top 20 điện thoại chơi game tốt nhất 2022 bạn nên mua!!
 • Top 10 laptop chơi game cấu hình khủng tốt nhất 2022!!
 • Tổng hợp tai nghe chơi game có mic tốt và đáng mua nhất!!

Tổng kết lại, skin là những diện mạo vừa giúp game thủ bớt nhàm chán với nhân vật yêu thích mà còn giúp cho nhà phát hành có một khoản chi phí duy trì game. Việc sở hữu skin là không bắt buộc, tuy nhiên những trải nghiệm skin đem lại thì rất đáng kể. Và nếu thấy bài viết này hay thì hãy để lại bình luận bên dưới bạn nhé!!

Mẹo, thủ thuật cho Garena Free Fire MAX – Phục kích, bắn tỉa và sống sót

Skin là gì ? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game Tổng hợp 5 điện thoại Samsung từ 3 đến 4 triệu tốt nhất hiện nay Hướng dẫn cách vừa chơi game vừa quay video Free Fire Top 5 điện thoại iPhone 64GB được săn đón nhất 2023 So sánh A13 Bionic và Snapdragon 865 Plus, bất phân thắng bại Xem thêm

Tin tức liên quan

 • Top 10 laptop chơi LMHT (LoL) max setting, tốt nhất 2023

  Top 10 laptop chơi LMHT (LoL) max setting, tốt nhất 2023

 • Cách tải và cài đặt Liên Minh Huyền Thoại VNG nhanh chóng, đơn giản nhất

  Cách tải và cài đặt Liên Minh Huyền Thoại VNG nhanh chóng, đơn giản nhất

 • Cách nạp thẻ, nạp RP Liên Minh Huyền Thoại sever VNG đơn giản, an toàn nhất

  Cách nạp thẻ, nạp RP Liên Minh Huyền Thoại sever VNG đơn giản, an toàn nhất

 • Giải MSI là gì ? Bật mí các ý nghĩa đặc biệt mà bạn chưa hề biết

  Giải MSI là gì ? Bật mí các ý nghĩa đặc biệt mà bạn chưa hề biết

 • Tổng hợp thuật ngữ CS:GO dành cho người mới đầy đủ chi tiết

  Tổng hợp thuật ngữ CS:GO dành cho người mới đầy đủ chi tiết

 • Danh sách Cung Genshin Impact đầy đủ, chi tiết nhất

  Danh sách Cung Genshin Impact đầy đủ, chi tiết nhất

 • Xem thêm

Thảo luận về Bài tin game/ứng dụng tại thegioididong.com

Anh Chị

Gửi

Google dịch

Google Google Übersetzer


Video [Kách chơi] Skin là gì ? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game mới nhất 2023

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết [Kách chơi] Skin là gì ? Có hay không Skin tác động đến kết quả trong game mới nhất 2023! Kách Hay .Com hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Kách Hay .Com chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts

[Kách chơi] DLSS là gì? Công dụng, lợi ích và cách sử dụng NVIDIA DLSS mới nhất 2023

DLSS là gì? Công dụng, lợi ích và cách sử dụng NVIDIA DLSS – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Nút vàng YouTube, Nút bạc YouTube, Nút kim cương của YouTuber là gì? mới nhất 2023

Nút vàng YouTube, Nút bạc YouTube, Nút kim cương của YouTuber là gì? – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Game AAA là gì ? Sức ảnh hưởng của game AAA đến ngành công nghiệp game mới nhất 2023

Game AAA là gì ? Sức ảnh hưởng của game AAA đến ngành công nghiệp game – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều…

[Kách chơi] Payoo là gì? Cách sử dụng Payoo thanh toán hóa đơn, dịch vụ mới nhất 2023

Payoo là gì? Cách sử dụng Payoo thanh toán hóa đơn, dịch vụ – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Dual Rank là gì? Các từ ngữ liên quan đến Rank trong game mới nhất 2023

Dual Rank là gì? Các từ ngữ liên quan đến Rank trong game – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…

[Kách chơi] Newbie, noob, n00b nghĩa là gì? Ý nghĩa trong game, ngành nghề khác mới nhất 2023

Newbie, noob, n00b nghĩa là gì? Ý nghĩa trong game, ngành nghề khác – Kách Hay .Com đã tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp bạn…